ggg

Uroczyste otwarcie drogi gminnej w Zuzeli

27 czerwca 2022 r. z udziałem wielu zaproszonych gości dokonano oficjalnego otwarcia i poświęcenia I inwestycji w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych.

Wśród obecnych byli: wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, poseł Marek Zagórski, senator RP Robert Mamątow, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, radna powiatowa Justyna Pętkowska, radni Rady Gminy na czele z przewodniczącym, sołtysi, ks. proboszcz Jerzy Krysztopa, mieszkańcy Zuzeli, wykonawca prac oraz projektant.
W miejscowości Zuzela gm. Nur, na terenie powiatu ostrowskiego została uroczyście otwarta i poświęcona przebudowana droga gminna nr 260513W.
W ramach inwestycji na odcinku ponad 500 m powstała nowa nawierzchnia z kostki brukowej, kanał technologiczny, przebudowano linię energetyczną oraz zamontowano nowe oświetlenie uliczne typu LED.
Całość inwestycji wyniosła 665 945,86 zł. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 617 500 zł. (93%), pozostałe środki ze środków własnych i funduszy sołeckich miejscowości).
Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł nie tylko uczestniczył w otwarciu drogi, ale też zwiedził Muzeum Lat Dziecięcych Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie wziął udział w otwarciu budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych (relację przedstawiliśmy w poprzednim numerze KURIERA W…).

/oprac. KW/

742 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wręczenie nagrody dla hodowcy koni

W dniu 28 maja 2022 r. na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Becker Sport Equestrian Center” w miejscowości Kaleń – Towarzystwo w...

Zamknij