ggg ggg

Witaj nam Szkoło radosna!- Rozpoczęcie roku szkolnego w „Stalowej Jedynce’’… (04.09.2012)

W ubiegły poniedziałek, 3 września uczniowie radzymińskich szkół rozpoczęli kolejny rok nauki. Dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka uroczystość inaugurująca rok szkolny 2012/13 rozpoczęła się Mszą Świętą w radzymińskiej kolegiacie.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy udali się do szkoły, gdzie w obecności sztandaru szkolnego odśpiewano hymn państwowy.
Licznie zgromadzeni uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i goście, wśród których znaleźli się: burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, wraz z wiceburmistrzem p. Andrzejem Siarną, radnym Mirosławem Fabisiakiem oraz Haliną Kondratczyk – kierownikiem GZEAS zostali serdecznie przywitani przez dyrektor szkoły Elżbietę Jeleń, która podkreśliła wyjątkową rolę współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami. Dyrektor zaznaczyła jak ważny jest rozwój dziecka w wieku szkolnym. Natomiast wyjątkowa rola pedagoga polega nie tylko na nauczaniu, lecz także na dawaniu przykładu, jak mówi słynne przysłowie: Słowa uczą, przykłady pociągają. – Uroczystość rozpoczęcia roku jest okazją do przypomnienia, iż głównym celem oraz zadaniem szkoły jest kształcenie i wychowanie, a zatem oprócz nauki m. in. rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny,  kształtowanie postaw i wpajanie wartości. Szkoła jest miejscem, w którym dzieci powinny poznawać i rozwijać swoje pasje, zdolności i mocne strony. Nauczyciele i rodzice natomiast winni stwarzać im możliwości oraz zachęcać i pomagać w rozwoju zainteresowań – mówiła dyrektor E. Jeleń.

Wyjątkową rolę edukacji patriotycznej realizowanej w „Stalowej Jedynce”, podkreślił również w przemówieniu skierowanym do zebranych burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski. (Godne odnotowania, iż burmistrz powierzył pani Elżbiecie Jeleń funkcję dyrektora szkoły na kolejne pięć lat). Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego, szczególnie serdecznie i ciepło zostali przywitani uczniowie, którzy po raz pierwszy przestąpili szkolne progi.


– W  sposób szczególnie ciepły pragnę przywitać uczniów klas pierwszych , którzy rozpoczną naukę. Wprowadzana reforma ma być szansą dla polskiej oświaty. Stworzyliśmy Wam warunki do nauki na miarę naszej skromnej bazy lokalowej.  Nam nauczycielom zależy, aby ten dzień był dla was wyjątkowy, a pobyt w szkole kojarzył się z radosna przygodą. Zwracam się tu z prośbą do uczniów klas starszych, aby ogarnęli swa opieką młodszych kolegów, którzy dołączyli do naszej szkolnej rodziny – mówiła dyrektor Elżbieta Jeleń, życząc zgromadzonym dużo zapału i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. – Choć trudno pożegnać się z wakacjami, życzę uczniom jak najwięcej zapału do nauki od pierwszych dni września, a rodzicom spokojnego roku szkolnego, uwieńczonego sukcesami dzieci. Nauczycielom, Pracownikom Oświaty życzę, aby praca przebiegała w stabilnej atmosferze, ułatwiającej  uzyskanie oczekiwanych rezultatów. Niech Szkoła Podstawowa Nr 1, mimo trudnych warunków lokalowych, będzie szkołą pełną utalentowanych, radosnych, mądrych dzieci, które polubią naukę. A my nauczyciele zadbajmy tak jak mówił Einstein; by kształcić harmonijną osobowość, a nie specjalistów. Aby naukę uczniowie uważali za cenny dar, a nie obowiązek.
Po zakończeniu uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, gdzie otrzymali informacje dotyczące organizacji roku szkolnego i gdzie mogli podzielić się wrażeniami z zakończonych wakacji.
/opr. SPnr1, R.L.
foto: P. Cybulski/

2 758 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wymuszona sesja (04.09.2012)

Na wniosek burmistrza Ostrowi Władysława Krzyżanowskiego przewodnicząca Rady Hanna Sasinowska zwołała kolejna sesję w trybie nadzwyczajnym, która  odbyła się 29...

Zamknij