ggg ggg ggg ggg

XXI KONKURS „CYPRIAN NORWID POETA NASZEJ ZIEMI”

Za nami kolejny, już XXI Finał Konkursu „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”. W tym roku finałowa gala w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, zorganizowana została we wtorek, 28 maja. Wydarzenie objęte zostało patronatem honorowym przez Wójta Gminy Dąbrówka Zenona Zadróżnego.

Z wielką radością odnotowaliśmy fakt, że po dwuletniej przerwie Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce powróciło do organizacji Konkursu „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”.
Konkurs Norwidowski organizowany w Dąbrówce, to wyjątkowe wydarzenie kulturalne, przyciągające młodych miłośników literatury i sztuki, którzy swoim udziałem składają hołd jednemu z najwybitniejszych polskich wieszczy. Honorowy patronat pełni Wójt Gminy Dąbrówka.
Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2000 roku, z inicjatywy lokalnych miłośników literatury oraz władz gminy Dąbrówka. Celem było nie tylko uczczenie pamięci Norwida, ale również promocja jego twórczości wśród młodzieży. Z biegiem lat konkurs zyskał prestiż i stał się ważnym punktem na kulturalnej mapie powiatu wołomińskiego i nie tylko. W tym roku, 22 maja odbyła się już XXI edycja tego konkursu, a uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności w trzech kategoriach: recytacji, poezji śpiewanej i teatrze jednego aktora.
W komisji konkursu poetyckiego zasiedli znawcy literatury i twórczości Norwida: Tomasz Korpysz – doktor habilitowany, profesor uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, językoznawca i norwidolog; Magdalena Woźniewska – Działak – dr hab. Wydziału Nauk Humanistycznych Uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, literaturoznawca; Grzegorz Mrówczyński – aktor, reżyser teatralny, dyrektor artystyczny teatrów m.in.: Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Teatru Polskiego w Poznaniu, założyciel i pierwszy dyrektor artystyczny Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu, dyrektor Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze.
Członkowie komisji mieli trudne zadanie, ponieważ poziom prezentowanych utworów był bardzo wyrównany – laureaci zostali nagrodzeni podczas finału konkursu, który odbył się 28 maja w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce.
Nieodłącznym elementem spotkań z poezją Norwida są warsztaty poświęcone m.in. recytacji, interpretacji tekstu, emisji głosu czy fonetyki. I tak warsztaty dla uczestników kategorii recytacja, kl. I-III i IV-VI poprowadziła Pani Natalia Sulich z Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach – były to ćwiczenia językowe oraz mała forma plastyczna – akwarele. Warsztaty dla uczestników kategorii recytacja, kl. VII-VIII i szkół średnich oraz uczestników kategorii teatr jednego aktora poprowadził Jerzy Lach – reżyser, poeta, menedżer. Założyciel Teatru im. Alberta Tison w Żninie /1986 – 1998/, z którym zrealizował ok.20 spektakli. Natomiast warsztaty dla uczestników kategorii poezja śpiewana poprowadziła Pani Anna Jarachowska – wokalistka, muzyk, trener wokalny i emisji głosu, dyrygent chóru, aktorka scen muzycznych, pedagog, nauczyciel muzyki.
Konkurs „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi” ma ogromne znaczenie kulturalne i edukacyjne dla młodego pokolenia i nie tylko. Przyczynia się do popularyzacji twórczości Cypriana Kamila Norwida, jednego z najważniejszych poetów romantyzmu, którego twórczość, mimo upływu lat, nadal zachwyca swoją głębią i aktualnością. Ponadto inspiruje młodych ludzi do rozwijania swoich talentów artystycznych i literackich, oferując im miejsce do prezentacji swoich umiejętności.
Uroczysta Gala Finałowa tegorocznego Konkursu Norwidowskiego odbyła się we wtorek, 28 maja.
Tradycyjnie, przybyłych gości powitała Anna Maniecka – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce, która pokrótce wyjaśniła przebieg Konkursu, a przebiegał w dwóch kategoriach: konkurs poetycki – uczestnicy prezentowali utwory Cypriana Norwida w wybranej przez siebie formie – recytacji, teatrze jednego aktora oraz poezji śpiewanej, oraz w kat. konkurs plastyczny – oddziały przedszkolne i uczniowie klas I – III mieli za zadanie namalować ilustracje do wybranego utworu Norwida – „Moja Ojczyzna”, „Marzenie”, „Burza”, „Częstochowskie wiersze”, uczniowie klas IV – VI, VII – VIII oraz uczniowie szkół średnich mieli za zadnie stworzyć plakat z Norwidem w formie kolażu dotyczący jego życia i twórczości.
Podczas finału swoją obecnością zaszczycili nas: Konrad Rytel – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, członek Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rafał Rozpara – Burmistrz Miasta i Gminy Jadów, Krzysztof Jezierski – Wójt Gminy Zabrodzie, Zenon Zadróżny – Wójt Gminy Dąbrówka, Anna Katarzyna Kurek – przewodnicząca Rady Gminy Dąbrówka, Paweł Wilkowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Dąbrówka, Jacenty Matysiak – Dyrektor Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dąbrówka, a przede wszystkim laureaci i uczestnicy konkursu – kategorii „konkurs poetycki” oraz „konkurs plastyczny” wraz z opiekunami.
Tradycją konkursu jest NAGRODA SPECJALNA – statuetka Cypriana Norwida. I tak NAGRODĘ SPECJALNĄ zarówno w konkursie poetyckim, jak i plastycznym otrzymały reprezentantki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu. Za wybitną interpretację utworu pt. „Ciemność” NAGRODĘ otrzymała Maja Pajorek, natomiast w konkursie plastycznym NAGRODA SPECJALNA powędrowała do Urszuli Karłowicz.
Podczas finału wręczono również nagrody w konkursie plastycznym. Warto zaznaczyć, że wpłynęło aż 99 prac! 29 kwietnia 2024 r. komisja w składzie: Tomasz Korpysz -profesor uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Magdalena Karłowicz – Iwanicka – artystka, rzeźbiarka, twórca statuetki i pomnika Cypriana Norwida, Lidia Sikorska-Księżnik – starszy inspektor ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi UG Dąbrówka wyłoniła laureatów tej kategorii.
Ważnym punktem Gali Finałowej był występ laureatów – zdobywcy pierwszych miejsc prezentowali się przed publicznością i swoimi bliskimi. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa prac laureatów konkursu
plastycznego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!

Lista Laureatów XXI Konkursu Poetyckiego
„Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi:

KATEGORIA KONKURSU: RECYTACJA

Uczniowie szkół podstawowych, kl. I-III

Nagroda – Paweł Rybiński, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Pogotowie poetyckie w Urlach

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI

I miejsce -Konstancja Loda, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
II miejsce -Izabela Bala, Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy
III miejsce -Julian Mikulski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Pogotowie poetyckie
w Urlach
Wyróżnienie -Martyna Lach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu
Wyróżnienie -Leon Chaber, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce
Wyróżnienie -Nina Krzyżanowska, Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII

I miejsce -Magdalena Dudzik, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce
II miejsce -Kinga Burza, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach
III miejsce -Amelia Sieradzka, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
Wyróżnienie- Franciszek Przybylski, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół średnich

I miejsce -Mikołaj Pazio, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie
II miejsce -Martyna Szymkiewicz, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie
Wyróżnienie -Paweł Ryszawa, III LO im. Jana Pawła II w Wołominie

POEZJA ŚPIEWANA

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI

I miejsce -Wiktor Stępniak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
I miejsce -Aleksandra Milewska, Oliwia Karp, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Armii Krajowej w Starych Załubicach
Wyróżnienie -Wiktoria Gołoś, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem
Wyróżnienie -Maria Świętoń, Jagoda Gołębiewska, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII

I miejsce -Maja Pajorek, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
II miejsce -Paulina Stańczak, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

TEATR JEDNEGO AKTORA

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. I – III

Nagroda -Jan Domański, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Pogotowie poetyckie
w Urlach
Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VI

Wyróżnienie -Marika Stefaniak, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Kategoria wiekowa: uczniowie szkół podstawowych kl. VII-VIII

I miejsce -Maciej Król, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadowie. Pogotowie poetyckie w Urlach
II miejsce -Hanna Szymaniak, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Kategoria wiekowa: uczniowie szkół średnich

Nagroda – Maja Kukla, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

ILUSTRACJA DO WIERSZA

Kategoria wiekowa: uczniowie kl. 0 – III

I miejsce – Antoni Rzępołuch – „Marzenie” –
PSP. im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
II miejsce – Zuzanna Banasiak – „Marzenie” –
PSP. im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
II miejsce – Lena Leszkiewicz – „Częstochowskie wiersze” – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
III miejsce – Weronika Krasowska – „Moja ojczyzna” – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
III miejsce – Igor Kurek – „Częstochowskie wiersze” – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
III miejsce – Aleksander Banasiak – „Moja ojczyzna” – PSP. im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach
Wyróżnienie – Michalina Kozon – „Burza” –
P. nr 2 im. M. Chełmońskiej w Słupnie
Wyróżnienie – Aleksandra Jeziórska – „Moja ojczyzna” – PSP. im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach

KOLAŻ – PLAKAT Z NORWIDEM

Kategoria wiekowa: uczniowie kl. IV-VI
I miejsce – Urszula Karłowicz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
II miejsce – Ksawery Michalski – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jasienicy
III miejsce –Ewa Kurzątek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
III miejsce – Bartosz Nida – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
Wyróżnienie – Aleksandra Kurek – SP. im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Wyróżnienie – Zuzanna Sobieszyńska – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
Wyróżnienie – Marija Olszewska – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu
Wyróżnienie – Maja Dutkiewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jasienicy

KOLAŻ – PLAKAT Z NORWIDEM

Kategoria wiekowa: uczniowie kl. VII-VIII

I miejsce – Helena Sulejewska – SP. nr 2
im. Ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
II miejsce – Julia Wielądek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu
II miejsce – Karolina Czerwiec – Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jasienicy
III miejsce – Lena Grzybowska – SP. nr 2
im. Ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
III miejsce – Maja Pajorek – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu.


/opr. R.L.; źródło: GCK Dąbrówka/

90 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Społeczność radzymińskiej „Stalowej Jedynki” oddała hołd Patronowi

Żelazne skrzydła Pilota-Anioła,Zawieszone w kołysce na Niebie,Które dzielnie próbowały latać jak pszczoła,Aby walczyć, o wolność, o Ciebie… W poniedziałek, 27...

Zamknij