ggg

Wyszków zacieśnia współpracę z Winnicą zaprzyjaźnionym miastem na Ukrainie (12.02.2013)

Od czwartku 7 lutego do niedzieli 10 lutego 2013 r. trwała wizyta delegacji z Ukrainy w Urzędzie Miejskim oraz mieście Wyszkowie.

Władze gminne na czele z burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim przyjęły ukraińskich gości godnie i bardzo po przyjacielsku. Wyszków zawarł porozumienie partnerskie z miastami Wyszgorod oraz Winnica, ale dotychczasowe kontakty ograniczały się do wymiany dzieci i młodzieży oraz wspólnych działań kulturalnych. W związku z zaplanowanym na 29 maja I Regionalnym Forum Gospodarczym postanowiono kontakty rozszerzyć o sprawy gospodarcze i biznesowe. W skład delegacji ukraińskiej weszli przedstawiciele Urzędu Miasta Winnica: Valentyna Balitska – zastępca Mera Winnicy, Wiktor Krywicki – dyrektor departamentu kontroli samorządowej Urzędu Miasta w Winnicy oraz Luba Bojko i Piotr Bojko z zespołu „Barvinok”, który mieszkańcy naszego miasta znają ze wcześniejszych pobytów w Wyszkowie. Obwód Winnicki reprezentowali: Igor Krewskyj – pierwszy zastępca przewodniczącego Winnickiej Rady obwodowej, Andrij Gyżko – dyrektor departamentu gospodarki Winnickiej obwodowej administracji państwowej, Włodzimierz Mereżko – naczelnik wydziału współpracy międzynarodowej i promocji Winnickiej Rady obwodowej, Weronika Krawczuk – specjalista wydziału współpracy międzynarodowej i promocji Winnickiej Rady obwodowej, tłumacz, Anatolij Tarasiuk – kierowca.  Pierwszy dzień pobytu ukraińskiej delegacji wypełniły spotkania i rozmowy. W piątek rano goście zostali przywitani przez Grzegorza Nowosielskiego – burmistrz Wyszkowa oraz jego zastępców: Adama Mroza i Adama Warpasa. Zwiedzili Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe, a następnie udali się na spotkanie do Sali konferencyjnej urzędu. Wśród gości zaproszonych na spotkaniu poświęconym wyszkowskiemu biznesowi oraz sprawom gospodarczym byli m.in.: Aleksander Boryszenko, I Sekretarz do spraw współpracy regionalnej, Maciej Piłat asystent Jacka Piechoty-prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Izabela Siander pełnomocnik wojewody mazowieckiego do spraw organizacji pozarządowych, Tomasz Waźbiński -zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Andrzej Porawski-dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Marcin Nosal-naczelnik Wydziału Europy Wschodniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Michał Gajewski, asystent posła Bartłomieja Bodio. Władze samorządowe reprezentowali oprócz burmistrzów Wyszkowa: Jerzy Kruk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radni Jan Abramczyk i Wojciech Chodkowski oraz skarbnik Dariusz Korczakowski i naczelnik Lidia Stępkowska. Po ogólnych powitaniach burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz doc. dr Robert Żak – prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie uroczyście podpisali porozumienia o współpracy pomiędzy Szkołą Wyższą P. Włodkowica w Płocku a Gminą Wyszków. W tej ważnej dla miasta oraz uczelni chwili uczestniczył również Krzysztof Falba – kanclerz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku filia w Wyszkowie. Podpisanie umowy o współpracę w obszarze popularyzacji nauk, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz promocji będzie miało duże znaczenie i jest jak to określił później burmistrz Nowosielski – przypieczętowaniem dotychczasowej współpracy i przyniesie korzyści dla obu stron. Kilkadziesiąt minut trwała prezentacja multimedialna przedstawiona przez zastępcę burmistrza Adama Mroza. Zapoznawała ona gości z historią Wyszkowa, przemysłu oraz powstawaniu na przestrzeni lat zakładów na terenie miasta. Mówiono również o obecnym potencjale przemysłowym i działaniach podjętych przez Urząd Gminy w celu ułatwienia i przyciągnięcia inwestorów. Głównym celem spotkania były wstępne ustalenia dotyczące organizacji I Regionalnego Forum Gospodarczego w Wyszkowie, przedstawienie stanu przygotowań, współorganizatorów zaplanowanego na 29 maja Forum.

 Patronat nad zorganizowaniem spotkania zadeklarowali: Prezydent RP Bronisław Komorowski, a także Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Cała impreza odbędzie się w siedzibie Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, filia w Wyszkowie i oczywiście uczestniczyć będą w nim delegacje z zaprzyjaźnionych miast partnerskich. Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim burmistrz Grzegorz Nowosielski zaprosił delegację i gości do wizyty w przemysłowej dzielnicy Wyszkowa, w tamtejszych zakładach pracy. Jednym z punktów była wizyta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Wyszkowie i prezentacja nowoczesnych technologii i rozwiązań w infrastrukturze miejskiej Gminy Wyszków. Ostatnim Puntem programu było spotkanie z przedsiębiorcami z Wyszkowa i okolic w ramach projektu „Przedsiębiorczy Wyszków” w Bibliotece Miejsko-Gminnej w Wyszkowie. Jego celem było promowanie gospodarczego potencjału Wyszkowa, umożliwienie przedsiębiorcom kontaktu z ukraińskimi samorządowcami, a także zachęcenie do inwestowania na Ukrainie. Ze swej strony Valentyna Balitska, przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą Winnicy. Jako miasto rozwijające się widzieliby wiele korzyści w podjęciu współpracy gospodarczej z Polską. Andrij Gyżko wzorem naszego burmistrza pochwalił się osiągnięciami gospodarczymi swojego miasta i regionu. Kilkudziesięciu wyszkowskich przedsiębiorców z zainteresowaniem wysłuchało informacji o Winnicy oraz potencjalnych możliwościach nawiązania współpracy. W sobotę 9 lutego delegacja ukraińska wzięła udział w oficjalnym otwarciu zmodernizowanego WOK „Hutnik” oraz obejrzała nową premierę Rewii Dziecięcej „Sylaba” pt. „Super!…”. W trakcie ostatniej części tj. nagradzania i wyróżniania młodych wykonawców, Valentyna Balitska oraz Piotr Bojko prowadzący zespół „Barvinok” przekazali wiele serdecznych pełnych uznania słów na temat premiery i przekazali podarunki na ręce Ireny Zdunek. W niedzielę rano delegacja z Winnicy udała się w drogę powrotną do swojego kraju i miasta, ale nie było to smutne pożegnanie, gdyż niebawem znów pojawią się w maju, by uczestniczyć w I Regionalnym Forum Gospodarczym.        /J.Cz./

Galeria zdjęć

2 476 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bal z polonezem i pieśnią (12.02.2013)

212 par, a wraz z organizatorami ok. 500 osób bawiło się w przystrojonej balonikami hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji...

Zamknij