ggg ggg ggg

Zakończenie wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk

Na terenie naszej gminy zakończyła się realizacja zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej).

Inwestycja polegała na zaprojektowaniu, dostawie i montażu wraz z uruchomieniem urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańszczyk. Zamontowano urządzenia na biomasę, gaz, zgazowujące drewno, pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną w budynku użyteczności publicznej. W sumie wymieniono 114 nieekologicznych źródeł ciepła. Koszt wymiany urządzeń wyniósł 2 205 800,86 zł brutto.

/Info Gmina Brańszczyk/

497 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sukces Powiatu Ostrowskiego w I edycji Polski Ład

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Powiatowi Ostrowskiemu promesę finansową z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego...

Zamknij