ggg ggg

VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce

26 czerwca 2016 r. odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce.

DCIM100GOPROGOPR0881.

DCIM100GOPROGOPR0881.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Swiętej w Kościele WNMP w Strachówce odprawioną przez ks. Mieczysława Jerzaka. Następnie poczty sztandarowe, strażacy i goście przemaszerowali do sali OSP w Strachówce. Otwarcia zjazdu oraz powitania zaproszonych gości dokonał prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce dh Piotr Wronka. Wysłuchano hymnu związku i minutą ciszy uczczono pamięć druhów strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę w okresie trwania kadencji.
W zjeździe udział wzięli delegaci i przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Strachówka, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisja Rewizyjna, a także zaproszeni goście: zastępca komendanta PSP w Wołominie – mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, wójt Gminy Strachówka –Piotr Orzechowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Strachówce w latach 2001-2011 dh Stanisław Wronka, zarządy jednostek : OSP Borucza, OSP Strachówka i OSP Równe. Dokonano na nim podsumowania pięcioletniej działalności ustępującego Zarządu oraz wybrano władze na nową kadencję.
Przewodniczącym Zjazdu została druhna Hanna Wronka, a sekretarzem obrad dha. Grażyna Wyrzykowska. Następnie przewodnicząca zjazdu zaproponowała wybranie prezydium zjazdu, do którego zaproszono: zastępcę komendanta PSP w Wołominie – mł. bryg. mgr inż. Andrzej Wysockiego, wójta Gminy Strachówka – Piotra Orzechowskiego i dh Stanisława Wronkę. Przeprowadzono głosowanie nad porządkiem i regulaminem obrad oraz składem komisji zjazdowych.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego za kadencję w latach 2011-2016 złożył ustępujący prezes –dh Piotr Wronka. Następnie dh Henryk Sasin złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku, który z ramienia komisji postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
W części poświęconej dyskusji głos zabrał wójt Gminy Strachówka –mówił, że w okresie 5 lat dużo się zadziało, wyremontowano strażnice, powstał nowy garaż strażacki, świetlica. Podkreślił, że samorząd gminny wydatkował ok. 1milion złotych. Po dyskusji i wystąpieniu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego .
Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP W Strachówce ukonstytuował się w składzie:
Prezes – dh Piotr Wronka
Wiceprezes –dh Henryk Sasin
Wiceprezes- dh Piotr Orzechowski
Sekretarz –dh Dawid Przyborowski
Skarbnik – dh Adam Żółtek
Komendant Gminny –dh Piotr Kosiński
Członek Zarządu – dh Mieczysław Sasin
Członek Zarządu – dh Jacek Wiśniewski
Członek Zarządu –dh Jacek Ołdak
Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – dh. Karolina Łokietek
Wiceprzewodniczący –dh. Grażyna Wyrzykowska
Sekretarz – dh. Sylwia Sasin.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strachówce wybrał przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh. Piotra Wronka oraz delegatem został dh. Piotr Orzechowski. Na koniec przewodniczący obrad podziękował uczestnikom zjazdu, zaproszonym gościom za przybycie.
Oprac. dha. Hanna Wronka

1 867 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wakacyjna nuda

Dzięki Bogu mamy wakacje. Mieszkańcy Legionowa udali, bądź za chwilę udadzą się na zasłużony wypoczynek. Ale miasto wcale wakacyjnie nie...

Zamknij