ggg ggg ggg ggg

Uroczyste obchody jubileuszu 550-lecia Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie

W ubiegłą niedzielę, 5 lutego odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 550-lecia Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie z udziałem Nuncjusza Apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio, Ordynariusza Diecezji Płockiej bp. Szymona Stułkowskiego oraz Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej bp. Romualda Kamińskiego.

W niedzielę, 5 lutego br. minęło dokładnie 550 lat od momentu ustanowienia Parafii w Radzyminie. Z tej okazji o godzinie 13.00 w Kolegiacie Radzymińskiej odprawiona została uroczysta Msza Święta Dziękczynna, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Salvatore Pennacchio wraz z Ordynariuszem Diecezji Płockiej Biskupem Szymonem Stułkowskim i Ordynariuszem Diecezji Warszawsko-Praskiej Biskupem Romualdem Kamińskim.
We wspólnej modlitwie udział wzięli m.in.: Starosta Wołomiński Adam Lubiak wraz z małżonką – Katarzyną Lubiak, Radną Sejmiku Woj. Mazowieckiego, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cezary Wnuk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanna Skrzypczak, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z Zastępcą Krzysztofem Dobrzynieckim, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie Elżbieta Darka wraz z Wiceprzewodniczącym Piotrem Rembelskim. Obecne były poczty sztandarowe jednostek OSP Radzymin, OSP Mokre i OSP Zawady, Towarzystwa Przyjaciół Radzymina oraz Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus.
Liturgię w podniosłej oprawie muzycznej chóru parafialnego i Radzymińskiej Orkiestry Dętej zainaugurowano pieśnią Ave Maria. Słowo powitalne wygłosił JE bp Romuald Kamiński:
– Wielce Dostojna i Czcigodna Wspólnoto. Pamięcią sięgamy roku 1473 co oznacza, że cofamy się o 550 lat, aby dzisiaj z całego serca podziękować Panu Bogu za to wszystko, co się w tamtych czasach dokonało, a co wiąże się z powstaniem tej wspólnoty parafialnej. Do tego faktu będziemy wielokrotnie podczas dzisiejszej celebracji nawiązywać. Chciałbym, aby ten czas – rok 2023 dla wspólnoty całego Radzymina był rokiem szczególnego jubileuszu, dziękczynienia za obfitość Bożych łask, ale także, aby to był czas wdzięczności ludziom, którzy dobrze zagospodarowali te 550 lat. Chcemy również pokornie spojrzeć na te pięć i pół wieku, i przeprosić Pana Jezusa za wszystkie nasze zaniedbania – mówił Biskup Warszawsko-Praski przypominając wiernym, że w 1473 r., kiedy ustanawiano parafię radzymińską królem Polski był Kazimierz IV Jagiellończyk, na Stolicy Piotrowej zasiadał papież Sykstus IV, w tym samym roku urodził się Mikołaj Kopernik, a do Pana odszedł św. Jan Kanty.
Następnie bp Romuald Kamiński odczytał list okolicznościowy, który z okazji jubileuszu nadesłano z Watykanu: „Jego Świątobliwość łączy się duchowo z Księdzem Biskupem, Kapłanami i Wiernymi Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie z okazji obchodów jubileuszu 550-lecia jej utworzenia przez Biskupa Płockiego Kazimierza, Księcia Mazowieckiego. Serdecznie pozdrawia wszystkich, którzy uczestniczą w uroczystej celebracji tego wydarzenia, zapewniając każdego o swojej ojcowskiej bliskości. Ojciec Święty zachęca do złożenia Bogu dziękczynnej modlitwy za wszelkie dobro, jakie zaistniało w tej wspólnocie parafialnej na przestrzeni minionych wieków, dzięki tym, którzy ją tworzyli i podejmowali w niej posługę. Wasza ziemia została naznaczona krwią bohaterów wielu wojen, a szczególnie słynnej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, spoczywających tutaj, na Waszym parafialnym cmentarzu. Zapewne żywą pozostaje nadal w pamięci wszystkich wizyta Św. Jana Pawła II, który nawiedził to miejsce
w 1999 roku. Jest ono ważnym świadkiem wiary przodków i męstwa obrońców pokoju w Polsce i Europie. Niech wiara w Boga, pragnienie dobra i poświęcenie dla innych charakteryzują życie także tych, którzy dzisiaj należą do parafii w Radzyminie, by strzegli te piękne karty historii dla przyszłych pokoleń. (…)” – napisał abp Edgar Peña Parra – Substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.
W trakcie Mszy Świętej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego, homilię wygłosił Biskup Płocki Szymon Stułkowski:
– Staję pośród Was ze wzruszeniem i pokorą, świadom wielkich moich poprzedników – biskupów płockich, ale też staję z wielką radością, że mogę głosić Boże Słowo pośród Was.
Dokładnie 5 lutego 1473 roku erygowano kościół przez biskupa Kazimierza z Płocka, który był księciem mazowieckim, bratem księcia Konrada, a to wszystko na skutek starań Jana z Radzymina, który był kucharzem
ks. Konrada – przypomniał bp Stułkowski, a następnie przytoczył wiernym treść aktu erygowania parafii sprzed 550 lat.
– Po to zbudowano tutaj 550 lat temu kościół, aby ludzie mieli dostęp do źródła światła. Do światłości, którą jest Jezus Chrystus. Poprosiłem, żeby zapalono paschał, pali się tutaj, obok stoi chrzcielnica. Świątynia jest po to, żebyśmy się w niej rodzili. Jest szpital, w którym przychodzimy na świat, ale jest jeszcze moment drugich narodzin – do życia w wierze i to się dokonuje w godzinie naszego chrztu – mówił bp Sułkowski, a następnie zapalił od paschału małą świeczkę, symbolizującą historię życia każdego z nas. – Pan Bóg zapalił w nas światło wiary, zapalił od Jezusa, który jest światłością, a my mamy być światłem. I do tego potrzebne jest to miejsce, w którym się to dokonuje. Dobrze wiemy, że nie wystarczy tylko być ochrzczonym, trzeba mieć to miejsce, w którym słuchamy Bożego Słowa, w którym karmimy się Najświętszym Ciałem Jezusa, oczyszczamy się z naszych grzechów, do którego przychodzimy, po to, żeby na nowo rozpalać w sobie ten ogień wiary. Można powiedzieć, że ten kościół jest po to, żebyśmy my stawali się Kościołem – wspólnotą, która niesie ogień wiary. Bardzo się modlę o to Siostry i Bracia, jako biskup płocki, tutaj w tym miejscu, które już dzisiaj nie należy do diecezji płockiej, modlę się o to, żeby udało Wam się przekazać ten ogień wiary tym, którzy przyjdą po nas – powiedział na zakończenie homilii.
W trakcie Mszy Świętej odmówiono modlitwę za wszystkich, którzy przez wieki tworzyli parafię radzymińską i kapłanów, którzy w niej posługiwali, zaś po Komunii Św. wierni odśpiewali hymn „Ciebie Boże wysławiamy”.
Na zakończenie Liturgii głos zabrał Nuncjusz Apostolski, serdecznie dziękując za zaproszenie na obchody jubileuszowe do Radzymina: – To jedna z ostatnich moich posług, jako Nuncjusza Apostolskiego w Polsce (Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Salvatore Pennacchio rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie – przyp. red.), stąd tym większa jest moja radość z tego spotkania – wyznał JE abp Pennacchio kierując serdeczne pozdrowienia do zgromadzonych.
– Dziękuję za Waszą obecność, modlitwę i wspólne sięganie do skarbów przeszłości. Wyrażam wdzięczność wszystkim tu zebranym za wkład w kontynuowanie pięknego dziedzictwa tej parafii, która była świadkiem wielu ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. Tu, na polach Radzymina mój wielki poprzednik abp Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI wspierał walczących w 1920 roku w czasie wojny z bolszewikami. Życzę Wszystkim tu zebranym, by ten czas łaski dał Wam siłę do życia w duchu kościoła synodalnego. Kościoła szukania, kościoła bliskości. Powracajcie do stylu Bożego, którym jest dobroć, współczucie i czułość. Obyście w tym stylu dopisywali każdego dnia kolejną, piękną kartę historii Waszej parafii. Dziękując za dotychczasowe wsparcie i życzliwość ośmielam się także prosić Was o modlitwę, bym dobrze wypełnił kolejne zadanie powierzone mi przez Papieża – powiedział do radzyminiaków Ksiądz Nuncjusz, a następnie przekazał na ręce Dziekana Radzymińskiego ks. prał. Stanisława Popisa symboliczne prezenty – medal stulecia obecności Achille Rattiego w Polsce oraz apostolskie błogosławieństwo Ojca Św. Franciszka dla duszpasterzy i wiernych z okazji jubileuszu 550-lecia erygowania parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.
Wyrazem podziękowania dla Nuncjusza i Biskupów stały się kwiaty wręczone przez parafian i przedstawicieli władz samorządowych, w imieniu których głos zabrali: Starosta Wołomiński Adam Lubiak oraz Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.
– Świętujemy 550. rocznicę utworzenia Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, 30. rocznicę podniesienia kościoła parafialnego do rangi kolegiaty, a także 250. rocznicę rozpoczęcia w 1773 roku budowy tegoż kościoła parafialnego, w którym się znajdujemy, przez Księżną Eleonorę Czartoryską. To wielkie zaangażowanie i troska ówczesnych włodarzy: Jana z Radzymina oraz Księżnej Eleonory jest dla nas wielkim świadectwem, potwierdzającym jak tożsamość Narodu Polskiego jest ściśle związana z wiarą katolicką. Ta wielka siła i wiara kształtowały pokolenia Polaków, gdzie determinacja w walce o wolną i niepodległą Polskę, wierną tradycji chrześcijańskiej znalazła swoje odbicie w bohaterskich czynach mieszkańców Radzymina podczas zrywów narodowowyzwoleńczych m.in. Powstania Styczniowego, którego 160. rocznicę nie tak dawno obchodziliśmy, ale także w bohaterskiej obronie 1920 roku przed bolszewickim najeźdźcą – podkreślił Starosta Adam Lubiak oddając cześć tym wszystkim, którzy na przestrzeni niemalże sześciu stuleci, poświęcali się na rzecz budowania radzymińskiej świątyni i parafii.
– Jaka będzie Polska zależy od nas samych, także każdego z nas tutaj obecnych. Każdy z nas może przysłużyć się umacnianiu naszego kraju, dbając także o dobro swojej parafii – powiedział Starosta dziękując organizatorom uroczystości jubileuszowych, oraz radzyminiakom za obecność i świadectwo umiłowania Ojczyzny i wartości, które kształtują Ją przez pokolenia, a którymi są: Bóg, Honor, Ojczyzna.

/Rafał S. Lewandowski;
foto: Grzegorz Jeleń/

338 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
IV OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ ETNOGRAFII, ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem „ETNObiblioteki. Od rękopisów do bazy danych”. ORGANIZATORZY:- Miasto Ostrów Mazowiecka- Miejska Biblioteka Publiczna...

Zamknij