ggg ggg

W środę, 24 czerwca radni powiatu wyszkowskiego udzielili Zarządowi wotum zaufania i głosowali za absolutorium za rok 2019

Na XXI sesji Rady Powiatu w Wyszkowie, która odbyła się 24 czerwca br. Rada Powiatu rozpatrzyła projekt i podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wyszkowskiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym, które przedstawiła Anna Anuszewska – Skarbnik Powiatu.

Kolejnym punktem sesji było udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium, które jest swego rodzaju formą kontroli Rady Powiatu nad Zarządem Powiatu. Przedmiotem oceny jest prawidłowość gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan realizowanych dochodów i wydatków, w tym wydatków inwestycyjnych, w stosunku do ich wielkości planowanych. Absolutorium nie odnosi się do całokształtu działalności Zarządu Powiatu, ani konkretnej osoby, lecz dotyczy realizacji budżetu przez organ wykonawczy samorządu.
W sprawie absolutorium głosowało 17 radnych (dwoje radnych było nieobecnych); za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, a jedynie 3 radnych było przeciw udzieleniu absolutorium Zarządowi.
Jak podkreślił Starosta Jerzy Żukowski uzyskane absolutorium jest nagrodą, na którą pracowało wiele osób, w tym: członkowie zarządu, radni, urzędnicy, pracownicy jednostek organizacyjnych oraz gmin z terenu powiatu, którzy swoim doświadczeniem i nakładem pracy przyczynili się do realizacji rekordowego pod względem inwestycji dla naszego powiatu roku 2019.

/KW/

82 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
23 czerwca – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WODY

23 czerwca br., tradycyjnie mieszkańcy regionu świętowaliby najkrótszą noc w roku nad brzegiem Narwi podczas ,,Pułtuskich Wianków”. Z troski o...

Zamknij