ggg ggg ggg

Z wakacyjną wizytą w sołectwie Nadma Stara…

Przed nami Dni Nadmy, które odbędą się już w najbliższy weekend, 15-17 lipca br. – Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej miejscowości. Wszędzie dobrze, ale RAZEM w Nadmie najlepiej – przekonuje Dariusz Wojda, Sołtys Nadmy Starej, Prezes OSP Nadma, a przede wszystkim człowiek o niespożytej energii do społecznego działania, który wspólnie z mieszkańcami realizuje wiele ciekawych inicjatyw, służących rozwojowi wsi oraz ponadpokoleniowej integracji.

Trudno znaleźć w Gminie Radzymin bardziej aktywną i zaangażowaną w sprawy swojej miejscowości społeczność lokalną, aniżeli mieszkańcy Nadmy.
W liczącej niespełna dwa tysiące dusz wsi, prężnie działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia oraz Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela. Na kanwie istniejących instytucji i organizacji opiera się życie społeczne miejscowości, które stara się pielęgnować, rozwijać i animować Rada Sołecka na czele z Sołtysem Nadmy Starej, Dariuszem Wojdą.
Cieszący się zasłużoną opinią zaangażowanego społeczniczka, a przy tym skromnego człowieka Pan Dariusz nie ustaje w wysiłkach, aby jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych mu przez mieszkańców funkcji. (Gwoli ścisłości dodajmy, że Prezesem OSP Nadma jest od 2017 r., a Sołtysem od 2018 r.). We współpracy z seniorami, strażakami, samorządem, firmami i różnymi instytucjami, w sołectwie Nadma Stara (pomimo skromnych funduszy) udaje się realizować wiele pożytecznych i ciekawych pomysłów oraz inicjatyw.
Dobrym przykładem szerokiego spektrum owej działalności może być przegląd najważniejszych wydarzeń z życia sołectwa z ostatnich kilku miesięcy. W kwietniu, pisaliśmy na łamach „Kuriera W” (w numerze 13/2022 przy okazji relacjonowania walnego zebrania sprawozdawczego OSP Nadma) o zrealizowanych na początku roku akcjach – zbiórce elektrośmieci „Wspierajmy strażaków – elektrosprzęt oddajmy” oraz zbiórce darów dla Ukrainy. Tymczasem okazuje się, że wiele ciekawych inicjatyw w Nadmie przyniosła również tegoroczna wiosna i pierwsze tygodnie lata.

AKCJA POSADZENIA 100 DRZEWEK
NA 100-LECIE ZOSP RP

W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych w porozumieniu o współpracy ze Związkiem OSP RP nadmeńscy druhowie uczestniczyli w akcji posadzenia „100 drzewek na 100 lat ZOSP RP”.
Po wcześniejszych uzgodnieniach z Nadleśnictwem Drewnica, w środę 20 kwietnia druhowie OSP Nadma pod okiem Leśniczego Konrada Szałkowskiego posadzili na wyznaczonym terenie (za Górką Św. Antoniego w kierunku Nowego Słupna) nie tylko tytułowe sto, ale w sumie aż 600 sadzonek sosny! – Zarówno pora (środek tygodnia), jak i warunki atmosferyczne (padający wcześniej deszcz), a także trudny teren nie były naszymi sprzymierzeńcami, ale daliśmy radę. W ten sposób chcieliśmy zaakcentować, że nie tylko ratujemy płonące lasy, ale też je sadzimy. Udało nam się uczcić 100-lecie Związku, a także zrobić coś pożytecznego dla naszej okolicy. Od leśniczego wiem, że drzewka się przyjęły i dobrze rosną. Zasadzony przez nas las będzie cieszył swoim widokiem przez wiele lat, zachęcając do spacerów i stanowiąc pamiątkę po nas – wskazuje Dariusz Wojda dziękując Panu Leśniczemu za współpracę, a Druhom za poświęcony czas i wysiłek włożony w akcję. (Wraz z dh Dariuszem Wojdą w zalesianiu udział wzięli: dh Czesław Broma, dh Marcin Bielecki, dh Roman Różycki, dh Mateusz Różycki).

SPRZĄTANIE ŚWIATA ZACZĘLIŚMY OD NADMY

W ramach obchodów Dnia Ziemi (22 IV) zorganizowane zostało wielkie sprzątanie Sołectwa Nadma Stara. W ciągu kilku dni zebrano śmieci porzucone na poboczach ulic na terenie całego sołectwa.
Słowa uznania za aktywne włączenie się w akcję sprzątania należą się: Mieszkańcom, Członkiniom Rady Sołeckiej, Seniorom z Koła PZERiI nr 4, a także Druhom OSP Nadma, MDP i DDP. – Dziękujemy Pracownikom UMiG Radzymin za worki i rękawice, a także zorganizowanie odbioru worków ze śmieciami. Na zakończenie naszej akcji, dzięki współpracy z Leśniczym Konradem Szałkowskim odbyło się ognisko na terenie leśniczówki, podczas którego oprawę muzyczną zapewnił kolega – Sołtys Nowego Jankowa Włodzimierz Stanisławski, umilając uczestnikom czas nastrojową grą na gitarze, za co serdecznie dziękujemy.

MŁODZIEŻ NASZĄ CHLUBĄ

– Zarówno w naszym sołectwie, jak też w naszej jednostce OSP kładziemy duży nacisk na aktywizację najmłodszych mieszkańców, dlatego staramy się rozwijać Dziecięcą i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą – podkreśla Druh Prezes i Sołtys w jednej osobie. – Z ogromną dumą chciałbym powiedzieć o sukcesie naszej młodzieży. Otóż, 27 kwietnia wspaniała piątka druhów z Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Nadma wystartowała w OTWP, czyli Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, organizowanym przez ZOSP RP, PSP i MEiN. Zadanie nie było łatwe, bo najmłodsi adepci pożarnictwa z Nadmy musieli wykazać się sporą wiedzą teoretyczną podczas rozwiązywania testów, czy odpowiadania na wylosowane pytania, a także praktyczną znajomością sprzętu i wyposażenia strażackiego.
Z tym większą radością przyjęliśmy fakt, że na szczeblu powiatowym turnieju młodzi reprezentanci OSP Nadma uplasowali się na czołowych pozycjach: W grupie I (uczniowie kl. I – IV SP) Maja Taterka zajęła 3. miejsce, a Lenka Popińska 5. miejsce. W grupie II (uczniowie kl. V – VIII SP) Marcel Dębek zdobył 3. miejsce, a Dominik Giera 4. miejsce. Z kolei, w grupie III (uczniowie szkół ponadpodstawowych) Karol Szczęsny zajął 1. miejsce i jako zwycięzca, reprezentował Powiat Wołomiński na szczeblu wojewódzkim turnieju, który miał miejsce 14 maja w Płońsku.
Całej naszej wspaniałej 5-osobowej reprezentacji gratuluję osiągnięcia tak wysokich wyników, a Rodzicom dziękuję za umożliwienie dzieciom wzięcia udziału w OTWP.

NADMEŃSKIE „LISKI” NIE PRÓŻNUJĄ

Skoro już mówimy o najmłodszych adeptach pożarnictwa, należy podkreślić, że w ramach Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Nadma „Liski”, której opiekunem jest dha Agnieszka Stadnik również realizowane są ciekawe przedsięwzięcia. W ostatnim czasie nasza DDP „Liski” dwukrotnie gościła u siebie zaprzyjaźnioną drużynę zuchową „Wilczki” z Wyszkowa. (Warto nadmienić, że opiekunką zuchów z drużynki 78GZ „Wilczki” ze Szczepu 78DH „Witraże” w Wyszkowie jest dha Iwona Stanczewska, która niegdyś opiekowała się DDP OSP Nadma).
Podczas pierwszej wizyty zorganizowana została miniolimpiada sportowo-strażacka. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a na zakończenie odbyło się ognisko integracyjne, któremu towarzyszyły rozmaite zabawy. Okazją do kolejnego spotkania „Lisków” z „Wilczkami” był Dzień Dziecka, w ramach którego dzieciaki odwiedziły leśniczówkę, gdzie wysłuchały lekcji Pana Leśniczego o życiu zwierząt, poznały ciekawostki z życia w lesie, a także odbyły kurs udzielania podstawowej pomocy w przypadku użądlenia osy, pszczoły lub ukąszeniu kleszcza. W trakcie zajęć przećwiczono podstawowe węzły i sznurowania harcerskie, odbył się bieg z punktami bazowymi, a na zakończenie przygotowano ognisko.
W piątek, 24 czerwca odbyło się zakończenie zajęć DDP OSP Nadma w roku szkolnym 2021/2022. Członkowie DDP otrzymali stosowne dyplomy i świadectwa, dodatkową atrakcję stanowił seans kina letniego połączony z nocowaniem w szkole. – Jako Prezes OSP Nadma składam gratulacje dla Drużynki „ Lisków” oraz podziękowania za uczestnictwo w zbiórkach. Dziękuję rodzicom za zaangażowanie i pomoc przy organizowaniu zajęć. Słowa uznania należą się Druhnie Agnieszce – opiekunce prowadzącej DDP za zaangażowanie i systematykę oraz kreatywność zbiórek. Dziękujemy
ks. Grzegorzowi za salkę, w której odbywały się zbiórki oraz Wszystkim tym, którzy przyczynili się lub pomogli realizować działalność DDP.

BOGU NA CHWAŁĘ…

Jak przystało na prawdziwych Rycerzy Św. Floriana, zarówno członkowie DDP i MDP, jak też dorośli druhowie OSP Nadma aktywnie uczestniczą w życiu Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela. W środę,
4 maja odprawiona została okolicznościowa Msza Św. z okazji Dnia Strażaka.
W ramach współpracy z kościołem druhowie włączyli się w organizację tegorocznych Świąt Wielkanocnych oraz uroczystości Bożego Ciała (budowa/demontaż ołtarzy, kwiaty, udział w procesji, pilnowanie porządku i bezpieczeństwa jej przebiegu). Poczet sztandarowy jednostki obecny był także podczas uroczystości odpustu parafialnego (23 czerwca).
Szczególnym wydarzeniem były obchody Jubileuszu 30-lecia Święceń Kapłańskich Księdza Proboszcza dh Grzegorza Mioduchowskiego. W niedzielę, 29 maja podczas Mszy Św. o godz. 12:00
(w dniu rocznicy I Komunii Św.) cała wspólnota parafialna uczciła piękny jubileusz Pasterza nadmeńskiej parafii. Społeczność szkolna, władze samorządowe, kółko różańcowe, Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus, strażacy oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką złożyli Księdzu Grzegorzowi moc życzeń i gratulacji, a po Mszy Świętej na wszystkich parafian czekał pyszny tort.

…LUDZIOM NA POŻYTEK!

Druhom OSP Nadma należą się tym większe słowa uznania, że potrafią dzielić czas pomiędzy działalność społeczną na rzecz wsi i parafii, a codzienne obowiązki wynikające z ochotniczej służby strażackiej. Niejednokrotnie zdarza się, że syrena zawyje w najmniej oczekiwanym momencie i trzeba wyjeżdżać do akcji ratowniczej. Tak było chociażby podczas uroczystego zakończenia roku dla dzieci z DDP, kiedy dorośli druhowie otrzymali wezwanie do wypadku. Również w okresie tegorocznych Świąt Wielkanocnych druhowie OSP Nadma zadysponowani zostali do nocnej akcji z udziałem śmigłowca LPR, a kilka dni później do pożaru kurnika.
Pomimo licznych obowiązków nadmeńscy strażacy znajdują również czas na udział w ważnych wydarzeniach odbywających się poza macierzystą Nadmą. Obecni są na gminnych obchodach świąt państwowych w Radzyminie (np. 3 maja), ostatnio uczestniczyli w obchodach Dnia Strażaka OSP Marki (21 maja), w uroczystym poświęceniu kapliczki Św. Floriana w OSP Ruda (24 maja), w pikniku sołeckim z okazji Dnia Dziecka w Emilianowie. Wzięli udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych (zdobywając VI miejsce), a także pomogli w zabezpieczeniu XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
Czas na działalność reprezentacyjną znajduje również Druh Prezes i Sołtys Dariusz Wojda, który stara się nie przegapić żadnej okazji do nawiązania kontaktów i współpracy. Dbając o dobre relacje w środowisku strażackim i samorządowym nie zapomina o stowarzyszeniach i organizacjach społecznych. W ostatnim czasie, na zaproszenie Wspólnoty Dobrego Pasterza AA wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu XV-lecia istnienia Wspólnoty, a jej członkowie uczestniczyli w procesji Bożego Ciała w Nadmie. – Bardzo dobrze układa nam się też współpraca z Seniorami z Koła PZERiI nr 4, na zaproszenie których uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym oraz wyjeździe do Inowłodza na świąteczny spektakl „Droga do Jerozolimy”, a którym udostępniamy na potrzeby ich spotkań tymczasową strażnicę i teren strażacki. Z kolei, w ramach współpracy z Klubem HDK Radzymin dwukrotnie wziąłem udział w zbiórce darów na rzecz Domu Dziecka w Równem, zaś w ramach podtrzymywania dobrych relacji między sołectwami byłem obecny na tegorocznych „Wiankach” w St. Załubicach – dopowiada Dariusz Wojda.

PARK WIEJSKI I KINO LETNIE

Niewiele osób wie, że w Nadmie trwa urządzanie Parku Wiejskiego, który docelowo ma być miejscem relaksu, odpoczynku i spacerów dla wszystkich mieszkańców. Park w Nadmie powstaje na placu sołeckim za parkingiem naprzeciwko kościoła. – Chcemy, aby jak najszybciej zaczął służyć mieszkańcom. Obecnie staram się o pozyskanie sprzętu sportowego do mini-siłowni, nasadzenia zieleni oraz rozbudowę o strefę do grillowania – mówi Dariusz Wojda, zachęcając do odwiedzenia skweru np. podczas Dni Nadmy, kiedy zaplanowana jest projekcja kina letniego i słodki poczęstunek.
Warto bowiem przypomnieć, że w Nadmie działa w tym roku strażackie kino letnie! – Pomysł plenerowych projekcji filmowych udało się zrealizować dzięki pozyskanej dotacji, wkładowi własnemu i wsparciu sponsorów – wskazuje z zadowoleniem Dariusz Wojda. To kolejna ciekawa inicjatywa zrealizowana w Nadmie pomimo, że w obecnych czasach coraz trudniej o pozyskanie pieniędzy i sponsorów. – Obowiązki sołtysa i prezesa jednostki OSP, zabieganie o dodatkowe środki absorbują wiele czasu i wymagają dużo starań, a bardzo często efektów końcowych nie widać lub nie ma ich wcale, dlatego cieszę się z każdego projektu, który uda nam się zrealizować. Nie skarżę się, nie narzekam, zamiast tego wolę skupiać się na celu. Tak jak chyba każdemu sołtysowi zależy mi, aby nasza okolica rozwijała się, aby mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej. Sam nie dałbym rady, na szczęście mamy w Nadmie dobrych, uczynnych ludzi, dzięki którym udaje się tak wiele zrealizować, a którym w tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję – podkreśla Dariusz Wojda.

DNI NADMY 2022

W imieniu Sołtysa Nadmy Starej i Prezesa OSP Nadma zapraszamy wszystkich chętnych na Dni Nadmy, które odbędą się już w najbliższy weekend 15-17 lipca.
W piątek (15.07) o godz. 20:30 w Parku Wiejskim rozpocznie się Kino Letnie. Przewidziano słodki poczęstunek dla uczestników, a projekcja filmu planowana jest na godz. 21:30.
W sobotę (16.07) na terenie strażackim odbędą się obchody Jubileuszu X-lecia Zaprzysiężenia OSP Nadma. Od godz. 15:00 jednostka będzie prowadzić dzień otwarty (możliwość zwiedzenia i zapoznania się ze sprzętem, a chętni będą mogli zasilić szeregi OSP, MDP lub DDP). O godz. 17:30 rozpocznie się uroczyste Ślubowanie strażackie wraz z ceremonią wręczenia odznaczeń, a po zakończeniu części oficjalnej odbędzie się zabawa taneczna.
W niedzielę (17.07) o godz. 12:00 w Kościele Parafii św. Jana Chrzciciela w Nadmie odprawiona zostanie uroczysta Msza Św., podczas której nastąpi konsekracja świątyni. Następnie od godz. 14:00 do godz. 18:00 odbywać się będzie piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Serdecznie zapraszamy!

/R.S. Lewandowski;
foto: archiwum Sołectwa Nadma Stara/

1 285 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bitwa Regionów

W sobotę, 9 lipca 2022 r., w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku, odbył się powiatowy etap Konkursu Kulinarnego dla...

Zamknij