ggg ggg

Wielkie Święto Poezji Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce…

W ubiegłą środę, 20 maja, w obecności wicestarosty powiatu wołomińskiego Adama Łossana, wójta Dąbrówki Radosława Korzeniewskiego oraz znamienitych gości, w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce, odbyła się finałowa gala jubileuszowej, piętnastej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”.

Już od 15 lat, w maju, w Dąbrówce odbywa się konkurs poetycki, „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”, organizowany przez Gminne Centrum Kultury pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Wołomińskiego, który stanowi wyraz hołdu lokalnej społeczności dla wielkiego poety, nierozerwalnie związanego z tą ziemią.
Warto nadmienić, że termin konkursu nie jest przypadkowy, ponieważ 23 maja przypada rocznica śmierci C.K. Norwida – w tym roku już 132). Stąd też, tradycją stało się inaugurowanie dorocznej gali finałowej, uroczystą ceremonią złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą chrzest poety w Kościele Parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, oraz na cmentarzu parafialnym, na symbolicznym grobie Matki Norwida.
W tegorocznej ceremonii udział wzięli: wicestarosta wołomiński Adam Łossan, wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, Agnieszka Gryglas – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce Stanisław Wójcik, wraz z Pocztem Sztandarowym oraz delegacją uczniów, a także ks. Tomasz Borkowski – wikariusz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz laureaci konkursu. Honorowymi gośćmi ubiegłośrodowej uroczystości byli także członkowie Fundacji Rodziny Waksmundzkich PROJAN z Warszawy.
Następnie wszyscy uczestnicy ceremonii, przemaszerowali do siedziby Gminnego Centrum Kultury, aby zająć miejsca w sali widowiskowej, w której odbyła się finałowa gala konkursu. Wśród zgromadzonych gości, obok wspomnianych wcześniej znaleźli się także: Wiesław Mędrzycki – radny Powiatu Wołomińskiego, Rafał Mathiak – wójt Gminy Klembów, Piotr Orzechowski– wójt Gminy Strachówka, Partycja Żołnierzak – Sekretarz Miasta Ząbki, dr Joanna Trzcionka – pracownik naukowy UKSW w Warszawie; Dyrektorzy Ośrodków Kultury z Ząbek i Zielonki – Sławomir Skotnicki i Robert Smoderek – Zielonka, a także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, oraz liczni miłośnicy poezji Norwida.
Oficjalnego otwarcia gali finałowej, wraz z powitaniem gości dokonała pani Anna Maniecka – – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce, która w swoim wystąpieniu przypomniała o dużym prestiżu, jakim cieszy się organizowany od piętnastu lat konkurs „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”.
– Biorą w nim udział dzieci i młodzież, głównie z powiatu wołomińskiego, ale także z węgrowskiego, wyszkowskiego, otwockiego i Warszawy. Uczestnicy prezentują utwory Norwida w wybranej przez siebie kategorii: recytacja, teatr jednego aktora, poezja śpiewana. Współorganizatorami konkursu jest Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego, konkurs jest wpisany do kalendarza powiatowych imprez kulturalnych. Konkurs jest również znany w Warszawie, bowiem od 2012 roku laureaci prezentują się na Zamku Królewskim podczas uroczystej gali wręczenia nagród im. C. K. Norwida, przyznawanej przez samorząd województwa mazowieckiego. Dotychczas w trakcie owej gali prezentowała się młodzież z Ząbek, Jadowa, Poświętnego i Łochowa. Również w 2013 roku, ogłoszonym rokiem C. K. Norwida na Mazowszu, z inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego zorganizowano warsztaty w Teatrze Polskim, w których udział wzięli finaliści konkursów norwidowskich, odbywających się na terenie województwa. W zajęciach tych, wzięło udział 16 osób, z czego aż 13 osób to laureaci naszego konkursu: uczniowie szkół z Radzymina, Zielonki, Ząbek, Poświętnego i Łochwa. Efektem warsztatów był występ uczestników na deskach Teatru Polskiego w Warszawie.
Fotorelację z tych wszystkich wydarzeń mogą Państwo zobaczyć na dzisiejszej wystawie, którą przygotowaliśmy z okazji jubileuszu naszego konkursu. Obrazuje ona nasze działania na przestrzeni 15 lat, dlatego gorąco zachęcamy do jej obejrzenia. Pragnę przy tym nadmienić, że do powstania wystawy przyczyniła się Fundacja „Museion Norwid”, która wsparła nas finansowo, za co serdecznie dziękujemy – mówiła pani dyrektor, a my dodajmy, że Fundacja „Museion Norwid” powstała w 2014 roku i stawia sobie za cel przede wszystkim stworzenie takiego muzeum, które byłoby jednocześnie centrum różnego rodzaju lokalnych i ponadlokalnych przedsięwzięć związanych z Norwidem, a także domem pracy twórczej dla norwidologów.
Przebieg tegorocznego konkursu nie odbiegał od lat ubiegłych. Jak co roku, w organizację konkursu włączyło się Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego oraz biblioteki i szkoły, które poprzez przeprowadzone eliminacje gminne wyłoniły swoich reprezentantów. W sumie do ostatecznego etapu zgłoszono 109 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, głównie z terenu powiatu wołomińskiego, ale także węgrowskiego (gm. Łochów). Przesłuchania odbywały się w trzech kategoriach: recytacji, teatrze jednego aktora i poezji śpiewanej. Uczestnicy byli oceniani przez cztery Komisje, w skład których wchodzili profesjonaliści, a wśród nich aktorzy: Andrzej Ferenc, Małgorzata Kaczmarska, Grzegorz Gadziomski, norwidolodzy: dr Joanna Trzcionka, dr Ewangelina Skalińska, dr Tomasz Korpysz, dr Ewa Szczeglacka – Pawłowska, reżyser Hubert Zimoląg, muzyk i gitarzysta Tomasz Król, oraz nauczyciele poloniści: Dorota Rurarz; Iwona Bulik, Iwona Waliszewska Bulik. (Po przesłuchaniach odbyły się warsztaty aktorskie i interpretacyjne dla uczestników, prowadzone przez członków komisji). Przesłuchania konkursowe zakończyły się ogłoszeniem listy laureatów oraz wręczeniem nagród książkowych i dyplomów dla pozostałych uczestników konkursu.
Natomiast, uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpiło właśnie podczas ubiegłotygodniowej gali. Nagrody książkowe, ufundowane przez Starostę Wołomińskiego, wręczyli zwycięzcom: wicestarosta Adam Łossan, wójt gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak, wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski, sekretarz miasta Ząbki Patrycja Żołnierza oraz Agnieszka Gryglas – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Gminy Dąbrówka. Dodatkową niespodzianką były słodkie upominki dla laureatów ufundowane przez Fundację Rodziny Waksmundzkich PROJAN.
Wraz z przyznaniem nagród zwycięzcom poszczególnych kategorii odbyło się wręczenie Nagrody Specjalnej, w postaci statuetki C.K. Norwida, którą w tym roku, po raz pierwszy z rąk wójta Radosława Korzeniewskiego, odebrała Marta Dąbrowska z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, za wybitną interpretację utworu „Modlitwa”. (Gratulujemy).
Ostatni akcent jubileuszowej gali finałowej stanowił znakomity koncert laureatów, podczas którego publiczność mogła wysłuchać utworów Norwida wg ich interpretacji. Następnie, wszyscy uczestnicy i goście mogli wymienić się wrażeniami i spostrzeżeniami podczas okolicznościowego, słodkiego poczęstunku.
/opr. R. S. Lewandowski/

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

XV Konkurs Poetycki  „Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi”

LAUREACI:

 

KATEGORIA WIEKOWA: uczniowie kl. I-III

RECYTACJA

I miejsce: Olaf Goździkiewicz, MOK Ząbki;

II miejsce: Julia Gawerek, OKiS w Zielonce, SP nr 1 w Zielonce;

II miejsce: Michał Siuchta, GOK w Jadowie, PSP w Jadowie;

III miejsce: Wiktoria Winnicka, GOK w Jadowie, PSP w Jadowie;

Wyróżnienie: Daria Kosicka, SP w Międzylesiu;

Wyróżnienie: Maja Żak, ZS im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce;

Wyróżnienie: Amelia Zaklika, GOK w Jadowie, PSP w Jadowie;

Wyróżnienie: Tomasz Lipiński, GOK w Klembowie.

 

TEATR JEDNEGO AKTORA

I miejsce: Justyna Żelazowska, MOK w Ząbkach

 

POEZJA ŚPIEWANA

NAGRODA: Justyna Miąskiewicz, ZS im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce;

NAGRODA: Zofia Kulbicka, Wiktoria Chmielewska, ZS nr 4 im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie.

 

KATEGORIA WIEKOWA: uczniowie szkół podstawowych, kl. IV-VI

RECYTACJA

I miejsce – Julia Kosierkiewicz, MOK Ząbki;

II miejsce – Julia Dąbrowska, SP w Poświętnem;

II miejsce – Zuzanna Rurarz, SP im. C.K. Norwida w Dąbrówce;

II miejsce – Joanna Fiszer, GOK Jadów, PSP w Myszadłach;

III miejsce – Julia Kowalczuk, CKiS w Tłuszczu, SP im. Jana Pawła II w Tłuszczu;

III miejsce – Zuzanna Frankowska, SP nr 2 w Zielonce;

Wyróżnienie: Maja Kaczkowska, MDK w Wołominie, SP nr 3 w Wołominie;

Wyróżnienie: Aleksandra Świerczewska, Zespół Szkół w Słupnie, gm. Radzymin;

Wyróżnienie: Zofia Bandulet, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 48 Aktywności Twórczej w Zielonce;

Wyróżnienie: Magdalena Malinowska, SP im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Józefowie;

Wyróżnienie: Julia Pawlak, SP im. C.K. Norwida w Dąbrówce;

Wyróżnienie: Natalia Dziąg, GOK Jadów, PSP w Szewnicy.

 

TEATR JEDNEGO AKTORA

I miejsce: Zofia Ziółkowska, MOK w Ząbkach;

II miejsce: Dominika Uścińska, MOK w Ząbkach;

II miejsce: Katarzyna Suchocka, PSP w Jadowie;

Wyróżnienie: Klaudia Rajchert, Zespół Szkół w Słupnie, gm. Radzymin.

 

POEZJA ŚPIEWANA

I miejsce: Zuzanna Markowska, Natalia Kopacz, Maria Jastrzębska, Kamila Łuczyk, SP nr 7 w Wołominie;

I miejsce: Maria Kaim, Szkoła Podstawowa w Zabrańcu;

II miejsce: Marlena Bujniak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu;

III miejsce: Dawid Bulira, Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie;

Wyróżnienie: Maria Szczapa, GOK w Klembowie;

Wyróżnienie: Wiktoria Kamińska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciemnem

(gm. Radzymin);

Wyróżnienie: Gabriela Rzępołuch, PSP im. Adeli Goszczyńskiej we Wszeborach.

 

KATEGORIA WIEKOWA: uczniowie gimnazjum:

RECYTACJA

I miejsce – Agata Żyra, Zespół Szkół w Słupnie (gm. Radzymin);

I miejsce – Maria Styś, Publiczne Gimnazjum w Łochowie;

II miejsce – Małgorzata Fronczyk, Gimnazjum nr 3 w Wołominie;

II miejsce – Lidia Soszyńska, MOK w Ząbkach;

Wyróżnienie: Weronika Dąbrowska, Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach;

Wyróżnienie: Izabela Gawor, Publiczne Gimnazjum w Łochowie;

Wyróżnienie: Ewa Zarzycka, Publiczne Gimnazjum w Łochowie;

Wyróżnienie: Marcin Gryglas, PG im. I. Skorupki w Józefowie.

 

TEATR JEDNEGO AKTORA

I miejsce: Kamila Borczyńska, Miejskie Gimnazjum im. S.K. Wyszyńskiego w Zielonce;

I miejsce: Agata Dąbrowska, ZS w Wołominie;

III miejsce: Karolina Celińska, MOK w Ząbkach;

Wyróżnienie: Elżbieta Gęsicka, Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie.

 

POEZJA ŚPIEWANA

I miejsce: Anna Banaszek, Miejskie Gimnazjum im. S.K. Wyszyńskiego w Zielonce;

II miejsce Adrianna Dobosz, Anna Skarpetowska, Publiczne Gimnazjum w Łochowie;

III miejsce: Kinga Salwin, Weronika Sawera, Gimnazjum im. A. Zamoyskiego w Jadowie;

Wyróżnienie: Nina Chodaczek, Studio Inicjatyw Twórczych w Warszawie.

 

KATEGORIA WIEKOWA: uczniowie liceum:

RECYTACJA

II miejsce – Patryk Jóźwik, MOK w Ząbkach;

II miejsce – Adrianna Król, LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie;

III miejsce – Ewelina Skibniewska, 3 LO w Wołominie;

Wyróżnienie: Ewa Mrozowska, LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.

 

POEZJA ŚPIEWANA

I miejsce: Marta Dąbrowska, ZS im. prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce;

II miejsce: Aleksandra Dołowy, Anna Suchenek, Grzegorz Gołębiowski  – LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie.

 

NAGRODA SPECJALNA

Marta Dąbrowska z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, za wybitną interpretację utworu pt. „Modlitwa” w XV Konkursie Poetyckim „Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi”.

2 475 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
ANDRZEJ DUDA zwyciężył we wszystkich 12 gminach powiatu wołomińskiego. Największe poparcie zdobył w gminach: Poświętne – 80.85% i Dąbrówka – 77.70%

W ubiegłą niedzielę 24 maja w głosowaniu w ramach drugiej tury wyborów prezydenckich wzięło udział 111.268 mieszkańców powiatu wołomińskiego, z...

Zamknij