ggg ggg

Wsparcie dla sołectw

4 lipca w Sadownem burmistrz Robert Gołaszewski przy kontrasygnacie zastępcy skarbnika Katarzyny Matusik podpisał z Członkami Zarządu Województwa Mazowieckiego Janiną Ewą Orzełowską i Elżbietą Lanc umowy na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw dotyczące realizacji pięciu zadań w sołectwach gminy Łochów.

W ramach tego projektu zostaną zakupione urządzenia na place zabaw w Łosiewicach i Zagrodnikach oraz elementy wyposażenia świetlicy w Matałach. W miejscowości Kamionna przy połączeniu ze środkami z Funduszu Sołeckiego wybudowane zostanie oświetlenie na ulicy Brzozowej. Wsparcie z MIAS pozwoli również na zakup nowych strojów dla zespołu ludowego „Gwizdalanki”, który poprzez swoje koncerty od wielu lat reprezentuje gminę Łochów w regionie. Burmistrz Gołaszewski w imieniu sołtysów i mieszkańców tych miejscowości podziękował za okazane wsparcie i zadeklarował, że środki pozyskane w ramach tych umów zostaną należycie wykorzystane.

/info/

545 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Festyn Integracyjny w Matałach

W ostatnim dniu upalnego czerwca 2019 roku, w Matałach odbył się Festyn Integracyjny. Członkowie pierwszego w Gminie Łochów Koła Gospodyń...

Zamknij