ggg ggg

XXII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

XXII Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się w trybie zdalnym w dniu 28 maja 2020 r., zgodnie z obowiązującymi zasadami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa w dobie pandemii koronawirusa. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda.

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Radni ponadto przekazali wniosek według właściwości Radzie Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, który dotyczył organizacji ruchu na miejskim skrzyżowaniu.
Radni przyjęli poprzez aklamację informacje i sprawozdania za 2019 rok:
z realizacji Powiatowego Pro• z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrowskim,
z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowskim na lata 2018 – 2020,
z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Ostrowskiego na lata 2016 – 2022,
Powiatowego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Ostrowskim na lata 2016 – 2022,
z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2022,
z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla powiatu ostrowskiego.
Radni zapoznali się z prezentacją, w której poruszone zostały zagadnienia dotyczące realizowanych obecnie przez Powiat Ostrowski inwestycji drogowych na terenie gmin Zaręby Kościelne oraz Małkinia Górna, a także o kolejnych wnioskach inwestycyjnych złożonych przez Powiat.
Z okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, obchodzonego w dniu 27 maja, Przewodnicząca Rady Dorota Subda złożyła życzenia oraz podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności wszystkim pracownikom samorządowym z terenu Powiatu Ostrowskiego. Przewodnicząca odczytała również okazjonalne życzenia Ministra Cyfryzacji, Posła na Sejm RP Marka Zagórskiego. Pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń służących dobru wspólnemu życzył, w przesłanym liście gratulacyjnym, także Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. List przeczytał Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, który wszystkim współtworzącym samorząd i pracującym dla dobra Powiatu Ostrowskiego, złożył serdeczne życzenia i podziękowania.
/Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej/

141 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powrót uczniów z klas I-III do szkół oraz konsultacje dla klas VIII

Od poniedziałku, 25 maja 2020 r. dzieci z klas I-III szkoły podstawowej powróciły do placówek oświatowych. Rozpoczęły się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,...

Zamknij