ggg ggg

Wójt gminy Winnica wytyka kłamstwa (18.09.2012)

Wójt gminy Winnica odpiera zarzuty i wysyła do mieszkańców gazetkę Info Winnica, w której dokładnie i szczegółowo wylicza zakres zrealizowanych za jego kadencji zadań oraz prostuje wszelkie informacje, które mają wpływ na negatywną ocenę jego poczynań.

Milczenie zgodnie ze starym ludowym porzekadłem oznacza zgodę. Inna tego typu myśl głosi, iż milczenie jest złotem a mowa srebrem. Wokół wójta Aleksandra Piątkowskiego w ostatnim czasie zrobiło się duże zamieszanie spowodowane przepychankami słownymi podczas Sesji Rady Gminy oraz jak twierdzą jego przeciwnicy jego niegospodarnością. Wójt milczeć nie zamierza, gdyż zgodnie ze swoim sumieniem postanowił publicznie udowodnić, iż zamieszanie wokół jego stanowiska to nic innego jak walka polityczna oparta na nieprawdziwych lub niepełnych informacjach.
Wyliczając budżet i zdolności inwestycyjne gminy w opublikowanym biuletynie gminnym: Info Winnica, mieszkańcy otrzymali między innymi jasny obraz wszelkich wydatków gminy.
„Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wyniesie 2.632.186,00 zł i jest najniższe w całym powiecie pułtuskim, a zdolność kredytowa gminy to kwota 5.999.145,79 zł” – czytamy w Info Winnica.
Zadłużenie gminy to jeden z argumentów przeciwko wójtowi, który podnoszą radni opozycji.
Skok zadłużenia gminy pomiędzy 2009, a 2011 rokiem wynika z zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 2.870.005,13 zł w ostatnich miesiącach kadencji poprzedniego Wójta, a za błędy swoich poprzedników wójt Aleksander Piątkowski nie chce być oskarżany.
Wzrost zadłużenia w obecnej kadencji to kwota 1.525.000,00 zł oraz pożyczka, a nie kredyt w kwocie 1.670.805,00 zł przeznaczony na finansowanie wyprzedzające inwestycji. „To kwota dotacji, którą otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego i kredyt zostanie wyzerowany, obecnie trwa kontrola z poziomu Urzędu Marszałkowskiego tej inwestycji, mająca na celu weryfikację wykonania inwestycji przed wypłatą pieniędzy” – czytamy w sprostowaniu, które dotarło do mieszkańców gminy.
„Nieprawdą jest, że pracownicy gminy uzyskali za obecnej władzy podwyżkę na poziomie 40%” – wójt odpiera kolejne zarzuty.
Wydatki na wynagrodzenie w Urzędzie Gminy wynosiły:
2010 r. – 757.686,20 zł, 2012 r. – 774.000,00 zł (wzrost o 2,1%, a nie o 40%)
„To radni są najlepiej opłacani i oni uzyskali największą podwyżkę – 100%, za jedno posiedzenie 200,00 zł bez opodatkowania, co w przeliczeniu na 23 dni pracy (średnio tyle jest dni pracy w miesiącu) da kwotę 4.600,00 zł” – czytamy w sprostowaniu do zarzutów radnych wobec Aleksandra Piątkowskiego.
Lista wszelkich sformułowań „Nie prawdą jest…” w opublikowanym również na stronie internetowej gminy sprostowaniu jest długa.
Pod artykułem nie ma autora jednak adnotacja: „za treść gazetki odpowiada Wójt Gminy Winnica”.
Wójt nie omieszkał nawiązać do poczynań grupy mieszkańców zmierzających do odwołania go ze stanowiska, a co w konsekwencji, do kosztów przeprowadzenia nowych wyborów.
„Koszty na te cele są pokrywane z budżetu gminy, a pieniądze te można byłoby przeznaczyć na inne konieczne do zrealizowania zadania. Jak ma się to do wypowiedzi radnych oskarżających Wójta o marnotrawienie gminnych pieniędzy? Czy radni faktycznie tak dbają o budżet gminy i oszczędności, skoro jedyną inicjatywą uchwałodawczą, ze strony radnych, było podjęcie uchwały o podwyższeniu sobie diety za każde posiedzenie o 100% to jest ze 100 zł na 200zł?” – czytamy w piśmie do mieszkańców.
„Wydatki gminy na diety dla radnych do 31 sierpnia 2012 r. wyniosły 103 500,00 zł, co w analogicznym czasie trwania poprzedniej kadencji stanowiło kwotę 52 190,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy pobiera co miesiąc dietę w wysokości 1.200,00 zł, co za rok 2011 dało kwotę 14.400,00 zł” – wylicza wójt.
W ubiegłym tygodniu szczegółowo opisywaliśmy konflikt grupy radnych z wójtem Aleksandrem Piątkowskim, którego zaczątek miał podczas nie podjęcia uchwały absolutoryjnej. Wówczas to ogólnikowo mówiono, ze wójt absolutorium nie otrzymał. Nic bardziej błędnego. Radni w większości wstrzymali się od głosu, co spowodowało nie podjęcie uchwały, a nie jak potocznie zwykło się mówić, nie udzielenia absolutorium wójtowi. Dalej konflikt przeniósł się na kolejną Sesję Rady Gminy, podczas której padły pod kątem wójta między innymi słowa: „Pan jest kłamcą”.
Konflikt narastał podkręcany oficjalnymi pismami. W efekcie grupa 21 osób złożyła w Urzędzie Gminy powiadomienie w sprawie odwołania Wójta Gminy Winnica – Aleksandra Zbigniewa Piątkowskiego.
Jaki skutek odniesie opublikowane we wrześniowym wydaniu biuletynu gminnego sprostowanie do zarzutów wobec wójta? Czy walka polityczna o fotel wójta i przepychanki między poszczególnymi ugrupowaniami będą silniejsze niż opłacalność odwołania wójta z finansowego punktu widzenia gminy? Na te i wiele kłębiących się pytań w związku ze sprawą odpowiedź przyniosą dalsze losy konfliktu radni a wójt w gminie Winnica.
Bernadeta Hamowska

3 376 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak dbać o gminę uczcie się samorządowcy od burmistrza Łochowa (18.09.2012)

Blisko 3 miliony 370 tysięcy pozyskała gmina Łochów na termomodernizację 3 szkół, 3 budynków oświatowych, przedszkola, DPS i Domu Kultury....

Zamknij