ggg ggg ggg ggg

Wybory organów jednostek pomocniczych gminy Andrzejewo

W dniach 10 stycznia – 17 lutego 2023 r. odbyły się wybory organów jednostek pomocniczych Gminy Andrzejewo. Mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali sołtysów i członków Rad Sołeckich na nową
4 letnią kadencję.

Wybory zostały przeprowadzone we wszystkich trzydziestu jeden sołectwach z terenu Gminy Andrzejewo. Przewodniczącą każdego z zebrań była Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera.
W sołectwach: Jasienica-Parcele, Króle Duże, Kuleszki-Nienałty oraz Olszewo-Cechny wybrano nowych sołtysów. W pozostałych sołectwach sołtys pozostał ten sam. W znacznej większości sołectw kandydowała jedna osoba, tylko w jednym sołectwie zgłoszono dwóch kandydatów. W każdym sołectwie wybrano również 3 osobowe Rady Sołeckie. Średnia frekwencja obecności mieszkańców podczas przeprowadzonych wyborów wyniosła 20,57%. Sołectwo Godlewo-Gorzejewo miało największą frekwencję, która wyniosła 43,75%.
Podczas zebrań poruszane zostały istotne kwestie związane z potrzebami mieszkańców. Tematy rozmów z Wójtem dotyczyły budowy i poprawy stanu dróg, oświetlenia ulicznego, jakości wody, kanalizacji oraz innych aspektów życia codziennego mieszkańców.

/Info UG Andrzejewo/

347 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ferie Zimowe w Ostrowi Mazowieckiej

Szkoły miejskie przygotowały dla dzieci mnóstwo niespodzianek, dobrej zabawy i ciekawych zajęć podczas feri zmiowych. SP1 Ostrów Maz Uczniowie klas...

Zamknij