ggg

Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera otrzymała wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok

Dnia 26 czerwca 2019 r. podczas VII Sesji Rady Gminy w Andrzejewie, Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera otrzymała wotum zaufania, a po przedstawieniu oraz jednogłośnym przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu obecni radni udzielili absolutorium za 2018 rok.

dav

Po raz pierwszy w trakcie sesji został przedstawiony obowiązkowy raport o stanie Gminy Andrzejewo za 2018 rok, do którego zobligowane są wszystkie gminy. Raport miał na celu ukazanie aktualnej, wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji gminy Andrzejewo, gdzie poruszane były kwestie gospodarcze i społeczne. Po zaprezentowaniu raportu nastąpiła debata radnych oraz udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminy w debacie mogli uczestniczyć również mieszkańcy gminy po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku, ale nikt z mieszkańców nie podjął się zgłoszenia swojego uczestnictwa w debacie. W raporcie poruszono kwestie dotyczące m. in.: ogólnych informacji, demografii, drogownictwa, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, finansów oraz informacji o stanie szkół, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie, Bibliotece Publicznej w Andrzejewie oraz realizowanych programów, uchwał i zarządzeń. Po zakończonej debacie uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Andrzejewo została jednomyślnie przyjęta.
Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrzejewo za rok 2018, w tym: strukturę głównych dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych, zestawienie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych, strukturę wydatków oraz strukturę zadłużenia gminy Andrzejewo. Radni również jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Andrzejewo.
Po udzielonym absolutorium Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera została uhonorowana gromkimi brawami i kwiatami. Wójt serdecznie podziękowała za udzielone absolutorium, a także za dobrą współpracę z radnymi Rady Gminy Andrzejewo, pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy Andrzejewo.

/Info/

569 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zawołane po imieniu: Jadwiga Długoborska i Lucyna Radziejowska

Projekt „Zawołani po imieniu” poświęcony jest osobom narodowości polskiej zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Pamięć o...

Zamknij