ggg ggg
ggg ggg

Wojewoda z wizytą w Wyszkowie

27 listopada na zaproszenie nowo wybranych władz Powiatu Wyszkowskiego oraz Burmistrza Wyszkowa w Wyszkowie gościł I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Spotkanie dotyczyło zasad finansowania, tematyki programów i projektów realizowanych ze środków dysponowanych przez MUW.

Powiat Wyszkowski reprezentowali: starosta Jerzy Żukowski, wicestarosta Leszek Marszał, przewodniczący rady powiatu Waldemar Sobczak. Z ramienia Gminy Wyszków występowali burmistrz Grzegorz Nowosielski i jego zastępca Aneta Kowalewska. W spotkaniu uczestniczył również nowo wybrany wójt gminy Brańszczyk Wiesław Przybylski.
Podczas spotkania wojewoda przedstawił i rekomendował włodarzom powiatu i gminy „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, który zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
Na szczególną uwagę zasługuje zapewne fakt, iż 2 wnioski Powiatu Wyszkowskiego znajdują się na zatwierdzonej przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 13 listopada 2018 r. wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego ww. programu na rok 2019.
Wspomniane wnioski Powiatu Wyszkowskiego to:
• 22. miejsce – „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka ETAP IV”(wartość projektu: 4.518.469,08 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 2.259.234,00 zł).
• 24. miejsce – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W na odcinku od wiaduktu Turzyn – Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku – ETAP I (od km 4+353 do km 6+254)”, (wartość projektu: 2.267.116,26 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 1.133.550,00 zł);
http://www.mazowieckie.pl//download/1/55072/Wstepnalistarankingowaz13112018rna2019rok.pdf
Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu do dnia 30 listopada 2018r., natomiast do dnia 31 grudnia 2018 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
W dalszej części spotkania włodarze powiatu oraz gminy podpytywali Wicewojewodę Mazowieckiego o plany dotyczące kontynuacji w kolejnych latach Programu Senior+, którego celem skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych, a także o kwestie dotyczące przywrócenia w Wyszkowie biura paszportowego (pomysł przedstawiony został przez Burmistrza Wyszkowa na miejskiej sesji w dniu 9 sierpnia 2018 r.).
Na zakończenie włodarze powiatu oraz gminy wspólnie zaprosili wicewojewodę na Wigilijny Wieczór Powiatowo-Gminny, który odbędzie się 21 grudnia w hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
/Info/

236 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Perłowe Gody Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

W tym roku mija trzydzieści lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Radzymina na rzecz Miasta Cudu nad Wisłą. W obliczu tak poważnego...

Zamknij