ggg ggg ggg ggg

Wchodzi ustawa śmieciowa (31.01.2012)

Tomasz Czarnogórski został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Wołominie jako koordynator działań podejmowanych w celu wdrożenia tak zwanej ustawy śmieciowej. Nowy pracownik zajmie się także przekształceniem Miejskiego Zakładu Oczyszczania w spółkę, zajmującą się odbiorem odpadów.

W ubiegłej kadencji Tomasz Czarnogórski pełnił funkcję wiceburmistrza Tłuszcza. Obecnie radny powiatowy (PiS), w połowie stycznia został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Wołominie, by reprezentować burmistrza Ryszarda Madziara w pracach związanych z wdrażaniem „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”. Do obowiązków nowego pracownika będzie należało w szczególności przygotowanie gminnego MZO do funkcjonowania zgodnie z nową ustawą. Tomasz Czarnogórski podejmie się także koordynowania działań pozostałych spółek gminnych, które również muszą dostosować się do nowych przepisów i będą zobowiązane do współpracy w zakresie zbiórki odpadów. 

– Dodatkowe zapisy w umowie dotyczą  kwestii chociażby współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami lokalnymi, kwestie współpracy z samorządem terytorialnym – wylicza nowe zadania Tomasz Czarnogórski –  Jako radny powiatowy mogę koordynować współpracę Wołomina z powiatem, a także wykonywać inne prace zlecone przez burmistrza, jak analizy, opracowania, ekspertyzy w ramach relacji bilateralnych i multilateralnych gminy z samorządami na różnych szczeblach – dodaje.
Jak zapewnia nowy koordynator, tematyka gospodarowania odpadami nie jest mu obca, co pozwala szybko i sprawnie zaangażować się w pracę na rzecz gminy Wołomin.
– Już jako radny powiatowy monitorowałem nową ustawę śmieciową, z kolei jako szef komisji rozwoju gospodarczego uczestniczyłem w różnego rodzaju spotkaniach i szkoleniach na ten temat. – mówi Czarnogórski. – Obecnie jestem już po kilku spotkaniach z dyrektorem MZO, a także po dużej konferencji o obowiązkach samorządów w zakresie gospodarowania odpadami, gdzie pokazywano przykładowe rozwiązania samorządów, które już wcześniej wprowadziły podatek śmieciowy – dodaje.
Opłata za gospodarowanie odpadami już niebawem stanie się obowiązkiem wszystkich mieszkańców. Najbliższe miesiące są dla gmin, które jeszcze podatku śmieciowego nie wprowadziły, czasem do wypracowania najkorzystniejszej i najbardziej sprawiedliwej metody jej naliczania. Ustawodawca podsuwa alternatywne metody naliczania opłaty i jak zapewnia Tomasz Czarnogórski, wszystkie staną się tematem analiz, by nowe przepisy weszły w życie z jak najłagodniejszymi skutkami dla społeczeństwa.
Anna Sajnog

1 687 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Panie Burmistrzu: Obudź się! Panowie Radni: Opamiętajcie się! (31.01.2012)

- Rada Miejska to nie jest cyrk. Mamy zajmować się poważnymi sprawami i problemami gminy, a nie skakać sobie do...

Zamknij