ggg ggg

Uroczyste przekazanie szkolnej stołówki i kuchni okazją do otwarcia aż trzech inwestycji w Krypach w gminie Wierzbno

8 października 2020 r. był wyjątkowym dniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypach w gminie Wierzbno. Oficjalnie przekazano mieszkańcom do użytkowania trzy długo oczekiwane inwestycje.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i pozyskanym środkom wykonano na terenie gminy Wierzbno w miejscowości Krypy obok szkoły oczyszczalnię ścieków, Strefę Aktywności Społecznej, na którą składa się plac zabaw i siłownia plenerowa oraz przeprowadzono remont szkolnej kuchni i stołówki. Koszt inwestycji wyniósł 444 tys. złotych, pokryty w części środkami z budżetu gminy Wierzbno, Ministerstwa Sportu, Wojewody Mazowieckiego oraz Rady Rodziców szkoły w Krypach. Ze środków zewnętrznych otrzymano 265 tys. zł.
Remont kuchni, stołówki i zakup wyposażenia do kuchni (koszt 100 tys. zł) mógł zostać wykonany dzięki dofinansowaniu w kwocie 80 tys. zł z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, 16 tys. od Rady Rodziców i z budżetu gminy.
Nowy plac zabaw i siłownia plenerowa powstały z otrzymanego wsparcia: 50 tys. zł od Ministerstwa Sportu, 22 tys. z budżetu gminy Wierzbno i 30 tys. zł od Rady Rodziców.
Na oczyszczalnię w poprzednich kadencjach gmina wygospodarowała 222 tys. zł i władze samorządowe założyły, że dzięki jej uruchomieniu zostaną uzyskane znaczne oszczędności związane np. z wywozem nieczystości.
W trakcie uroczystości 7 października w szkole w Krypach dyrektor Teresa Strupiechowska przywitała zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: poseł Daniel Milewski, radny powiatowy Łukasz Komorowski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
Anna Kaszuba, dyrektor Biura Senatorskiego w Węgrowie – Michał Piotrowski występujący w imieniu senator Marii Koc, dyrektor Biura Poselskiego – Maciej Robak w imieniu posła Macieja Górskiego. Obecni byli również: obecny wójt gminy Wierzbno – Emil Wąsowski, były wójt Eugeniusz Kudelski, pracownicy Urzędu Gminy, radni na czele z przewodniczącą Rady Małgorzatą Karczewską oraz wiceprzewodniczącymi, przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
Pani Dyrektor przedstawiła trudne początki inwestycji oraz podziękowała osobom, które przyczyniły się do realizacji inwestycji. Podkreśliła, że to dzięki wójtowi gminy Wierzbno – Emilowi Wąsowskiemu oraz radnym obecne inwestycje zostały przeprowadzone i wykonane, a dzięki byłemu wójtowi Eugeniuszowi Kudelskiemu powstał projekt oczyszczalni ścieków. Wielkim wsparciem było także zaangażowanie Rady Rodziców, a jej pomoc w dofinansowaniu inwestycji zasługiwała na szczere podziękowanie.
Następnie na temat przeprowadzania inwestycji i wkładu finansowego gminy Wierzbno mówił wójt Emil Wąsowski. Sytuacja była wyjątkowa, bo przecież szkoła miała być zamknięta i dopiero społeczność lokalna wywalczyła jej pozostawienie. Podziękował parlamentarzystom za wsparcie i czynione starania, aby szkoła i jej otoczenie zmieniło wizerunek na bardziej pozytywny. Uczestniczący w uroczystości goście również zabrali głos, składając gratulacje i przekazując prezenty na ręce Pani Dyrektor dla uczniów szkoły. Poseł Daniel Milewski zauważył, że podziękowania należą się tym wszystkim, dzięki którym powstały te trzy projekty, i którzy mogli spotkać się na ich inauguracji. Świadczy to o tym, że szkoła jest potrzebna i się rozwija.
Co prawda nie było przecięcia wstęgi przy przekazywaniu inwestycji, a ze względu na sytuację epidemiologiczną większość uczniów i nauczycieli nie uczestniczyła w inauguracji, ale uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawe widowisko słowno- muzyczne. Była to inscenizacja promująca zdrowy, aktywny i higieniczny styl życia pod tytułem „Żyj zdrowo i sportowo”. Pokazywała, dzięki jakiemu zachowaniu można dożyć 105 lat na przykładzie Babci – mieszkanki Kryp.
Następnie dyrektor szkoły Teresa Strupiechowska bukietami kwiatów podziękowała: posłowi D. Milewskiemu, kierownik A. Kaszubie, dyrektorom biur – przedstawicielom senator M. Koc i posła M. Górskiego oraz przedstawicielom Rady Rodziców. Z kolei od Rady Rodziców Pani dyrektor Strupiechowska wraz z kwiatami otrzymała wyrazy wdzięczności za wytrwałość.
Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście udali się do nowo wyremontowanej stołówki na smaczny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

/Janina Czerwińska
foto. Janusz Czerwiński/

441 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Magnolia zaprasza – pomagamy zdrowiej żyć!

Rekreacja – odnowa biologiczna – wspomaganie leczenia – regeneracja – tak można podsumować ofertę w nowo otwartej placówce przy ul....

Zamknij