ggg ggg
ggg ggg

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

W piątek, 17 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W obchodach udział wzięli licznie przybyli goście, a wśród nich europoseł Ryszard Czarnecki oraz poseł na Sejm RP Piotr Uściński.

O godz.14.00 w garażu JRG w Wołominie rozpoczął się uroczysty apel, którego pierwszym elementem było złożenie meldunku przez Dowódcę Uroczystości kpt. Daniela Kwiatkowskiego. Meldunek odebrał – przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie st. bryg. Waldemar Dejneko Naczelnik Wydziału KW PSP w Warszawie.
Po podniesieniu Flagi Państwowej i chóralnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło odczytanie listu okolicznościowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie bryg. Wiesław Drosio, który powitał licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: europoseł Ryszard Czarnecki, poseł Piotr Uściński, członek Zarządu powiatu wołomińskiego Paweł Dąbrowski wraz z radnymi powiatowymi, burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk, burmistrz Zielonki Kamil Iwandowski, wójt Dąbrówki dh Radosław Korzeniewski, wójt Jadowa dh Dariusz Kokoszka, wójt Strachówki dh Piotr Orzechowski, a także wiceburmistrz Wołomina Dariusz Szymanowski oraz wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki.
Ponadto w obchodach uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Izby Kominiarskiej, delegaci podmiotów współdziałających z KP PSP w Wołominie, rodziny strażackie, emeryci pożarnictwa oraz strażacy z jednostek OSP. Uroczystość uświetniła swoją obecnością kompania honorowa wraz z pocztem sztandarowym I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
W swoim przemówieniu Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie nawiązał do ogromnego zaufania, jakim strażaków darzy społeczeństwo, któremu druhowie niosą pomoc w dzień i w nocy, niezależnie od granic administracyjnych i często z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia. Ponadto zwrócił się do samorządowców z powiatu wołomińskiego z wyrazami wdzięczności za pomoc i wkład finansowy na zakup specjalistycznego sprzętu i remonty obiektów Komendy. Na zakończenie podziękował pracownikom cywilnym, strażakom zawodowym i strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych za codzienny trud pracy i służby, a także zmaganie się z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie strażakom odznaczeń za długoletnią służbę oraz za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej. (Postanowienia o nadaniu odznaczeń oraz rozkazy o nadaniu wyższych stopni służbowych odczytał prowadzący uroczystość mł. bryg. Jarosław Kłak). Po nadaniu odznaczeń przystąpiono do wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe w korpusach: oficerskim, podoficerskim i szeregowców.
W imieniu odznaczonych i awansowanych głos zabrał mł. bryg. Piotr Stach, który dziękując podkreślił: „Wykonując swoje obowiązki zawsze mamy na względzie dobro drugiego człowieka”.
W dalszej części uroczystości przyszedł czas na wystąpienia okolicznościowe gości. Jako pierwsi głos zabrali: poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz poseł na Sejm RP Piotr Uściński.
Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Waldemar Dejneko – Naczelnik Wydziału KW PSP w Warszawie odczytał list okolicznościowy od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
Następnie, głos zabrał przedstawiciel starosty wołomińskiego, Paweł Dąbrowski: – Cieszymy się, że wszyscy spełniacie tak wspaniały obowiązek. Bronicie, chronicie, jesteście zawsze na stanowiskach. Wiemy, że to jest bardzo ciężka praca. Nasza wołomińska PSP i nasze jednostki OSP z terenu powiatu wołomińskiego działają zawsze na ponad 100 procent. Jako samorząd powiatowy jesteśmy zawsze gotowi wspierać strażacką brać naszego powiatu – powiedział członek Zarządu Powiatu, a chwilę później wraz z radnymi: Grzegorzem Siwkiem i Sławomirem Pisarczykiem przekazał na ręce Zastępcy Komendanta i Dowódcy JRG Wołomin prezent w postaci markowej, wielofunkcyjnej wiertarko-wkrętarki.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: członek Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego dh Tomasz Żmijewski oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: wójt Dąbrówki dh Radosław Korzeniewski, burmistrz Ząbek Małgorzata Zysk, wiceburmistrz Wołomina Dariusz Szymanowski. Przemawiający goście dziękowali strażakom za ich oddanie i zaangażowanie podczas prowadzonych akcji życząc dużo zdrowia i wytrwałości w codziennej służbie. Na zakończenie uroczystości uczniowie I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, przekazali na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP sympatyczną maskotkę strażacką, wykonaną wg własnego pomysłu.
Po odprowadzeniu sztandarów i złożeniu meldunku nastąpiło zakończenie oficjalnej części uroczystości obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Wołominie.
/opr.: kpt. Daniel Kwiatkowski;
R.L./

544 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dofinansowanie dla Gminy Tłuszcz!

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II –...

Zamknij