ggg
ggg ggg

Wołomińscy radni za skierowaniem zawiadomień do Prokuratury, CBA, RIO i Urzędu Zamówień Publicznych!!!


W ubiegłoponiedziałkowy wieczór, 22 lutego odbyła się zwołana na wniosek 7 radnych nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Wołominie, podczas której przedstawione zostało wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej ujawniające szereg nieprawidłowości związanych z realizacją projektu ,,Szerokopasmowy Internet dla Sołectw”.

ch mieszkańców, wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wraz z obszernym protokołem przedstawił radny Dominik Kozaczka. Zaprezentowane przez radnego materiały dotyczyły licznych nieprawidłowości przy opiewającym na 861 tys. zł przetargu i realizacji projektu ,,Szerokopasmowy Internet dla Sołectw”. Wskazano w nich, jakoby Urząd Miejski nienależycie wypłacił wykonawcy projektu, wrocławskiej firmie Viatelecome, kwotę 861 tys. zł, ponieważ usługa zakupu i montażu urządzeń nie została zrealizowana. Jak stwierdzono, 25 czerwca 2015 r. nastąpiło podpisanie umowy, zaś już następnego dnia podpisany został protokół odbioru wykonanej inwestycji. W ocenie Komisji Rewizyjnej był to zbyt krótki czas na zrealizowanie tak poważnego zadania, wobec czego zachodzi przypuszczenie, jakoby ówczesny wiceburmistrz Wołomina Sylwester Jagodziński nie dopełnił czynności służbowych i tym samym, dokonując odbioru usługi działał na szkodę interesu Gminy Wołomin, która poniosła straty finansowe, w tym utraciła dofinansowanie w kwocie 541. 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Niewłaściwe również zabezpieczono możliwość ubiegania się przez ratusz o wypłatę kar umownych. Radny Dominik Kozaczka przytoczył takżę wyniki kontroli Urząd Komunikacji Elektronicznej, który stwierdził nie tylko brak sygnału internetowego, ale też brak zamontowanych urządzeń i anten nadawczych.
Trzeba przyznać, że obszerne materiały zaprezentowane przez radnego w imieniu Komisji Rewizyjnej mogą budzić niepokój, choć trudno też nie uznać racjonalnych wyjaśnień w tej sprawie burmistrza Wołomina, które pod nieobecność Elżbiety Radwan odczytał radny Bereda. Burmistrz Wołomina zwróciła m.in. uwagę, że pomimo nie dotrzymania terminów prowadzenia działań kontrolnych przez Komisję Rewizyjną, wykazała dobrą wolę w wyjaśnieniu całej sprawy. Wskazała również, że wykonawca usługi zobowiązał się do dnia 24 lutego br. usunąć usterki związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci hot-spotów na terenie gminy, zatem kierowanie zawiadomień do Prokuratury na dwa dni przed terminem naprawy, wydaje się przedwczesne i niepotrzebne. Tym bardziej, że gmina podejmuje szereg działań mających doprowadzić do odzyskania należności wynikających z tytułu kar umownych, a przy tym zmierzających do prawidłowego wykonania usługi przez firmę Viatelecome.
Ostatecznie jednak, radni opowiedzieli się za przyjęciem pięciu uchwał: w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10.02.2016r., w sprawie skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełniania przestępstwa do Prokuratury Rejonowej projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw, w sprawie przeprowadzenia czynności operacyjno-kontrolnych projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw przez Centralne Biuro Antykorupcyjne; w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, oraz w sprawie przeprowadzenia kontroli projektu: Szerokopasmowy Internet dla Sołectw przez Urząd Zamówień Publicznych.
To oznacza, że wołomińska „afera internetowa”, jak mówią o tej sprawie niektórzy, będzie miała swój ciąg dalszy. Pytanie tylko, czy ze sprawą nie można było poczekać do piątku, 26 lutego, kiedy to odbędzie się kolejna wołomińska sesja, skoro do 24 lutego wykonawca ma usunąć usterki?
/opr. R.L./

 

2 134 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przeprowadzono konsultacje w sprawie utworzenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”…

W ubiegłą środę, 17 lutego w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, odbyła się debata w ramach powiatowych...

Zamknij