ggg

Uroczystość śpiewająca i z przytupem (02.10.2012)

28 września piękna, nowa sala widowiskowo – sportowa CKU/ZS Nr 3 w Wyszkowie rozbrzmiewała śpiewem i muzyką. Szkoły gościły uczestników Przeglądu Twórczości Zespołów Śpiewaczych 2012.

Dodatkową atrakcją była inscenizacja „Wesela kurpiowskiego” w wykonaniu zespołu „Wyszkowiacy” i młodzieży Zespołu Szkół Nr 3. Zespół obchodził jubileusz 20-lecia swojego istnienia i w ten sposób chciał zaakcentować swój dorobek i wieloletnią pracę. Organizatorami było Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej wraz z Zespołem Śpiewaczym „Wyszkowiacy”. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem starosty powiatu wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego oraz Lokalnej Grupy Działania „Równina Wołomińska” na czele z prezesem Rafałem Rozparą. W pierwszej części, czyli przeglądzie twórczości wystąpiły zespoły: „Nadbużanie” (kier. Dorota Wojtkowska), „Łochowianie” (kier. Jolanta Abramczyk), „Wrzos”(kier. Halina Greloch), „Zaciszańska Nuta”( Dom Kultury Zacisze), Koła Gospodyń Wiejskich z Zabrodzia, Zespół Pieśni i Tańca „Oberek” (kier. Danuta Deptuła). Prowadzącymi tą część imprezy byli uczniowie ZS Nr 3: Karolina Kachel i Tobiasz Przybysz. W drugiej części w inscenizacji „WESELE KUROPIOWSKIE” wystąpił zespół  „Wyszkowiacy” wraz z młodzieżą z ZS Nr 3 w Wyszkowie. Role Pani Młodej odegrała – Ewa Rapacz, Pana Młodego – Mateusz Linka.  Adam Mickiewicz reprezentujący Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej i jednocześnie jeden z dyrektorów ZS Nr 3 przedstawił pokrótce historię Stowarzyszenie. Powstało w latach 1992-1993 z inicjatywy pana Ireneusza Skladanowskiego, człowieka bezgranicznie oddanego naszemu miastu i regionowi. Impulsem do powstania organizacji była obrona historycznej lokalizacji najcenniejszego zabytku Wyszkowa, tj. Obelisku Wazów, przy ul. 3 Maja, naprzeciw Urzędu Miejskiego. Stowarzyszenie ma na celu kultywowanie lokalnej tradycji, w tym rozwijanie kultury śpiewaczej. Może pochwalić się publikacjami, w tym reedycją najcenniejszego opracowania dla naszego regionu – książki Marii Żywirskiej pod tytułem „Puszcza Biała, jej dzieje i kultura”. Przez dłuższy czas prezesem Stowarzyszenia była pani Halina Kacpura. Obecnie zarząd stanowią: Adam Mickiewicz, Mirosław Powierza, Wanda Pych, Robert Szulęcki i Piotr Woźny. Organizacja stara się łączyć, a nie dzielić. Wspierać wszystkie inicjatywy, dające korzyść lokalnej społeczności. Być strażnikiem tradycji, przy uwzględnieniu uwarunkowań współczesności. O dorobku Zespołu Śpiewaczego „Wyszkowianie” mówiła Wanda Pych. Został założony w 1992 roku przez wspomnianego już pana Składanowskiego. Zespół początkowo nosił nazywał się Retro 92, ale wkrótce przyjął obecną nazwę.  Przez dwa dziesięciolecia zespół dał niezliczona liczę występów. Trudno policzyć ile zdobył nagród. Ostatnie to Grand Prix na przeglądach w Węgrowie w 2008 oraz w 2006 r. w Warszawie w Domu Kultury „Zacisze”, ponadto – drugie miejsce w 2011 roku w Węgrowie na przeglądzie „Barwy Jesieni”. Zespół dwa razy gościł telewizję, sześć razy był emitowany występ „Wesela” w telewizji. Do 2007 roku kierownikiem zespołu była pani Jadwiga Karpińska, a od tego czasu – pani Wanda Pych. Instruktorami muzycznymi byli: Halina Gerloch, Jacek Kuropatwa, Stanisław Kadłubowski i Henryk Ziółkowski, a obecnie – Czesław Kwiatkowski. Obecnie tworzy go 27osób, rozmiłowanych w śpiewie, dla których muzyka jest nie tylko sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu, ale też receptą na lepsze życie. Zespół może działać głownie dzięki wsparciu lokalnych instytucji, a przede wszystkim Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Uroczystość dedykowano Ireneuszowi Składanowskiemu zmarłemu w 2003 roku, który był siłą napędową stowarzyszenia oraz wyszkowskiego ruchu śpiewaczego. Należy również podkreślić rolę powiatu wyszkowskiego oraz LGD w zorganizowaniu i sfinansowaniu Przeglądu. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rak starosty wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego pamiątkowe statuetki z symbolem gołębia wtopionego w kryształ z napisem: za uświetnienie swym występem Przeglądu Twórczości Zespołów Śpiewaczych – 2012 z życzeniami dalszej, owocnej pracy na niwie kultywowania tradycji śpiewaczej oraz podpisami starosty Bogdana Pągowskiego i Adama Mickiewicza. Na tym lista uhonorowanych się nie skończyła. Pamiątkowe statuetki i szczególne podziękowania otrzymali: starosta wyszkowski – Bogdan Pągowski, burmistrz Wyszkowa – Grzegorz Nowosielski, wójt gminy Brańszczyk – Mieczysław Pękul.  Okolicznościowe dyplomy za pomoc w organizacji i życzliwość dla zespoły „Wyszkowiacy” otrzymali: dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie – Elżbieta Michalik dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie – Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie – Krzysztof Gierek (stroje ludowe), Lidia Błachnio, Grażyna Witkowska, Michał Łobacz – ZS3 Wyszków, Lidia Stępkowska – Urząd Miejski w Wyszkowie, Maria Gajewska – Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu, Maryla Puścian – Gminny Ośrodek Kultury w Brańszczyku, Mariusz Kowalski – WOK „Hutnik”, Jan Hryniewicz – SP2 w Wyszkowie, prasa, wystawcy i sponsorzy.
Szczególne podziękowania należały się wystawcom. Przygotowano przepyszne jedzenie i specjały kulinarne. Podziwiano stoiska: Koła Pszczelarskiego (Wyszków) – Kazimierz Skoczeń, Kuźnia Kurpiowska (Pniewo) – Halina Witkowska, Lokalne kulinaria – Jolanta Karasiewicz  (sem. 3LOA), Lokalne kulinaria – klasa 4TW (ZS3 Wyszków). Do sukcesu Przeglądu przyczyniły się również klasy 1, 2 i 3 LOL, 3EAB zapewniające obsługę oraz odpowiedzialny za nagrania Konrad Krawczyk. Występy gorąco oklaskiwano i zapewne ta impreza stanie się pierwszą z cyklu kolejnych spotkań śpiewaczych w Wyszkowie. /J.Cz./

Galeria zdjęć

2 447 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gorący, wyborczy tydzień PiS (02.10.2012)

Konferencja w miniony poniedziałek 1 października informuje o wynikach wyborów w strukturach wyszkowskiego Prawa i Sprawiedliwości. W gminnych komitetach PiS...

Zamknij