ggg ggg ggg ggg

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej wraz z oddaniem zmodernizowanej sali gimnastycznej ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w powiecie ostrowskim połączono z otwarciem sali gimnastycznej w ,,Rubinku“ (Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej).

W dniu 14 października 2022 r. polska oświata obchodzi Dzień Edukacji Narodowej, którego istnienie wywodzi się od wydarzeń powołania Komisji Edukacji Narodowej z
14 października 1773 roku. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek oraz wicestarosta Józef Rostkowski wręczyli dyrektorom i nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, nagrody i kwiaty w imieniu Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. W obchodach udział wzięli: wiceminister Sportu i Turystyki, poseł na Sejm Arkadiusz Czartoryski, ks. dziekan Jan Okuła, przedstawiciele Starostwa Powiatowego na czele ze starostą i wicestarostą oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele szkół z powiatu ostrowskiego i młodzież szkolna.
Starosta ostrowski Zbigniew Chrupek podziękował nauczycielom za trud pracy i wychowania młodego pokolenia, życząc jednocześnie satysfakcji z wykonywanego zawodu, zdrowia i odporności. Zauważył też, że nagrodą, jaką otrzymują w zamian jest możliwość wychowania przyszłego pokolenia oraz szacunek społeczności.
„Kochani nauczyciele, pedagodzy, wy pochylacie się nad pokoleniem naszych następców, pracujecie nad nimi. Zdajemy sobie sprawę, ile to wymaga wysiłku. Nie tylko w godzinach pracy, ale również po niej, bo wiem, że praca nauczyciela nie kończy się po godzinach: w domu sprawdza prace, robi plan na każdy następny dzień.” – mówił starosta Zbigniew Chrupek. Nie koniec jednak na tym, gdyż nauczyciele nie tylko codziennie stają przed klasą, przekazują wiedzę, nie poprzestają na tym, później interesują sie się jak żyją, gdzie poszli, jaki jest ich los.
Starosta w kilku słowach odniósł się do modernizacji szkolnej sali gimnastycznej, której prace przebiegły w „piorunującym tempie”, za co szczególnie podziękował wykonawcom. Jak podkreślił dla samorządu i nauczycieli zdrowie fizyczne młodzieży jest równie ważne jak psychiczne. Dlatego również oświata jest bardzo ważnym punktem budżetu powiatu. Starosta Zbigniew Chrupek podkreślił, że remont sali to nie tylko zasługa powiatu, ale także ministerstwa, gdyż właśnie stamtąd pochodzą środki na realizację inwestycji w szkołach.
Następnie dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanej sali gimnastycznej. Do przecięcia symbolicznej wstęgi stanęli: wiceminister Sportu i Turystyki Arkadiusz Czartoryski, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej Piotr Siwek, dyrektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Urszula Waniewska, wykonawca inwestycji Wiesław Rudziński, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Szkoły Julia Szulkowska.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1, Piotr Siwek już na wstępie uroczystości podzielił się informacjami dot. remontu sali gimnastycznej w Rubinku, która powstała w latach 60. i przez te wszystkie lata była kilkakrotnie malowana, ale w sposób niewystarczający. Podkreślał, że dzięki przychylności Starostwa Powiatowego, sala po raz pierwszy od początku swojego istnienia została generalnie wyremontowana. Wymienione zostały podłogi po usunięciu starej posadzki, legarów i desek, pomalowano ściany i sufit, a nowa ściana działowa oddzieliła salę od korytarza, który również odnowiono, poprawiono centralne ogrzewanie i wentylację. Koszt inwestycji wyniósł 913 030,39 zł. Remont sali wykonała firma „Rudziński Wiesław Zakład Remontów Ogólnobudowlanych” z Ostrowi Mazowieckiej. Inwestycja poprawiła stan przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego.
Następnie z okazji DEN podziękowania i życzenia nauczycielom złożył wiceminister Sportu i Turystyki, poseł na Sejm Arkadiusz Czartoryski oraz przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Dorota Subda. Poseł Czartoryski przekazał „kolorowe kwiaty” – piłki. Złożył bardzo serdeczne życzenia nagrodzonym nauczycielom, życzył wielu błogosławieństw Bożych dla powiatu, a nauczycielom w tej niełatwej pracy, szczęśliwych dni spędzonych przez lata wśród uczniów. Podkreślił, że praca nauczyciela jest pracą fundamentalnie ważną dla całego narodu. Pochwalił także wielu inwestycji realizowanych w powiecie oraz licznych remontów w szkołach i napływu potężnych środków na rozwój. „Powiat pięknieje” – mówił wiceminister Arkadiusz Czartoryski. Zapewniał, że od lat obserwuje, jako poseł i mieszkaniec pobliskiej Ostrołęki, osiągnięcia powiatu ostrowskiego. Ocenił także czas, w którym przyszło pracować i żyć – pandemię i wojnę w Ukrainie. Ogromne środki na pomoc walczącym, działania rządu i Sejmu w celu zapewnienia wsparcia i pomocy w kryzysowych sytuacjach dla Polaków, mieszkańców i przedsiębiorców oraz kryzysu energetycznego. Ogromne środki kierowane są na obniżki cen energii, dopłaty, ale utrzymywany jest poziom zadłużenia państwa na stałym poziomie. „Nie jest z tą Polską tak źle, jak dziś słyszymy w niektórych mediach” – podsumował oceniając stan obecny. Dorota Subda – przewodnicząca Rady Powiatu w imieniu radnych wyraziła radość, że mogli się przyczynić do nowego wyglądu sali gimnastycznej. Złożyła gratulacje nagrodzonym oraz podziękowała za pośrednictwem wiceministra, rządzącym za możliwości i środki na modernizację szkoły. Złożyła „wielkie ukłony dla nauczycieli wychowujących nowe pokolenia”.
Nagrody Starosty otrzymali:
Bogusław Konrad – dyrektor ZS
nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej,
Urszula Sobotka – dyrektor Bursy Szkolnej,
Robert Krajewski – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej,
Anna Rawa-Sadowska – LO
im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
Maria Wesołkowska – LO
im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
Katarzyna Brzostek – ZS nr 1
w Ostrowi Mazowieckiej,
Anna Spinek – ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej,
Oksana Kowalczuk – ZS nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej,
Robert Błażyński – ZS nr 2
w Ostrowi Mazowieckiej,
Katarzyna Wujek – ZS
im. S. Staszica w Małkini Górnej,
Mieczysław Zaręba – ZS
im. S. Staszica w Małkini Górnej,
Joanna Madej – ZSS w Starym Lubiejewie,
Agnieszka Moczulska – SOS-W
w Zuzeli,
Justyna Grabowska – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostrowi Mazowieckiej,
Anna Malec – Bursa Szkolna.

W imieniu nagrodzonych za wyróżnienie podziękował dyrektor Robert Krajewski.

Nagrody dyrektora ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkoły otrzymali: Anna Brejnak, Paweł Elert, Tomasz Gałązka, Franciszek Jasionowski, Rafał Hartman, Irena Kalinowska, Ryszard Kowalczyk, Agnieszka Kublik, Tomasz Kuczyński, Andrzej Mazur, Bożena Milik, Joanna Murawska, Agnieszka Radomska, Ewa Sienicka-Wagner, Magdalena Szymańska, Aneta Śledzińska, Łukasz Świerad, Robert Wąsik, Małgorzata Wilczyńska, Ewa Zielińska, Janusz Jasionek, Agnieszka Majewska, Monika Turowska, Grzegorz Wagner, Marta Wagner.
Na koniec uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów ,,Rubinka” przygotowanych przez nauczycieli języka polskiego. Program słowno – muzyczny w swoim temacie przewodnim zawarł teksty, piosenki i poezję – o życiu, jego rozumieniu i pojmowaniu przez człowieka. Poetycka zaduma nad życiem… Przepiękne wykonanie piosenek i tekstów poetyckich w scenerii jesiennego parku i kawiarenki, zasługuje na szczególne docenienie. Brawa dla utalentowanej młodzieży z ZS nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej za koncert.
/Janina Czerwińska/

924 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nordic walking dla seniorów

W ramach zadania publicznego pn. „Turystyka nordic walking” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i realizowanego przez Fundację Akomodacja...

Zamknij