ggg
ggg ggg

Załubice mają własne kino, bibliotekę i świetlicę!

W ubiegłą sobotę, 22 września odbyło się uroczyste otwarcie filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin w Starych Załubicach wraz z zapleczem pod działalność społeczną i kulturalną. Placówka mieści się na parterze zmodernizowanego budynku strażnicy OSP St. Załubice, którego remont wyniósł 1,3 mln zł.

SONY DSC

Oficjalne otwarcie obiektu, stanowiło główny punkt w programie tegorocznego pikniku rodzinnego „Święto Ziemniaka”, który każdej jesieni organizuje społeczność Starych i Nowych Załubic oraz Wolicy na terenie OSP St. Załubice, a którego największą atrakcją są przepyszne placki ziemniaczane, przygotowywane przez seniorki i seniorów z miejscowego Koła PZERiI pod przewodnictwem pani Bożeny Szczepaniak.
Pomimo chłodu, chętnych do skosztowania placków nie brakowało i w tym roku, a wśród całkiem licznej grupy mieszkańców i gości, oczywiście dostrzec można było także liczne grono kandydatów większości frakcji i ugrupowań, startujących w październikowych wyborach do samorządu. Tego dnia, każdy starał się porozmawiać z mieszkańcami, chętnie również ustawiano się do pamiątkowych zdjęć na tle odremontowanej remizy. Liczne było także grono osób zaproszonych do symbolicznego przecinania wstęgi.
Ceremonię oficjalnego otwarcia filii biblioteki w Załubicach zainaugurowały przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, który przypomniał zebranym, iż gmach strażnicy wniesiono przed laty w czynie społecznym.
– Bardzo się cieszę, że po wielu latach ten budynek wraca do mieszkańców. Cieszę się, że będą mogli w nim spotykać się wszyscy, a nie tylko niektórzy. Mam nadzieję, że ta świetlica posłuży zarówno najmłodszemu pokoleniu mieszkańców Załubic i sąsiednich sołectw, ale także seniorom, bez których zaangażowania nie byłoby chociażby dorocznego Święta Ziemniaka – mówił burmistrz, a następnie serdecznie podziękował osobom zaangażowanym w powstanie tej świetlicy: Radzie Miejskiej, pracownikom UMiG, Urzędowi Marszałkowskiemu za przyznane środki, strażakom na czele z dh prezesem Andrzejem Siarną i dh Wojtkiem Rybarczykiem. – Udało stworzyć się dwie przestrzenie dla mieszkańców i dla strażaków, i mam nadzieję, że nie będziecie w tym budynku żyli jak Paweł i Gaweł, tylko będziecie się porozumiewać – zażartował na zakończenie burmistrz Chaciński. Następnie głos zabrała Bożena Żelazowska – przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która podkreśliła, że to wielki dzień dla Załubic. – Oto następuje otwarcie biblioteki, budynku, który będzie służył wszystkim mieszkańcom, ale i dotychczas był godnie wykorzystywany przez druhów strażaków. Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym roku wygospodarował fundusz, z którego mogliśmy wesprzeć remonty remiz, a wasi strażacy właśnie wspólnie z władzami miasta w bardzo dobry sposób te środki zagospodarowali. Cieszę się, że przy zaangażowaniu władz miasta i Państwa zaangażowaniu ten budynek zyskał nowy blask. Przekażę Marszałkowi, że środki zostały godnie zagospodarowane – powiedziała Bożena Żelazowska.
Z kolei, prezes OSP St. Załubice dh Andrzej Siarna odniósł się do słów burmistrza „o Pawle i Gawle”, przypominając, że strażacy zawsze są przyjaźnie nastawieni do społeczności lokalnej, ale musi to wszystko funkcjonować we właściwy sposób. – Przypomnę, że do 1995 r. Straż Pożarna też nie miała się gdzie podziać, dlatego dzieląc się budynkiem strażnicy musi mieć miejsce dla siebie. – Mamy ocieplony i zmodernizowany budynek, chwała wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Jednak remont piętra musimy pokryć z własnych, skromnych strażackich funduszy, we własnym zakresie wykonaliśmy nowoczesną chłodnię za 25 tys. zł, musimy jeszcze zmodernizować kuchnię i następnie wykonamy ogrzewanie – zapowiedział druh prezes Siarna.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił również radny Wojciech Rybarczyk, który podziękował za ciężką pracę „Panu burmistrzowi i jego pracownikom, druhowi Andrzejowi Siarnie oraz radnej Sejmiku Mazowieckiego Marzenie Małek”, a także radny Zbigniew Jabłoński, który przypomniał, że środki na remont budynku zabezpieczone zostały na początku kadencji, kiedy był jeszcze przewodniczącym Rady Miejskiej. – Dziękuję radnym, którzy jednomyślnie zabezpieczyli te środki, dziękuję szczególnie radnym Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, których wówczas mieliśmy dziesięcioro.
Z kolei, obecny przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki życząc mieszkańcom, aby placówka tętniła życiem i różnymi pomysłami, podziękował za ciężką pracę specjalistom z gminnego Referatu Inwestycji oraz Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.
O tym, że budynek będzie tętnił życiem zapewnił dyrektor radzymińskiej biblioteki Artur Laskowski, który przypomniał, że kierowana przez niego instytucja „to de facto ośrodek kultury”. Zapowiedział, że filia biblioteki w Załubicach będzie też regularnym „kinem za rogiem”, będą prowadzone różne sekcje, zajęcia z animatorami, a kierownikiem placówki będzie pani Joanna Surdyk (znana dotąd m.in. jako prezes Fundacji Kamyk).
Tuż przed przecięciem wstęgi słowo do mieszkańców skierowały również panie: Ewelina Jakubik – sołtys Starych Załubic oraz Katarzyna Stokowska – sołtys Wolicy, która na ręce pani Surdyk przekazała okazały tort w kształcie książki, do podzielenia wśród najmłodszych. (Spontaniczny upominek w postaci figurki ziemniaka-patrioty od jednego z uczestników pikniku, otrzymała także pani Bożena Szczepanik w podzięce za przygotowany festyn).
Po uroczystym przecięciu wstęgi, bez kropidła, za to z ogromną ciekawością przystąpiono do zwiedzania odnowionego budynku. Trzeba przyznać, że wnętrze z wydzieloną częścią biblioteczną, salą kinową z rozsuwaną ścianką, umożliwiającą zwiększenie powierzchni na potrzeby wydarzeń kulturalnych oraz przestronnym tarasem zrobiło na wszystkich duże wrażenie. Tym szczególniej cieszy fakt, że opiewający na kwotę 1,3 mln zł remont udało się przeprowadzić przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych, a te stanowiły niemal połowę wartości inwestycji.
Mamy nadzieję, że ten nowy Dom Kultury nad Rządzą, będzie dobrze i długo służył mieszkańcom zarówno Załubic, jak też całej, północnej części gminy Radzymin.

/R.S. Lewandowski/

1 129 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Młodzież z Radzymina na Festynie Historycznym w Kuklówce i na rekonstrukcji w Łosinnie

Uczniowie z terenu Gminy Radzymin, należący do Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, starają się uczestniczyć w uroczystościach...

Zamknij