ggg ggg

W hołdzie bohaterom września (18.09.2012)

17 września 1939 r. – mało nagłaśniania, ale szczególna data w historii naszej Ojczyzny. 73 lata temu Armia Czerwona przekroczyła granice Rzeczpospolitej Polskiej pokonując opór obrońców nadal walczących z najeźdźcą – Niemcami. 

Uroczystość w 73. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę odbyła się 17 września 2012 r., w poniedziałek w miejscu pamięci usytuowany wokół pomnika Gloria Victis przy rondzie na ul. Pułtuskiej i ul. Sowińskiego w Wyszkowie. Obchody zostały zainicjowane przez Zarząd Powiatowy PiS, a prowadzącym uroczystość był Waldemar Sobczak – przewodniczący Zarządu. Wraz z nim udział wzięli m.in.: Adam Warpas – z-ca burmistrza Wyszkowa (przewodniczący gminnego Zarządu PiS), Krzysztof Sobieski (sekretarz), Eugeniusz Zaremba (członek Zarządu), Halina Pieńkos (skarbnik), Marek Tauter (radny).
O tych tragicznych dniach i latach mówił Waldemar Sobczak:
„17 września 1939 roku na wycieńczoną walką z Niemcami Polskę  spadł cios ze wschodu. Łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mototow. Armia Czerwona uderzyła z dwóch stron tworząc Front Białoruski oraz Front Ukraiński.  O ile wojska radzieckie uczestniczące w bitwach na Froncie Białoruskim od początku nie kamuflowały swoich działań, tj. wystąpienia przeciwko Polsce, o tyle z Frontu Ukraińskiego dochodziły do władz polskich meldunki o unikaniu walki z oddziałami polskimi i wręcz przyjacielskim zachowaniu.(….)      Bronione przez skromne sity Korpusu Ochrony Pogranicza kresy wschodnie szybko ulegają przeważającej sile najeźdźcy. Rozkaz Naczelnego Wodza brzmi: Jeśli możliwe, unikać walki z Sowietami. Pierwszym zadaniem Sowietów, pograniczników I pododdziałów Armii Czerwonej, było zniszczenie polskich strażnic. Zaczęły one płonąć jeszcze przed świtem 17 września. (….) Podczas pierwszych trzech dni natarcia ZSRR zdobyto m.in. Wilno, przemierzyło północno-wschodnie Polesie, dotarło do Tarnopola i Lwowa. Rosjanom udało się także częściowo odciąć Polaków od granicy z Rumunią i Węgrami. Pomimo, ze Armii Czerwonej dokuczał brak zaopatrzenia w paliwo, transportu, słabe środki łączności oraz błędy w dowodzeniu, to udało im sie posunąć w głąb terytorium Polski o ok. 170 km w Iinii prostej. Chlubną sławą zasłynęło w tamtych dniach Grodno. Miasto to broniło się zaciekle w dniach 20 -22 września. Żołnierze Armii Czerwonej napotkali tam niespotykany wówczas opór wojsk polskich oraz mieszkańców. Kiedy w końcu udało im się przełamać linię obrony, brutalnie zemścili się na przeciwnikach i rozstrzelali ok. 300 mieszkańców i obrońców miasta. Tymczasem we wsi Kodziowce rozegrał się bój między ułanami polskimi a regularnym oddziałem Armii Czerwonej, tzn. konie walczyły z czołgami. Była to jedna z największych tego typu bitew polskich ułanów podczas ówczesnej wojny, Co ważniejsze, została wygrana. Jednak bronić się było coraz trudniej. (….) Po 27 września tylko nielicznym oddziałom udało się przetrwać i dalej stawiać opór Armii Czerwonej. Wojska radzieckie w dniu 17 września liczyły ok. 467 tys. żołnierzy i ok. 5 tys. 500 pancernych wozów bojowych. A z każdym następnym dniem siły ZSRR zmobilizowane do walki z Polską wzrastały. Całość wojsk polskich Iiczyła tego dnia jeszcze ok. 650 tys. żołnierzy, ale większość z nich toczyła wówczas walki z Niemcami (prawdopodobnie ok. 450 tys.). Pozostali znajdowali sic w ośrodkach zapasowych lub szpitalach, a dla większości z nich brakowało broni i ogólnego wyposażenia. (….) W nocy z 28 na 29 września III Rzesza oraz Związek Radziecki uzupełniły tajny protokół z 23 sierpnia. Dokument nazwany Niemiecko-sowiecki układ o granicy i przyjaźni zawierał zadanie przywrócenia pokoju i porządku na obszarze byłego państwa polskiego. Dołączono także mapę z nową linią graniczną, tzw. linią demarkacyjną. Protokoły podpisali Ribbentrop i Mołotow. W wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 roku Niemcy uzyskały 189 tys. km , czyli 48,45% terytorium II RP zamieszkanego przez ok. 22 min obywateli (w większości Polaków), zaś Rosjanie 201 tys. km2, Co daje 51,55% całości przedwojennych ziem polskich, wraz z ludnością sięgającą ok. 13,5 mln. Związkowi Radzieckiemu jako łup przypadły przedwojenne polskie województwa: wileńskie, nowogrodzkie, białostockie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz lwowskie. Obiecaną wcześniej lubelszczyznę Stalin postanowił wymienić na Litwę. Konsekwencją sojuszu dwóch zbrodniczych totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana. Prof. A. Paczkowski pisal: ,,Uważa sie, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w różnych formach – od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę przymusową – ponad I milion osób (). Nie mniej niż 30 tysięcy osób zostało rozstrzelanych, a śmiertelność wśród łagierników i deportowanych szacuje sie na 8 – 10 proc., czyli zmarło zapewne 90-100 tysięcy osób”.


 Dziś jesteśmy tu po to, żeby im wszystkim oddać hołd. – zakończył swoją wypowiedz Waldemar Sobczak. Delegacje składające się z przedstawicieli Zarządu Powiatu PiS oraz Zarządu Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie będących przedstawicielami samorządu, Rady Powiatu i Rady Miejskiej oraz delegacja harcerzy przybyli, pod pomnik żołnierzy września 1939 r. składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze w hołdzie poległym.    /J.Cz./

Galeria zdjęć

1 571 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Pamięci załogi samolotu PZL-37 Łoś, która zginęła pod Wólką Radzymińską (11.09.2012)

W ubiegły piątek 7 września, delegacja Koła Historycznego „Wiarus”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. M. Pisarka...

Zamknij