ggg
ggg ggg

W STOCZKU RUSZYŁA DŁUGO OCZEKIWANA PRZEBUDOWA DROGI STOCZEK- GRABOWIEC

Remont jednego z głównych ciągów komunikacyjnych w Stoczku jakim jest droga Stoczek-Grabowiec to inwestycja, o którą wójt  Gminy zabiegał od kilku lat, a ponieważ jej koszt był ogromny jedynym sposobem na wykonanie przebudowy było pozyskanie środków zewnętrznych.

 

droga

 

W ubiegłym roku przygotowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na realizację zadania pod nazwą „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4210W Grabowiec – Stoczek”. Dzięki czemu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 893 944,00zł, wkład własny to środki powiatu Węgrowskiego w wysokości 446 257,85zł i gminy Stoczek – 447 687,00zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 787 888,85zł.
W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek o długości 3 198,89m, niezwykle istotnym elementem zadania z uwagi na poprawę bezpieczeństwa pieszych jest budowa chodnika o długości 1 100 m i szerokości 2m oraz wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych. Tegoroczne zadanie to pierwszy etap prac w ciągu drogi, w przyszłym roku samorządy planują wykonanie przebudowy pozostałej części odcinka drogi.

Warto wspomnieć, że jeszcze na ten rok zaplanowano kontynuację rozpoczętego w ubiegłym roku remontu nawierzchni drogi we Wsi Wieliczna, która krzyżuje się z drogą Stoczek Grabowiec.

1 276 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W GMINIE STOCZEK ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z BUDOWĄ INSTALACJI PROSUMENCKICH

W poprzednich wydaniach  Kuriera zachęcaliśmy mieszańców Gminy Stoczek do składania deklaracji przystąpienia do projektu polegającego na montażu kolektorów słonecznych i...

Zamknij