ggg ggg ggg ggg

Wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wiele ważnych zadań w Powiatach: Wołomińskim i Legionowskim

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego województwo mazowieckie otrzymało 2 892 549 167,54 zł. Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone m.in. na zmodernizowanie i przebudowę dróg, termomodernizację budynków, przebudowę szkół, budowę boisk i oczyszczalni.

Wyniki programu w naszym regionie podsumowano w ubiegły poniedziałek, 9 października podczas konferencji prasowej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w której udział wzięli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Michał Prószyński, Starosta Powiatu Wołomińskiego Adam Lubiak.
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie otrzymają następujące zadania inwestycyjne:

POWIAT WOŁOMIŃSKI:

Powiat Wołomiński: Przebudowa ul. Wileńskiej na odcinku od ronda NSZZ Solidarność do ronda im. rtm. Witolda Pileckiego – 1 900 000 zł; Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 – 7 380 000 zł; Przebudowa DP ul. Fieldorfa w Wołominie – 5 702 684,99 zł.

Wołomin: Budowa nowej siedziby OPS w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 – 10 200 000 zł; Budowa ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 maja – 2 000 000 zł.

Dąbrówka: Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka – 8 000 000 zł.

Jadów: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jadów – 8 000 000 zł.
Klembów: Rozbudowa sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Klembów – 8 000 000 zł;
Budowa strażnicy z zapleczem socjalnym i technicznym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie –
2 000 000 zł.

Kobyłka: Budowa dróg gminnych w Kobyłce – etap V – 2 000 000 zł.

Marki: Program modernizacji i budowy infrastruktury społecznej na terenie miasta Marki – 3 000 000 zł; Modernizacja sieci dróg gminnych w mieście Marki – 12 996 000 zł.

Poświętne: Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie gminy Poświętne – 8 000 000 zł.

Radzymin: Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej w gminie Radzymin – 8 000 000 zł;
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Załubice i Stare Załubice – 6 000 000 zł.

Strachówka: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Strachówka – 5 985 000 zł; Budowa sieci wodociągowej w gminie Strachówka – etap II – 1 900 000 zł.

Tłuszcz: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tłuszczu wraz z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Tłuszcz – 8 000 000 zł.

Ząbki: Poprawa stanu dróg publicznych na terenie miasta Ząbki – 20 000 000 zł.

Zielonka: Budowa drogi gminnej na terenie osiedla przy ul. Wyszyńskiego 7 w Zielonce – 2 000 000 zł;
Rozbudowa dróg gminnych –
ul. Jagiellońskiej oraz ul. Gromali w Zielonce – 8 000 000 zł.

POWIAT LEGIONOWSKI:

Powiat Legionowski: Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą – 2 000 000 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej na odcinku od DK 61 do drogi powiatowej w gminie Serock – 8 000 000 zł.

Legionowo: Budowa drogi gminnej wewnętrznej – ulicy Sosnowej w Legionowie – 2 000 000 zł.

Jabłonna: Budowa kluczowego połączenia komunikacyjnego jako uzupełnienie sieci dróg na terenie gminy Jabłonna – 8 000 000 zł.

Nieporęt: Zielony parking nad Jeziorem Zegrzyńskim – 2 000 000 zł; Budowa kanalizacji sanitarnej w Nieporęcie – rejon Nowolipie i Pilawa – 8 000 000 zł.

Serock: Poprawa infrastruktury społeczno-edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock – 7 900 000 zł; Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w gminie Serock – 1 000 000 zł.

Wieliszew: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Jeziora Wieliszewskiego – etap 2 – 2 000 000 zł;
Budowa kanalizacji wraz z przyłączami na terenie gminy Wieliszew –
13 000 000 zł.

/opr. R.L./

494 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kino Łochów Październik

Zamknij