ggg ggg ggg

XX Jubileuszowy Konkurs „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”

Rok 2021 jest dla miłośników poezji i twórczości Norwida wyjątkowy, z racji 200. rocznicy urodzin Poety. Niewątpliwie, za jedno z najważniejszych wydarzeń wpisujących się w trwające obchody Roku Norwidowskiego uznać należy Jubileuszowy XX Konkurs „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”, zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.

Gmina Dąbrówka słusznie szczyci się tym, że to właśnie na jej terenie urodził się, został ochrzczony i spędził dzieciństwo nasz wielki wieszcz narodowy. Nic zatem dziwnego, że odbywający się w roku dwusetnej rocznicy urodzin Norwida – XX Jubileuszowy Konkurs „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi” zyskał rangę wydarzenia o charakterze ponadlokalnym, wzbudzając zainteresowanie daleko poza granicami gminy.
Organizatorami konkursu niezmiennie od dwóch dekad są: Wójt Gminy Dąbrówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce.
Z racji obecnie panującej sytuacji formuła konkursu, którego finał odbył się w sobotę, 22 maja uległa zmianie, eliminacje do tegorocznej edycji odbyły się w formie online.
Jubileuszowa edycja została natomiast rozbudowana o kategorie z dziedziny plastyki (rysunek, logotyp, komiks). GCK zapewniło materiały instruktażowe i merytoryczne dla uczestników.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną konkurs finałowy został podzielony na dwa etapy. Początkowo miały miejsce przesłuchania uczestników kl. I-III i IV-VI. Następnie, po krótkiej przerwie odbył się finał. Po przygotowaniu sali widowiskowej na kolejne emocje, których mieli dostarczyć uczestnicy kl. VII-VIII i szkół średnich, dokładnie w południe rozpoczęły się przesłuchania, a po nich wręczenie nagród uczestnikom konkursu poetyckiego oraz plastycznego.
Uczestników oceniała powołana Komisja, w skład której wchodzili zaprzyjaźnieni z nami od lat: prof. Tomasz Korpysz – norwidolog, Małgorzata Kaczmarska – aktorka, pedagog Akademii Teatralnej wydziału Wokalnego, Jerzy Łazewski – aktor, wykładowca Akademii Teatralnej oraz Hubert Zimoląg – reżyser, animator.
Cieszymy się, że mimo panującej sytuacji uczestnicy podjęli trud przygotowania się do konkursu i tak licznie przybyli, żeby zaprezentować utwory Norwida. Wszystkim laureatom gratulujemy.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do przybyłych gości, którzy wspólnie z nami uczcili ten wyjątkowy dzień: przedstawicieli Powiatu Wołomińskiego (współorganizatora konkursu) –Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wołomińskiego: Cezarego Wnuka i Wiesława Mędrzyckiego, Przewodniczącej Rady Gminy Dąbrówka Agnieszki Gryglas oraz pozostałych gości: Roberta Gołaszewskiego – Burmistrza Łochowa, Krzysztofa Jezierskiego – Wójta Gminy Zabrodzie, Rafała Mathiaka – Wójta Gminy Klembów, Doroty Wróbel – Zastępcy Wójta Gminy Dąbrówka, Heleny Kuskowskiej – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Dąbrówka i Wiktora Oleśkiewicza – członka tejże Komisji, Jacentego Matysiaka – Prezesa Fundacji Museion Norwid oraz Grażyny Kapaon – dyr. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce.
Fundatorem nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników było Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. Zakup toreb z logotypem konkursu oraz katalogów prezentujących prace uczestników był sfinansowany przez Powiat Wołomiński, współorganizatora konkursu.
/GCK Dąbrówka/

1 463 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Znamy laureatów VIII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych!

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego poinformował o rozstrzygnięciu VIII Międzynarodowego Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych, odbywającego się pod Patronatem Narodowym...

Zamknij