ggg ggg

Uroczyste otwarcie ulicy Weteranów i ścieżki rowerowej w Łąkach

W ubiegłą sobotę, 28 września w obecności starosty wołomińskiego Adama Lubiaka oraz burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, a tym samym oficjalnego otwarcia ścieżki rowerowej i zmodernizowanej nawierzchni ul. Weteranów w Łąkach.

Ubiegłosobotnia uroczystość, która odbyła się na placu sołeckim w Łąkach u zbiegu ulic: Weteranów i Przylesie, zwieńczyła dwie znaczące inwestycje drogowe – powiatową i gminną. Powiat wołomiński zrealizował budowę nowej nawierzchni na ul. Weteranów, natomiast gmina Radzymin zbudowała wzdłuż tej ulicy ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą, finalizując tym samym pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych w naszej gminie.
Oficjalną część uroczystości zaszczycili swoją obecnością m.in.: starosta wołomiński Adam Lubiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cezary Wnuk, członek Zarządu Powiatu Paweł Dąbrowski, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z wiceburmistrzem Krzysztofem Dobrzynieckim, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele wykonawcy robót – firmy „AGBUD” z Karpina oraz pracownicy starostwa powiatowego w Wołominie i UMiG Radzymin.
Oficjalnego powitania zgromadzonych gości dokonał gospodarz uroczystości Leszek Jankowski – sołtys Łąk, a zarazem radny Rady Miejskiej w Radzyminie. Jako pierwszy głos zabrał starosta Adam Lubiak, który przypomniał, że powiat zrealizował budowę nowej nawierzchni ul. Weteranów od przejazdu kolejowego w Radzyminie do granicy Łąk z Beniaminowem w powiecie legionowskim, natomiast Gmina Radzymin ścieżkę rowerową wraz z infrastrukturą. Prace wykonane przez powiat wołomiński to m.in. wykonanie oporników drogowych, poszerzenie jezdni, wykonanie odwodnienia, wykonanie korekcyjnego frezowania nawierzchni na odcinku 4620 m. Całkowity koszt poniesiony przez powiat wołomiński to około 3,4 mln zł.
– Dzięki przebudowie droga jest bezpieczniejsza, zostały dodane oznakowania poziome i pionowe, przejścia dla pieszych, ścieżka rowerowa, którą możemy bezpiecznie dojechać aż do Zalewu Zegrzyńskiego – mówił starosta, komplementując współpracę z Gminą Radzymin.
W podobnym tonie wypowiedział się również burmistrz Krzysztof Chaciński, który podkreślił, że bez współpracy z powiatem ta ścieżka rowerowa nie mogłaby powstać.
– Chcemy połączyć Radzymin ścieżkami rowerowymi z Warszawą, Wołominem i Nieporętem. Pierwszy etap tego zamiaru, a więc ścieżka z Radzymina przez Łąki do granicy z gminą Nieporęt, wraz z zatokami autobusowymi kosztował ok 7 mln zł. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dofinansowania unijnego w kwocie 4 mln zł oraz ponad 1-milionowego wsparcia ze strony Powiatu Wołomińskiego. Równolegle powiat wyremontował nawierzchnię ulicy Weteranów od torów w stronę Beniaminowa, dzięki czemu granica między powiatami nie jest już widoczna gołym okiem. Chciałbym pochwalić współpracę z powiatem. Powstanie tej ścieżki nie byłoby możliwe bez tej współpracy. Powiat współfinansował to zadanie, dzięki czemu było możliwe zakończenie prac i oddanie ich dzisiaj do użytku. Bardzo za to dziękuję – mówił burmistrz przypominając przy okazji, że kolejnym etapem ścieżek, którego budowa ruszy jeszcze w tym roku będzie ścieżka Radzymin-Słupno. (Trzecim etapem, którego projektowanie rozpocznie się w przyszłym roku będzie ścieżka w stronę Wołomina).
Po wystąpieniach włodarzy przyszedł czas na ceremonię otwarcia ulicy Weteranów i ciągu pieszo-rowerowego. Akt symbolicznego przecięcia wstęgi poprzedziła krótka modlitwa oraz poświęcenie trasy przez ks. Kamila Wdowiaka. Uroczystościom towarzyszył piknik sołecki oraz rajd rowerowy na orientację, zorganizowany przez klub Kamyk Radzymin MTB Team, w którym udział wzięło ok. stu zawodników.
(W oczekiwaniu na przebudowę przejazdu kolejowego w ul. Weteranów, poprawę odwodnienia zmodernizowanej ulicy i korektę oznakowania, mieszkańcom i wszystkim korzystającym z nowo otwartej ulicy i ścieżki, życzymy bezpiecznej podróży).

/R.S. Lewandowski/

390 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
30 lat Zamek – Dom Polonii w Pułtusku otwiera swoje serce i podwoje dla Polonii i Polaków z całego świata oraz mieszkańców Pułtuska i Polski

Wywiad z dyrektorem Zamku - Domu Polonii w Pułtusku Michałem Kisielem KURIER W…: We wrześniu bieżącego roku była bardzo piękna uroczystość...

Zamknij