ggg ggg
ggg ggg

Wspólnie o przedsiębiorczości (21.02.2012)

W gminie Wołomin powstaje plan wsparcia przedsiębiorczości w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Decydujmy Razem”. 
O szczegółach opowiada nam Krzysztof Napiórkowski, ekspert z ramienia Centrum Aktywności Lokalnej, odpowiedzialny za sprawny przebieg warsztatów, odbywających się w Urzędzie Miejskim.

Od pewnego czasu w Wołominie  odbywają się spotkania w ramach programu „Decydujmy razem”. Czego właściwie dotyczą  te spotkania?
Spotkania służą społecznemu wypracowaniu miejskiego programu wspierania przedsiębiorczości w Wołominie. Program zaś ma na celu opracowanie i wdrożenie  działań, jakie Urząd, Rada  oraz przedsiębiorcy będą przez najbliższe lata wykonywać celem pobudzenia i wzmocnienia inicjatyw  gospodarczych w mieście. Mówiąc zaś krótko – wypracowany podczas spotkań program pozwoli odpowiedzieć na pytanie co zrobić, żeby firm w Wołominie było więcej i żeby im się lepiej działo.

 Jaki jest cel programu „Decydujmy Razem”?
Program ma zasięg ogólnopolski i jest wdrażany pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Centrum Aktywności Lokalnej i Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Celem programu jest wypracowanie przez społeczność uczestniczących w nim gmin  jednego dokumentu strategicznego, np. strategii rozwoju czy programu ochrony środowiska. Władze Wołomina postanowiły, że u nich będzie to program rozwoju przedsiębiorczości. „Decydujmy Razem” ma  charakter systemowy.  W każdej gminie zostanie wyszkolony animator partycypacji publicznej odpowiedzialny za angażowanie społeczności lokalnej do pracy w zespołach i grupach roboczych. W Wołominie funkcję animatora pełni pani Edyta Malinowska. Około 300 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski weźmie udział w szkoleniach warsztatach i wizytach na temat tworzenia polityk publicznych w sposób społeczny.

Skąd wziął się pomysł, żeby akurat Wołomin przystąpił do tego programu?
Realizacja „Decydujmy Razem” na terenie powiatu Wołomińskiego to efekt aktywności Zielonkowskiego Forum Samorządowego na polu wspierania inicjatyw społecznych. Forum zostało przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i partnerów wybrane na jednego z subregionalnych koordynatorów, w tym wypadku subregionu „Cud nad Wisłą”. Zielonkowskiemu Forum udało się namówić do uczestniczenia w programie władze starostwa, Wołomina, Zielonki, Radzymina i Strachówki. Włodarzom tych gmin należą się więc brawa za odwagę, gdyż programy wypracowywane społecznie niosą w sobie ryzyko zaproponowania przez mieszkańców trudnych lub nietypowych zadań.

 Czym się różni program wypracowany społecznie od innych? Kto uczestniczy w tych spotkaniach?
Posłużę się przykładem – z reguły miasta zlecają wypracowanie strategii rozwoju lub programów  zewnętrznym ekspertom i czasami tylko konsultują opracowany dokument z mieszkańcami. Tymczasem program społeczny od początku wypracowywany jest przy współudziale mieszkańców – mieszkańcy nie opiniują dokumentu, ale aktywnie biorą udział we wszystkich fazach jego powstawania – od diagnozy stanu obecnego po zaproponowane rozwiązania. Taki udział mieszkańców we współtworzeniu polityki miasta nazywamy partycypacją społeczną.  Dzięki partycypacji przy opracowywaniu programu władze Wołomina zyskają możliwość trafniejszego diagnozowania problemów przedsiębiorców lokalnych oraz wypracowania  tworzenia zrozumiałych i akceptowanych rozwiązań.  Będą też miały szansę – na bazie osób uczestniczących w spotkaniach – na stworzenia trwałej platformy dialogu z obywatelami opartego na partnerskich regułach współpracy i współodpowiedzialności.
W spotkaniach uczestniczą przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, radni, pracownicy urzędu, dziennikarze, pracownicy uczelni, a nawet zwykli zainteresowani mieszkańcy. Mamy pełną reprezentację z uwagi na rolę społeczną.

Na ostatnim  spotkaniu powstał wstępny zarys programu wsparcia przedsiębiorczości w gminie Wołomin. Jakie są założenia programu?
Program jest ciągle konsultowany i opracowywany, nie chciałbym więc na tym etapie omawiać go szczegółowo. Mogę jednak powiedzieć, że przewidywane działania dotyczą poprawy pracy Urzędu Miejskiego, wspierania przedsiębiorców przez pracowników urzędu, zwiększenia promocji wołomińskich przedsiębiorców oraz nauczania przedsiębiorczości w szkołach.

Kto zajmie się teraz realizacją programu?
 Po opracowaniu i ostatecznej redakcji przez pracowników urzędu we współpracy z ekspertem program zostanie skierowany do Rady Miejskiej celem uchwalenia. To jest jeszcze jedna zaleta programu opracowanego w sposób partycypacyjny – mam nadzieję, że Rada Miejskiej przychyli się do programu, który odzwierciedla realne problemy zgłaszane przez wyborców.

 Jaka jest Pana rola w spotkaniach?
 Pełnię funkcję eksperta, odpowiedzialnego za prowadzenie, moderowanie i sprawny przebieg warsztatów oraz za zapewnienie pomocy merytorycznej pracownikom urzędu. W tym miejscu chciałbym podziękować pracownikom urzędu w Wołominie – Edycie Malinowskiej i pracownikom Wydziału Rozwoju za autentyczne zaangażowanie, pracę do późnych godzin wieczornych i dużą wiedzę.

Kto wybiera eksperta dla danej gminy?
Ekspertów dla danej gminy wybiera Centrum Aktywności Lokalnej z pośród kandydatów będących specjalistami w wypracowywaniu dokumentów strategicznych dla samorządów oraz mających ponad 100 godzin doświadczenia trenerskiego dla samorządów. Jest mi więc niezwykle miło, że z pośród dużego grona specjalistów  właśnie mnie przypadł zaszczytna rola eksperta „Decydujmy Razem” w Wołominie.
Rozmawiała: Anna Sajnog

695 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Strażacy OSP Mokre świadomi, że (dobrze) pracują na przyszłość… (21.01.2012)

W funkcjonowaniu każdej jednostki OSP zdarzają się okresy wzlotów i upadków. Niewątpliwie Ochotnicza Straż w Mokrem gorsze czasy ma już...

Zamknij