ggg ggg ggg

Wsparcie samorządu Mazowsza dla Nieporętu i Serocka

Ścieki z jachtów nie będą zanieczyszczać Zalewu Zegrzyńskiego. Na terenie Portu Nieporęt-Pilawa powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków oraz tężnia solankowa dla mieszkańców i turystów. Z kolei, Gmina Serock opracuje wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.

Oba projekty otrzymają wsparcie samorządu Mazowsza w wysokości ponad 2,1 mln zł. W ubiegłą środę, 21 kwietnia odbyło się podpisanie umów w tej sprawie pomiędzy marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz burmistrzem Serocka Arturem Borkowskim i wójtem Nieporętu Maciejem Mazurem. W spotkaniu udział wzięła również radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Portu Nieporęt-Pilawa oraz opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz znalazły się wśród inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Pierwszy punkt odbioru ścieków na terenie Portu Nieporęt-Pilawa

Głównym celem inwestycji jest ochrona wód Jeziora Zegrzyńskiego, największego zbiornika wody wokół metropolii warszawskiej, miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców Mazowsza. Samorząd województwa na realizację tej inwestycji przekazał 1,5 mln zł.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć wodociągowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z budynków znajdujących się na terenie portu w Nieporęcie wraz z odbiorem ścieków z jednostek pływających po akwenie. Zamontowane zostaną także nowoczesne moduły toaletowo-sanitarne oraz wybudowana zostanie tężnia solankowa ,która z całą pewnością podniesie atrakcyjność terenu portu.
– Dzięki zastrzykowi finansowemu, jaki gmina Nieporęt otrzymała od samorządu województwa mazowieckiego, na terenie Portu Nieporęt-Pilawa powstanie pierwszy i jedyny punkt odbioru ścieków z jednostek pływających po Jeziorze Zegrzyńskim oraz tężnia solankowa dla mieszkańców i gości odwiedzających gminę. Budowa tężni w czasach pandemii SARS-CoV-2 ma szczególne znaczenie terapeutyczne i rehabilitacyjne. Jestem przekonany, że stanie się ona nie tylko niezwykle atrakcyjnym miejscem rekreacji i wypoczynku, ale przede wszystkim strefą rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19 i cierpiących z powodu chorób układu oddechowego – mówi wójt gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur. – Realizacja projektu w otoczeniu Jeziora Zegrzyńskiego pozwoli zachować ten niewielki ekosystem dla następnych pokoleń, zapewniając coraz bardziej zurbanizowanemu społeczeństwu stałą i ogólnie dostępną możliwość kontaktu z żywą przyrodą – dodaje wójt gminy Nieporęt.

Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dla zadania pn. „Budowa Linii Kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Inwestycja dotyczy opracowania dokumentacji studialnej dla nowego szlaku kolejowego, mającego stworzyć bezpośrednie połączenie kolejowe dla 4 ośrodków miejskich północnego Mazowsza – Przasnysza, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska i Serocka. Studium Planistyczno-Prognostyczne da odpowiedź m.in. na pytanie o potencjalne warianty trasy, będzie również dokumentem rozstrzygającym w kwestiach środowiskowych, geologicznych i przestrzennych uwarunkowań realizacji inwestycji. Samorząd Mazowsza na ten cel przeznaczył blisko 679 tys. zł.
– To wyraz naszej mazowieckiej solidarności. Czas pandemii nie należy do łatwych. Samorządy lokalne często szukają dodatkowych źródeł wsparcia, by móc przeprowadzić niezbędne inwestycje. Dlatego również i w tym roku zabezpieczyliśmy całkiem sporą kwotę, bo aż 250 mln zł na programy wsparcia. To ogromna pomoc, zwłaszcza gdy większość miast, gmin wykluczana jest ze wsparcia udzielanego w ramach programów rządowych tylko z powodu przynależności politycznej. My nie patrzymy na sympatie polityczne, wspieramy każdego, kto o to wsparcie zabiega – podsumował marszałek Adam Struzik.
– Wsparcie na kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie portu Nieporęt-Pilawa jest istotne dla ich użytkowników, dla osób wypoczywających nad Jeziorem Zegrzyńskim, ale także dla ochrony przyrody i krajobrazu tego obszaru.
Druga inwestycja, na którą podpisaliśmy dziś umowę jest bardzo ważna z perspektywy realizacji inwestycji dotyczącej budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Dzięki temu wsparciu razem rozwijamy infrastrukturę służącą publicznemu transportowi zbiorowemu oraz zmniejszamy wykluczenie komunikacyjne mieszkańców powiatów legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. Na realizację tych inwestycji przeznaczyliśmy ponad 2,1 mln zł – podkreśliła radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
Warto na zakończenie dodać, że instrument zadań ważnych to jeden ze sztandarowych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku, na jego realizację przeznaczono 151 mln zł, z czego 95 mln zł na nowe projekty.

/opr. KW; źródło:
M. Milewska – UMWM;
foto: UMWM/

774 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dawny Cmentarz Ewangelicki w nowej odsłonie

Budowa skweru przy ul. Polnej w Radzyminie dobiegła końca. W miejscu, w którym niegdyś znajdował się cmentarz ewangelicki powstał urokliwy...

Zamknij