ggg
ggg ggg

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 25 marca 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda.

Po otawrciu sesji, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej Pan Artur Wnuk poinformował radnych oraz mieszkańców Powiatu Ostrowskiego o aktualnym stanie organizacji szczepień przeciw COVID-19 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
W dalszej kolejności Radni Rady Powiatu przyjęli uchwały w sprawach:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok,
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2021 – 2035,
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowskim na lata 2021 – 2023,
określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w 2021 roku.
Rada Powiatu przyjęła również poprzez aklamację:
– informację o realizacji w roku 2020 Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Ostrowskim na lata 2018 – 2020,
– informację z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrowskim w roku 2020,
– raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego za lata 2018 – 2019.
Podczas obrad Radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej dyskutowali głównie o sytuacji epidemicznej w powiecie ostrowskim oraz na temat realizacji szczepień przeciw COVID-19. Radni podziękowali dyrektorowi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej oraz całemu personelowi ostrowskiego szpitala za profesjonalizm, opiekę i okazywane serce osobom przebywającym w szpitalu.
Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Dorota Subda oraz Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek złożyli radnym oraz wszystkim mieszkańcom Powiatu Ostrowskiego życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Zapraszamy do obejrzenia szczegółowej relacji z przebiegu sesji.

/Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

239 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
24 marca w Zarębach Kościelnych

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani...

Zamknij