ggg ggg ggg http://www.kurier-w.pl/dzieje-sie-w-ostrowi-mazowieckiej-grudzien/

Uroczyste powołanie Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

W środę, 17 maja 2017 r. w sali konferencyjnej radzymińskiego magistratu, w obecności starosty wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego, burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego oraz I Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Doroty Skrzypek nastąpiło podpisanie Aktu Założycielskiego Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

 

fot3Podpisanie Aktu Założycielskiego stanowiło zwieńczenie trwających od ponad roku działań organizacyjnych i otwiera nową kartę w dziejach naszego, wspólnego Klubu im. AK, do którego należy już 523 uczniów i absolwentów z 12 szkół w Gminie Radzymin.
Gdy w październiku 2014 r. powstał Klub Historyczny im. Armii Krajowej przy Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera, a jeszcze wcześniej (w 2007 roku) zainaugurował działalność Klub Historyczny im. AK przy Zespole Szkół w Starych Załubicach, nie sposób było przewidzieć, że te przedsięwzięcia spotkają się z tak pozytywnym przyjęciem dzieci i młodzieży. Jednak w trakcie spotkań oraz rozmów z młodzieżą okazało się, że uczniowie doceniają i kultywują wartości patriotyczne, które mają wymiar ponadczasowy. Ponadto uczniowie często podkreślali, że chcą wspólnie czcić pamięć o Bohaterach Armii Krajowej i „Żołnierzach Wyklętych”. Dlatego w maju ubiegłego roku wystąpiliśmy z propozycją utworzenia Klubu Międzyszkolnego, skupiającego dzieci i młodzież z całej Gminy Radzymin.
Dzięki akceptacji projektu przez radzymińskich żołnierzy AK, wsparciu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, władz samorządowych oraz życzliwości i pomocy dyrekcji szkół udało się zintegrować lokalną społeczność wokół wspólnego celu, którym jest utrwalanie pamięci o losach Żołnierzy AK i Żołnierzy Wyklętych. Równie ważne jest także kształtowanie postaw patriotycznych oraz uczenie szacunku dla tradycji określającej naszą tożsamość narodową. Pozwala to na wychowanie młodzieży na historycznie usankcjonowanych wartościach.
We wstępie do Aktu Założycielskiego napisano:
W poczuciu obywatelskiej odpowiedzialności za krzewienie wśród młodzieży świadomości patriotycznej, opartej na znajomości tradycji naszego narodu, w trosce o utrzymanie tożsamości narodowej, więzi społecznych, mając świadomość roli środowisk lokalnych w całokształcie życia kraju,
powołujemy w dniu 17 maja 2017 roku Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Klub skupia uczniów ze wszystkich 12 szkół Gminy Radzymin i tym samym przyczynia się do integracji lokalnej społeczności wokół wspólnej idei kultywowania najpiękniejszych kart z historii najnowszej Polski. W ten sposób chcemy być również wierni przesłaniu Świętego Jana Pawła II, który podczas jednego ze spotkań z wiernymi powiedział: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.
Pod Aktem Założycielskim podpisy złożyli: por. Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”- żołnierz Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”; ppłk Jerzy Majkowski ps. „Czarny” – uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK ; Piotr Kurek – członek Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK, przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, Mirosław Widlicki – wiceprezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK, Wiesław Studziński – sekretarz Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK, Jan Wnuk – prezes Koła Obwód „Rajski Ptak” w Radzyminie ŚZŻ AK; Dorota Skrzypek – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Kazimierz Rakowski – Starosta Powiatu Wołomińskiego, Krzysztof Chaciński – Burmistrz Radzymina, Robert Lenart – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Elżbieta Jeleń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, Anna Madoń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej w Słupnie, Krzysztof Czuba – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, Małgorzata Osiecka-Chmielewska – dyrektor Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, Elżbieta Bielec – dyrektor Zespołu Szkół w Słupnie, Edward Biernacki – dyrektor Zespołu Szkół w Starych Załubicach, Grażyna Wardak–Dymek – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, Beata Nadratowska-Grala – założyciel Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis w Łąkach Radzymińskich, Urszula Zimińska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie, Bożenna Bońska – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, Hanna Rostek-Sobańska – dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, Władysław Kolatorski – prezes Klubu Historycznego im. AK, członek zwyczajny ŚZŻ AK.
(Niestety, ze względu na stan zdrowia, w uroczystości w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyminie nie mógł osobiście uczestniczyć por. Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”, którego nazwisko otwierało listę sygnatariuszy Aktu Założycielskiego. Dlatego dwie godziny przed rozpoczęciem spotkania w Urzędzie Miasta, delegacja Klubu Historycznego im. AK udała się do domu legendarnego Żołnierza Armii Krajowej spod znaku „Rajskiego Ptaka”, gdzie „Młodzik” złożył swój podpis pod Aktem Założycielskim Klubu Międzyszkolnego, skupiającego wszystkie szkoły z Gminy Radzymin. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. IIIb Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera: Sandra Kopyścińska, Weronika Jabłecka i Hubert Szymutko. Obecny był również Wiesław Studziński – sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Wschód).
– Zdajemy sobie sprawę, że spoczywa na nas obowiązek kultywowania pamięci o Żołnierzach AK i Żołnierzach Wyklętych oraz przekazywanie tej tradycji następnym pokoleniom. Jesteśmy przekonany, że uczniowie z Gminy Radzymin nigdy nie zapomną o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego i będą dalej godnie kultywowali tradycję radzymińskich żołnierzy AK spod znaku „Rajskiego Ptaka” – podkreślają zgodnie sygnatariusze.

Przed nami uroczysta inauguracja działalności Klubu, która odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w hali Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Początek uroczystości o godz. 12.00. Zapraszamy Serdecznie!

 

2 915 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Złoty Jubileusz Miasta Ząbki

We wtorek, 30 maja w najnowocześniejszym na Mazowszu gmachu ząbkowskiego Publicznego Przedszkola nr 3 „Skrzat”, odbyła się Uroczysta Sesja Rady...

Zamknij