ggg ggg ggg

Wychodzimy poza ustawowe ramy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu funkcjonuje prężnie na terenie gminy niosąc wsparcie tym, którzy go najbardziej potrzebują.
Dodatkowym atutem placówki jest skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na pożyteczne projekty i dodatkowe działania. O pracy na rzecz społeczeństwa i zmianach związanych z nowymi przepisami opowiada dyrektor ośrodka Katarzyna Rostek.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podsumowała Pani działalność OPS-u w ubiegłym roku. Nie da się ukryć, że placówka działa bardzo prężnie. Proszę opowiedzieć o codziennej pracy w ośrodku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu chce sprostać oczekiwaniom mieszkańców gminy. Z ofertą wybiegamy poza ustawowe ramy. Naszym kierunkowskazem jest szeroko rozumiana profilaktyka i prewencja. Wspieramy rodziny i osoby samotne, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji społeczno – ekonomicznej. Bardzo ważny jest pierwszy kontakt z klientem, który decyduje o dobrze dostosowanym programie wsparcia. Pracownicy socjalni w toku nawału codziennych obowiązków diagnozują środowisko lokalne oraz tworzą pierwszy plan pomocy. Dzieje się to wszystko w oparciu o instrumenty, jakie udało nam się wdrożyć w ostatnich latach. Nieodzowne było zapewnienie wsparcia specjalistycznego w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, prawnika czy terapeuty uzależnień znacznie ułatwia pracę i przynosi lepsze efekty.  Nadbudowę dla pracy socjalnej tworzą ludzie zaangażowani do realizacji projektów.  Dotacje zewnętrzne pozwalają na tworzenie miejsc, gdzie odbywa się skonkretyzowana terapia i poradnictwo.
Oprócz takiej codziennej pracy realizują Państwo liczne projekty unijne z wykorzystaniem wspomnianych przez Panią dotacji. Do kogo kierowane były dotychczasowe projekty i czego dotyczyły?
Faktycznie pozyskujemy znaczne środki z Unii Europejskiej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki znacznie ułatwia nam podjęcie stosownych działań skierowanych do społeczeństwa. Sami tworzymy ofertę dla mieszkańców, definiujemy we wnioskach o dotację kształt i formę kierowanej pomocy. Poprzedzone jest to konsultacjami prowadzonymi z grupą zainteresowanych odbiorców np. słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas cotygodniowych zebrań pracowników socjalnych konkretyzują się kierunki wsparcia w ramach projektu systemowego „Wyzwólmy w sobie energię”. Celem głównym projektów, które realizujemy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób i rodzin zagrożonych tym zjawiskiem. Każdy projekt posiada skonkretyzowane rodzaje działań. Dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych proponujemy aktywizację zawodową poprzez cykl szkoleń, warsztatów i kursów zawodowych. Dla rodzin doświadczających przemocy proponowaliśmy wsparcie socjoterapeutyczne. Osoby zbliżające się do wieku emerytalnego mogą korzystać z licznych przedsięwzięć realizowanych z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 2012. Poprzez działania skierowane do osób w wieku 50+ staramy się stworzyć pomost łagodnego przejścia od aktywności zawodowej do wieku emerytalnego, który nie oznacza wyłączenia się z życia społecznego i aktywności własnej. W ramach Klubu Integracji Społecznej (projekt „Tłuszczański KIS”) organizujemy dla uczestników staże zawodowe oraz prace społecznie użyteczne. Ponad 40% środków finansowych, jakie przeznaczyliśmy na pomoc społeczną pochodziły z dotacji.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu dzięki wypracowanym standardom działania pracuje metodą OSL (organizacja środowisk lokalnych). Rozwinięta struktura pozwala nam zapewnić kompleksowe wsparcie mieszkańców w oparciu o zasoby własne.
W związku z nową ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zostały narzucone nowe obowiązki. Jakie zmiany czeka kierowana przez Panią placówka?
Rok 2011 i 2012 to czas dużych zmian. Ustawodawca nałożył na samorządy nowe zadania. Pierwszym z nich jest stworzenie zespołu interdyscyplinarnego oraz wdrożenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na terenie gminy. Wszystkie instrumenty pomocowe muszą działać na zasadzie układu naczyń połączonych. Problem przemocy w rodzinie, alkoholizm i potrzeba tworzenia odpowiednich warunków rozwoju dziecka w środowisku jest sprawą sprzężoną. Współpraca w rozwiązywaniu problemów rodziny nie może się obyć bez udziału Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2011 roku w skład komisji wszedł również pracownik socjalny. Odpowiednio dostosowany projekt systemowy „Wyzwólmy w sobie energię” zapewnił nam możliwość wdrożenia działań wynikających z nowych obowiązków. Dzięki dobrej współpracy z władzami gminy otrzymaliśmy pomieszczenia, gdzie wkrótce powstanie Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny. Obecnie toczą się prace remontowe i przygotowawcze. Od maja 2012 rodziny, które wymagają wsparcia socjoterapeuty, psychologa, doradcy zawodowego, asystenta rodziny otrzymają niezbędną pomoc. Stworzona placówka będzie pracowała w oparciu o metodę szybkiego reagowania i profilaktyki. Przyświecać nam będzie zasada, że rodzina jest najlepszym środowiskiem rozwoju i wychowania. Dlatego też na rodzinie skoncentrujemy naszą uwagę i dla niej będziemy pracować.
Jakie inne przedsięwzięcia zamierza Pani realizować w tym roku? Podczas wystąpienia na sesji wspominała Pani o programach kierowanych dla osób powyżej 50 roku życia.
Rok 2012 poświęcony jest osobom 50+. Stąd pomysł na realizację dwóch projektów dla seniorów pt: „Uniwersytet Trzeciego Wieku – aktywni po pięćdziesiątce!” oraz „Aktywni po pięćdziesiątce!”, w których będziemy szkolić i aktywizować uczestników projektów. Od czerwca 2012roku rusza kolejna edycja projektu „Tłuszczański KIS”. Będziemy pracować nad projektem Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Będziemy rozwijać metodę pracy – organizację środowisk lokalnych, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku będziemy tworzyć miejski ogród przy Centrum Kultury w Tłuszczu. Pozostaje mi zaprosić do korzystania z przygotowanego wsparcia oraz zachęcić do współpracy tych, którzy mają pomysł na realizację projektu socjalnego w swoim miejscu zamieszkania. Więcej informacji o realizowanych projektach i nowych inicjatywach Ośrodka można znaleźć na stronie www.opstluszcz.pl oraz na stronie www.tluszczanski-kis.pl.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wytrwałości w pracy.
Dziękuję.
Rozmawiała: Anna Sajnog

2 154 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radzymińska młodzież w hołdzie bohaterom spod Olszynki Grochowskiej… (28.02.2012)

W minioną sobotę 25 lutego członkowie i sympatycy Koła Historycznego „Wiarus’’ działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil....

Zamknij