ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie przebudowanych ulic: Przemysłowej i Bohaterów Warszawy w Węgrowie

22 września 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych ulic: Przemysłowej i Bohaterów Warszawy w Węgrowie. Zadanie zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W uroczystości udział wzięli: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm Maciej Górski, Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach Anna Kaszuba, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Wiceburmistrz Węgrowa Halina Ulińska, Ksiądz Prałat Leszek Gardziński, Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie insp. Zbigniew Zięcina, Radni Rady Powiatu Węgrowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Panem Leszkiem Redoszem, Radni Miasta Węgrowa na czele z Przewodniczącą Rady Panią Beatą Gashi, przedstawiciel wykonawcy firmy P.W. WIKRUSZ Pani Małgorzata Lach-Witkowska, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie Marcin Gąsiorek, projektant Pan Jacek Księżopolski, naczelnicy wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego wraz z pracownikami.
Po oficjalnych wystąpieniach nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Następnie nowo przebudowane ulice poświęcił ks. Prałat Leszek Gardziński.
Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Węgrowie na ul. Przemysłowej i Bohaterów Warszawy na drogach nr 4260W i 4256W” zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Całkowita wartość inwestycji: 428 000,00 zł, w tym:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 342 400,00 zł
– środki Miasta Węgrów 85 600,00 zł
Zakres prac obejmował: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, wykonanie podbudowy jezdni, ułożenie żółtych płytek ostrzegawczych na dojściach do przejść dla pieszych, odwodnienie skrzyżowania poprzez korektę liczby wpustów oraz ich położenia, połączenie studni wpustów do istniejącego kanału deszczowego, wykonanie stałej organizacji ruchu, obejmującej: wykonanie oznakowania pionowego przejść dla pieszych, doświetlenie 3 przejść dla pieszych, oznakowanie poziome chemoutwardzalne (przejścia dla pieszych pasy biało-czerwone), podłączenie do sieci elektroenergetycznej latarni doświetlających przejścia dla pieszych.

/Info Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

752 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat podpisał umowę z wykonawcą na przebudowę sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z budową windy w Zespole Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Zadanie dofinansowane ze środków PFRON przekazanych...

Zamknij