ggg ggg ggg ggg

VIII Piknik z Husarią z okazji XXX-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem

Mimo niesprzyjającej pogody w sobotę i niedzielę, 18 – 19 września 2021 r. na terenie Zamku w Pułtusku (na polanie Domu Polonii) odbył się VIII Piknik z Husarią, zorganizowany z okazji XXX-lecia Stowarzyszenia Wspólnota Polska, XX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, XXIV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza oraz XXVI Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Henryk Kowalczyk.

Minęły trzy dekady działalności Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”, organizacji wspierającej Polonię, Polaków za granicą i ich potomków. Organizacja od początku istnienia ma status stowarzyszenia, co oznacza, że zrzesza ludzi, którzy dobrowolnie angażują się i pracują na rzecz idei, jaką jest pomoc rodakom w kultywowaniu polskości poza granicami kraju.
Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska” powołano do życia w 1990 r. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem był Andrzej Stelmachowski, profesor prawa, a w latach 1989- 1991 marszałek Senatu. Wśród założycieli i członków Stowarzyszenia było wiele znanych osób życia publicznego, senatorów i posłów, hierarchów Kościołów chrześcijańskich, kombatantów, twórców kultury, wybitnych naukowców, lekarzy, prawników i dziennikarzy. To oni wyznaczyli stowarzyszeniu cele, które zapisane w statucie 30 lat temu, nadal nie tracą aktualności: inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą; upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju; pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju; pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim; wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swojej pozycji społeczno-ekonomicznej w krajach osiedlenia; obrona praw polskiej mniejszości narodowej; działanie na rzecz rozwoju regionalnego.
W programie obchodów, 18 września zaproszono na uroczyste otwarcie (Dziedziniec Zamkowy) i odsłonięcie tablicy oraz przecięcie wstęgi i nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Następnie odbył się Turniej Husarii „O pierścień Lwa Lechistanu – Króla Jana III” (Polana na Podzamczu) i długo oczekiwana Rekonstrukcja bitwy pod Wiedniem na plaży miejskiej. Sobotnie obchody zakończono Koncertem Jubileuszowym 30-lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, gdzie podziwiano znaną piosenkarkę Halinę Mlynkovą z zespołem w amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona w Pułtusku.
W niedzielę, 19 września rozpoczęto świętowanie od wymarszu husarii do Bazyliki, gdzie odbyła się Msza św. w intencji Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”. Po przejeździe na Zamek zaproszono mieszkańców i gości na Piknik z Husarią (widowisko historyczno – edukacyjne) oraz na Wielki Finał Husarii.
/J.Cz./

Odsłonięcie tablicy i nadanie imienia Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku

Z okazji 30 – lecia Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” została odsłonięta tablica i nadanie Światowemu Centrum Polonii w Pułtusku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Słowo wstępne wygłosił Pan Poseł Henryk Kowalczyk , natomiast poświęcenia tablicy dokonał ksiądz infułat Marek Smogorzewski.

5 355 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przestroga, przypomnienie, hołd…

Prawo i Sprawiedliwość w Wyszkowie oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód „Rajski Ptak” Okręg Warszawa Wschód koło w Wyszkowie,...

Zamknij