ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie nowoczesnego szpitala wojskowego w Legionowie

W środę, 19 stycznia w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnego szpitala w Legionowie, będącego filią Wojskowego Instytutu Medycznego. Jak zapewnił szef MON, placówka będzie służyć nie tylko żołnierzom, ale także mieszkańcom powiatu legionowskiego i Mazowsza.

Chociaż wojskowy, będzie służył wszystkim pacjentom. Dzięki przemyślanym decyzjom ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mieszkańcy powiatu legionowskiego nareszcie mają na swoim terenie szpital z prawdziwego zdarzenia.
– Jesteśmy gotowi do tego, żeby nieść pomoc wszystkim potrzebującym. To buduje zaufanie. To, że Prawo i Sprawiedliwość spełnia zobowiązania i przyczynia się do rozwoju naszej Ojczyzny – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystego otwarcia legionowskiego szpitala.
– Mieszkańcy Legionowa wielokrotnie słyszeli obietnice, zapewnienia, szczególnie wygłaszane przez lokalnych włodarzy, że szpital jest potrzebny, że zaraz szpital zostanie zbudowany. Mieli swego czasu kontrolę zarówno w mieście, w powiecie, w województwie, w państwie polskim, bo przecież i rząd i prezydent do 2015 r. byli z jednej opcji, a więc włodarze lokalni, władze państwowe szpitala nie zbudowały. A kiedy w 2015 r. do władzy doszło PiS, wtedy bezpieczeństwo stało się rzeczywistym priorytetem władz – przypomniał szef MON zwracając uwagę, że placówka rozpoczyna działalność ponad pół roku wcześniej, niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie podkreślił, że z rozszerzonej opieki medycznej, jaką zapewnia szpital skorzystają zarówno mieszkańcy regionu, jak też żołnierze Wojska Polskiego:
– Kiedy objąłem urząd ministra obrony narodowej w styczniu 2018 r., rozpocząłem formowanie nowych związków taktycznych, myślę tu o 18. Dywizji Zmechanizowanej, która operuje na wschód od Wisły i szpital właśnie otwierany w Legionowie stanowi dla niej zaplecze medyczne. Również w powiecie legionowskim, w Zegrzu znajduje się Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a więc żołnierze WOT-u również będą leczyć się w Legionowie, w tym szpitalu. Ale ten szpital jest otwarty dla mieszkańców powiatu legionowskiego, mieszkańców województwa mazowieckiego. Ten szpital został zbudowany w ciągu 2 lat. Myślę, że jest to dobry czas – powiedział szef MON.
W uroczystym otwarciu szpitala, obok ministra Mariusza Błaszczaka udział wzięli licznie przybyli goście, a wśród nich: Dyrektor WIM w Warszawie gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, Prezes NFZ Filip Nowak, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki. Ponadto, obecni byli m.in.: dowódca WOT Zegrze gen. broni Wiesław Kukuła, dyrektor DWSZ dr Aurelia Ostrowska, dyrektor MOW NFZ Zbigniew Terek, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie insp. Anna Jędrzejczak, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Legionowie mł. bryg. Karol Mendak, wiceprzewodniczący Rady Społecznej WSPL Legionowo ks. Tomasz Chciałowski, dyrektor WSPL Dariusz Neudek, ks. ppłk Marcin Czeropski z parafii wojskowej w Legionowie, przedstawiciele Zarządu „Strabag” wraz z kierownikiem budowy szpitala Rafałem Dworakowskim, a także mieszkańcy Legionowa.
– Dziś inaugurujemy rozpoczęcie działalności szpitala wojskowego w Legionowie, pierwszego od ponad 40 lat szpitala w strukturze Sił Zbrojnych. Po upływie nieco ponad 2 lat od podpisania umowy z wykonawcą witam Państwa w nowoczesnym podmiocie szpitalnym, którego wyposażenie i sposób organizacji udzielania świadczeń zostały podporządkowane dwóm celom: najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwu pacjentów – powiedział Dyrektor WIM gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak.
W trakcie uroczystego otwarcia, błogosławieństwa lekarzom i przyszłym pacjentom udzielili kapłani z kościoła garnizonowego w Legionowie. Dokonano aktu zawieszenia na ścianie budynku symbolicznej poziomicy, a zgromadzeni obejrzeli prezentację filmową na temat placówki.
Szpital wojskowy w Legionowie zaprojektowano na podstawie najnowszych standardów wyposażenia i organizacji opieki obowiązujących na europejskim rynku zdrowia, co znalazło potwierdzenie m.in. w liczbie łóżek planowych oraz miejsc intensywnej opieki medycznej.
Zlokalizowany na osiedlu Piaski budynek posiada pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną.
W szpitalu, który zapewni podstawową i specjalistyczną pomoc medyczną całodobowo, znajduje się 90 łóżek i następujące oddziały: chorób wewnętrznych i kardiologii z pracownią hemodynamiki, chirurgii, ginekologii, okulistyki, intensywnej terapii oraz oddział przyjęć i pomocy doraźnej. Ponadto, posiada bloki operacyjne i specjalistyczne pracownie diagnostyki (w tym nowoczesne pracownie: mammograficzną i endoskopową), jako instrumenty szeroko rozumianej profilaktyki onkologicznej. Struktura i organizacja szpitala wyprzedzają swój czas, jednocześnie wpisując się w założenia krajowego planu transformacji systemu ochrony zdrowia na lata 2022-2026. Oddziały zostały zaplanowane w oparciu o wnikliwe analizy dotyczące potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu oraz kluczowe dziedziny, w których szybka i dostępna pomoc są najważniejsze dla ratowania zdrowia i życia. Znajduje to potwierdzenie choćby w tym, że aż 30 proc. miejsc to łóżka intensywnej terapii.
Jeśli pacjent będzie wymagał szerszej diagnostyki lub leczenia, automatycznie stanie się pacjentem WIM przy ul. Szaserów w Warszawie. (Oferowany w ten sposób model opieki jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w kraju).
Nowoczesny i dobrze wyposażony Oddział Przyjęć w legionowskim szpitalu pracuje w trybie zbliżonym do SOR i jest dopasowany do zakresu działalności szpitala. W jego strukturze znajduje się oddział obserwacyjny z ośmioma łóżkami. Pacjenci zgłaszający się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia oraz przywożeni przez karetki otrzymują tu pomoc przez całą dobę (diagnostyka i leczenie) w zakresie dostępnych specjalizacji, a następnie zostają wypisani do domu lub hospitalizowani.
Opieka ambulatoryjna dla pacjentów zapewniona będzie w Lecznictwie Ambulatoryjnym WIM w Legionowie, czyli w dotychczasowej przychodni Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej. Budynek przychodni został połączony z nowym budynkiem szpitala.
Całkowity koszt inwestycji w całości sfinansowanej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, to ponad 160 mln zł. Szacowane roczne koszty działalności szpitala to około 34 mln zł. Należy jednakże podkreślić, że funkcjonowanie placówki nie będzie obciążeniem dla budżetu lokalnego samorządu, gdyż będzie rozliczane w ramach WIM.
/opr. KW; źródło i foto: MON, Powiat Legionowski/

1 280 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Obchody pamięci w 75. rocznicę śmierci por. Hieronima Piotrowskiego ps. „JUR”

16 stycznia 2022 r. w Łochowie odbyły się uroczystości związane z obchodami 75. rocznicy śmierci w walce z komunistami Żołnierza...

Zamknij