ggg ggg

Zadań przed nami jest wiele i wszystkim musimy sprostać…

– o planach uruchomienia filii Wydziału Komunikacji w Ząbkach, rozbudowie monitoringu miejskiego i najważniejszych inwestycjach
w tej kadencji, rozmawiamy z burmistrz Ząbek Małgorzatą Zyśk.

„Chciałabym, aby miasto rozwijało się równomiernie i aby poprawa szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej następowała zarówno w północnej, południowej, jak i w centralnej części Ząbek” – zapewnia burmistrz Małgorzata Zyśk. foto. Bogdan Śladowski

„KW”: Pani Burmistrz, za nami trudny rok 2020. Wydaje się jednak, że dla Ząbek nie był to czas zupełnie stracony, ponieważ udało się zrealizować szereg inwestycji i zamierzeń. Które z nich uważa Pani za najistotniejsze?

Małgorzata Zyśk:
W naszym mieście wciąż przybywa mieszkańców, a co za tym idzie również dzieci i młodzieży. W latach 2019-2020 wybudowaliśmy największą w historii Ząbek inwestycję oświatową składającą się ze szkoły podstawowej dla 1000 uczniów, przedszkola dla 125 przedszkolaków oraz pełnowymiarową halą sportową z trybunami.
Koszt tej inwestycji to 50 mln złotych, z czego 6,5 mln złotych stanowiło dofinansowanie hali sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1 mln złotych z rezerwy budżetu państwa na szkołę. Na wyposażenie budynku szkoły uzyskaliśmy ponad 300 tys. złotych z rezerwy ogólnej oświatowej.
Zmodernizowaliśmy Przedszkole nr 3 Skrzat i oddaliśmy do użytkowania dwie nowe sale przedszkolne z zapleczem i pełnymi węzłami sanitarnymi dla 50 przedszkolaków. Każdego roku uczestniczymy w kolejnych edycjach programu „Mistrzowie kompetencji”, dzięki czemu wszystkie ząbkowskie szkoły są systematycznie wyposażane w tablice interaktywne, komputery, rzutniki multimedialne i pomoce dydaktyczne. Z powyższego programu realizowane są przez szkoły zajęcia pozalekcyjne rozwijające umiejętności uczniów. Pozyskaliśmy również komputery do nauki zdalnej z programu „Zdalna Szkoła”.

Największa inwestycja oświatowa w historii miasta rzeczywiście robi wrażenie. Cieszy fakt, że Ząbki tak prężnie się rozwijają i że wśród wielu wyzwań nie zapominacie Państwo o drogach. Chociaż w tej materii wiele jest jeszcze do zrobienia, to jakość ząbkowskich dróg zauważalnie się poprawia.

W ciągu dwóch lat kadencji udało się nam wybudować prawie 40 dróg gminnych.
Są to ulice: Zakopiańska, Narutowicza, Wyszyńskiego, Pogodna, Na Bagnie, Górnośląska, Gałczyńskiego, Szpitalna (droga powiatowa współfinansowana w 30% przez miasto) oraz droga na nowy cmentarz. Po stronie nowych osiedli powstały ulice: Powstańców, Pileckiego, Projektowana (w dwóch odcinkach), Andersena (w trzech odcinkach), Reymonta, Różana, Miła, Herberta, Kaszubska.
W centrum wybudowaliśmy ulice: Szkolną, Legionów, Bocianią, Olszewskiego, Sokolą, Gdyńską, Lipową, Słowackiego i Traugutta oraz wewnętrzne drogi dojazdowe od ul. Jana Pawła II oraz od ul. Łodygowej, drogę serwisową wzdłuż torów kolejowych i drogę dojazdową na cmentarz przy ul. Piłsudskiego.
Dziewiętnaście dróg gminnych uzyskało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę ponad 24 mln złotych (lata 2019-2020). W trakcie procedury przetargowej są już kolejne inwestycje drogowe, a mianowicie ulice: Saperów, Kochanowskiego, Szwoleżerów, Krzywa oraz Sikorskiego i Lotnicza, gdzie uzyskaliśmy kolejne 7 mln złotych dofinansowania z FDS (2020 rok).
Wszystkie drogi mają rozbudowany system kanalizacji deszczowej, na który pozyskaliśmy 85% dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu kanalizacji to 40 mln złotych. Z uwagi na pandemię otrzymaliśmy też wsparcie z rządowego Funduszu Inwestycji Gminnych w wysokości 6,3 mln złotych, które to środki zasilają budżet inwestycyjny naszego miasta na lata: 2020- 2022.
Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na drogach, wybudowaliśmy w sumie kilkanaście wyniesionych skrzyżowań oraz wyniesionych przejść dla pieszych.
Dla poprawy płynności ruchu zbudowaliśmy rondo przy ul. Różanej, przy której powstał nowy kompleks oświatowy.
Mając na uwadze trudności z parkowaniem, wybudowaliśmy dwa parkingi „Parkuj i Jedź” – podziemny przy ul. Orlej oraz naziemny przy ulicy 3-Maja. W południowej części miasta utwardziliśmy teren pod miejsca postojowe wzdłuż ul. Pileckiego.
Wybudowaliśmy ścieżki rowerowe w Parku Szuberta oraz w pasie drogowym ulic: Szkolnej, Skrajnej, Sobieskiego i Projektowanej. Warto nadmienić, że miasto pozyskało 80% dofinansowania zewnętrznego na ścieżki rowerowe i parkingi.
Powstało wiele chodników, zarówno w nowych pasach drogowych, jak też i w istniejących.
Na skwerach i przy drogach zrobiliśmy liczne nasadzenia zieleni.
W 2019 i 2020 roku realizowaliśmy projekt „Zielona przestrzeń – rozwój i modernizacja terenów zieleni w mieście Ząbki”. Posadziliśmy ponad 200 drzew różnych gatunków, m.in. pięknie kwitnące śliwy wiśniowe przy ul. Złotej; dęby, kasztany czerwone i magnolie na placu przy ul. Słowackiego; lipy drobnolistne wzdłuż ul. Lipowej oraz ozdobne wierzby japońskie w pasażu na Orlej. Nasadzenia drzew uzupełniliśmy krzewami, bylinami, pnączami i trawami ozdobnymi. Posadziliśmy łącznie około 50.000 roślin, w tym prawie 4,7 tys. sadzonek bluszczu pospolitego o właściwościach oczyszczających powietrze. Przy ulicach: Kołłątaja i Gajowej powstały piękne skwery z urozmaiconą roślinnością.
Zagospodarowaliśmy pasy zieleni wzdłuż 37 ulic, 6 skwerów i w Parku Szuberta. Co istotne, projekt zieleni realizowany jest z 85% dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Opiewa on na kwotę 8 mln 500 tys. złotych.

O znaczeniu zieleni w mieście, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Co ważne, przybywa także miejsc, w których mieszkańcy mogą pospacerować i znaleźć chwilę wytchnienia.

Szkoła, przedszkole i hala sportowa
przy ul. Dzikiej/Różanej w Ząbkach
foto. Bogdan Śladowski

W ostatnich dwóch latach powstało w Ząbkach kilka otwartych stref relaksu, w których mieszkańcy mogą wypocząć po pracy i spotkać się ze znajomymi.
Takie miejsca mają duże znaczenie dla integracji rodzin oraz zmniejszają uczucie osamotnienia osób starszych, które z nich korzystają.
Zbudowaliśmy m.in. strefę relaksu z fontanną posadzkową i pergolami w pasażu Orla. W 2019 roku powstał plac zabaw przy ul. Wolności, strefa relaksu przy ul. Gałczyńskiego oraz skate park przy ul. Słowackiego. W 2020 roku wybudowaliśmy plac zabaw, street workout i boisko do siatkówki plażowej na terenie między Miejskim Centrum Sportu i Stadionem, z licznymi nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów. Zmodernizowaliśmy też istniejący plac zabaw przy ul. Szwoleżerów a przy ul. Różanej powstało Podwórko Talentów Nivea. Na ul. Dzikiej, przy szkole podstawowej i przedszkolu powstały dwa place zabaw, boisko ze sztuczną trawą do piłki nożnej oraz bieżnia.
Zależy mi, aby Ząbki stawały się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, dlatego budowa otwartych stref relaksu i placów zabaw będzie kontynuowana w 2021 roku i następnych latach.

Jakie będą najważniejsze wyzwania inwestycyjne w Ząbkach w rozpoczynającym się 2021 roku? Na pewno będą to ważne zadania drogowe, choć kluczowe wydają się też działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Planów na kolejne trzy lata kadencji jest oczywiście dużo. W 2021 roku kwestią kluczową będzie budowa nowoczesnego monitoringu, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom.
W 2019 roku składaliśmy wniosek o dofinansowanie monitoringu miejskiego w ramach „Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Niestety, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Z uwagi na duże koszty związane z koniecznością wykonania profesjonalnego systemu, nasze działania podzieliliśmy na etapy. W 2020 roku zostały sporządzone procedury funkcjonowania monitoringu miejskiego, wydzieliliśmy pomieszczenie na serwerownię oraz wykonaliśmy koncepcję systemu monitoringu na terenie miasta. Ustaliliśmy, że centra oglądowe zostaną umieszczone zarówno w Straży Miejskiej, jak i na Komisariacie Policji w Ząbkach. Będziemy w roku bieżącym składali kolejny wniosek o dofinansowanie monitoringu, tym razem ze środków przeznaczonych na zwalczanie Covid 19.
W budżecie miasta na rok 2021 zostały wpisane wszystkie inwestycje, których realizacja wynika z pozyskanych środków zewnętrznych. Niezależnie od tego, czy uda nam się pozyskać dofinansowanie na monitoring czy nie, będziemy realizowali scalanie i rozbudowę monitoringu miejskiego, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w mieście.
Jako burmistrz deklaruję też wsparcie Komisariatu Policji w Ząbkach, jeśli chodzi o finansowanie służb ponadnormatywnych. Na najbliższą sesję (27 stycznia 2021r.) zabezpieczamy w budżecie środki zarówno na służby ponadnormatywne, jak i na projekt oraz budowę monitoringu miejskiego.
Obecnie monitoring na terenie miasta jest zainstalowany w tunelu, na dwóch parkingach w centrum oraz w pasażu na Orlej.

Monitoring funkcjonuje też w Miejskim Centrum Sportu, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, na terenie rekreacyjnym między basenem a trybuną oraz na terenie placówek oświatowych. Przy realizacji kolejnych inwestycji monitoring jest przewidziany w Parku Miejskim Szuberta, na Skwerze 11 Listopada przy instalacji fontanny oraz w parku na Powstańców przy ul. Żołnierskiej.

Czego jeszcze możemy spodziewać się w Ząbkach, jeżeli chodzi o priorytety inwestycyjne na najbliższą przyszłość?

Pasaż Orla Ząbki, foto. Archiwum UM Ząbki

Chciałabym, aby miasto rozwijało się równomiernie i aby poprawa szeroko rozumianej infrastruktury miejskiej następowała zarówno w północnej, południowej, jak i w centralnej części Ząbek.
Moim priorytetem, jako burmistrza jest, aby wszystkie drogi gruntowe w Ząbkach zostały utwardzone.
Od nowego roku 2021 rozpoczęliśmy remont pomieszczeń w urzędzie miasta Ząbki, który ma potrwać do końca kwietnia 2021 roku. Najważniejsze zmiany to zwiększenie przestrzeni dla osób oczekujących na załatwienie spraw urzędowych oraz poprawa funkcjonalna pomieszczeń do bezpośredniej obsługi interesantów. Ponadto zostaną wyremontowane toalety dla petentów oraz powstanie wc dla osób niepełnosprawnych. Remont urzędu możliwi nam obsługę mieszkańców w bardziej przyjaznych warunkach. Po wykonaniu powyższych prac zostanie też wygospodarowane dodatkowe, przestronne pomieszczenie, w którym docelowo chcemy, aby po podpisaniu porozumienia ze starostwem, została utworzona w gminie filia Wydziału Komunikacji.

Mieszkańcy naszego miasta będą mieli wówczas możliwość załatwiania spraw związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy, na miejscu w Ząbkach, a nie jak dotychczas w Wołominie.
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 4 mln złotych na budowę budynku komunalnego dwudziestolokalowego. Realizacja tej inwestycji przypadnie na lata 2021- 2022. Uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę i przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu.
Kolejna sprawa to wspomniana już budowa otwartych stref relaksu i placów zabaw, które będą kontynuowane w 2021 roku i następnych latach.
Zadań przed nami wiele i wszystkim musimy sprostać. Jest to duże wyzwanie i zarazem zobowiązanie wobec mieszkańców naszego miasta. Szczególnie zależy mi, aby miasto z każdym kolejnym rokiem piękniało i stawało się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom.

Na zakończenie proszę nam jeszcze powiedzieć, czy to prawda, że w tym roku w Ząbkach nie będzie podwyżki opłat za odbiór śmieci? Jeżeli tak, to jak udało się Pani dokonać tego „cudu”? Wszak w większości okolicznych gmin już zapowiedziano podniesienie opłat.

Rzeczywiście, dobra wiadomość dla mieszkańców Ząbek jest taka, że w 2021 roku nie będzie żadnej podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W naszym mieście obowiązuje opłata od gospodarstwa domowego i wynosi 45 złotych od gospodarstw jednoosobowych oraz 70 złotych od pozostałych tj. dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych i więcej. Dla rodziny czteroosobowej, a takich jest większość, opłata wynosi 17,50 zł od osoby.
Gospodarka odpadami komunalnymi to dla wszystkich samorządów duży problem, który jest bardzo trudny do rozwiązania. Ząbki mają zwartą zabudowę i znaczną liczbę mieszkańców, i z tego powodu jesteśmy atrakcyjnym klientem dla firm odbierających odpady komunalne. Rynek w tej kwestii nieco się ustabilizował, co rokuje też, że nie będzie tak drastycznych podwyżek jak w 2019 roku.

Dziękujemy za rozmowę.

/opr. KW,
foto: Archiwum UM Ząbki – Bogdan Śladowski/

199 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Morsy Łochowskie z wizytą w Wyszkowie

Niedziela, 17 stycznia 2021 r. w Wyszkowie wyjątkowo piękną pogodą zachęcała do wspólnego morsowania entuzjastów zimnych kąpieli z zaprzyjaźnionych grup...

Zamknij