ggg ggg

W Zarębach Kościelnych powstanie jedyne w powiecie ostrowskim i jedno z czterech na Mazowszu Centrum opiekuńczo-mieszkalne

To wielki sukces gminy Zaręby Kościelne, gdyż w skali kraju powstanie tylko 18 takich instytucji. Na Mazowszu dofinansowanie oprócz gminy Zaręby Kościelne otrzymały powiaty: lipski, mławski, wołomiński.

Aby otrzymać dofinansowanie gmina Zaręby Kościelne zawarła porozumienie z czterema sąsiednimi gminami, takimi jak: Andrzejewo, Boguty Pianki, Nur, Szulborze Wielkie. Dzięki nawiązanej współpracy wniosek był oceniony jako innowacyjny w skali kraju. Podpisanie porozumienia poprzedziło wiele rozmów, spotkań i ustaleń, a rady gmin podjęły stosowne uchwały. To wyraz troski o los osób niepełnosprawnych i przykład dobrej współpracy sąsiadujących ze sobą gmin.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w dniu 3 grudnia 2020 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Wojewodę Mazowieckiego reprezentował Wicewojewoda Pan Artur Standowicz, a Gminę Zaręby Kościelne Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz i Skarbnik Pani Agnieszka Rostkowska. Dzień 3 grudnia nie jest datą przypadkowo wybraną, albowiem tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, więc podpisanie umowy miało wymiar symboliczny, jest swego rodzaju świadectwem współdziałania organów państwowych z samorządami na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na realizację zadania gmina za pośrednictwem Wojewody otrzyma z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 2 897 691,38 zł. Całkowity koszt utworzenia i budowy Centrum wyniesie 3 439 000,00 zł.
Otwarcie obiektu przewidziane jest na czerwiec 2022 roku. Opieką objętych będzie 6 osób w systemie całodobowym oraz 18 osób w systemie dziennym. Na obszarze 5 gmin mieszka 433 osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością, w tym 195 osób ze znaczną niepełnosprawnością. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego znacząco wpłynie na poprawę dostępu do różnych form opieki dla dorosłych osób ze znacznymi i umiarkowanymi niepełnosprawnościami. Jest odpowiedzią na istniejące potrzeby lokalnej społeczności, w której funkcjonują osoby z niepełnosprawnościami przez okres trwałości projektu, czyli przez 5 lat z perspektywą dalszej współpracy po zakończeniu projektu.
Dodatkowo Centrum bezpośrednio wpłynie na ożywienie gospodarcze poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Do pracy w nim zatrudnionych zostanie łącznie 16 osób w pełnym bądź niepełnowymiarowym czasie pracy, a będzie to: kierownik Centrum, 9 opiekunek/opiekunów, asystent osoby niepełnosprawnej dla osób o specjalnych potrzebach, księgowy/księgowa, sprzątaczka, pielęgniarka, rehabilitant, kierowca busa oraz terapeuta zajęciowy, zamiennie ze specjalistami z różnych dziedzin w zależności od potrzeb grupy
np. z psychologiem, prawnikiem, dietetykiem, animatorem, instruktorem zajęć taneczno-ruchowych.
W Polsce 12 proc. społeczeństwa to osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki środkom z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaniedbany budynek po dawnym posterunku policji przy ul. Kowalskiej 13 w Zarębach Kościelnych zostanie rozbudowany, przebudowany, wyposażony i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pozyskanie funduszy na realizację tak innowacyjnego projektu to ciężka praca wielu osób: Pana Pawła Pecury, Pani Doroty Ludwichowskiej, Pani Magdaleny Świerczewskiej, a przede wszystkim osobiste zaangażowanie w stworzenie koncepcji, planowanie oraz koordynowanie działań na poszczególnych etapach przez Panią Wójt Urszulę Wołosiewicz.
/Gmina Zaręby Koscielne/

1 439 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budynki użyteczności publicznej w Gminie Brańszczyk mają nowe oczyszczacze powietrza

Gmina Brańszczyk w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie“ dostała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych grant na zakup sprzętu oczyszczającego powietrze. Urządzenia...

Zamknij