ggg ggg
ggg
ggg ggg

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Wyszkowie

W ramach obchodów 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w niedzielę, 12 listopada 2017 r. odbyła XIV uroczysta sesja Rady Miejskiej zwołana w związku z nadaniem honorowego obywatelstwa ppłk Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu.

fot1Na tę wyjątkową uroczystość zaproszono mieszkańców do hali Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 12 listopada o godz. 17.00. Sesja Rady Miejskiej w Wyszkowie zebrała się przede wszystkim, aby z okazji Święta Odzyskania Niepodległości docenić człowieka, który swoją 32-letnia pracą na rzecz Wyszkowa, zasłużył na miano patrioty i wybitnego członka wyszkowskiej społeczności – ppłk Franciszka Józefa Bieganowskiego.
Za imponującym stołem zasiedli wszyscy wyszkowscy radni wraz z burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim. Wprowadzono sztandary m.in. samorządu Wyszkowa, jednostek i Straży Pożarnej z Gulczewa, Kamieńczyka, Lucynowa Dużego i Rybna. Sesję poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Piórkowska. Po przywitaniu gości i zebranych, został odczytany i przyjęty porządek obrad, wybrany sekretarz (radny Jan Abramczyk) oraz komisja uchwał i wniosków (radni: Wojciech Rojek, Sławomir Wróbel, Grzegorz Wyszyński). O przedstawienie wniosku dot. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszków poproszono przedstawiciela wnioskodawców -prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Wyszkowa Marka Siekierskiego:
„W imieniu Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Wyszkowa mam zaszczyt zaprezentować i uzasadnić wniosek o nadanie tytułu honorowego obywatela Gminy Wyszków Panu Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu, kapelmistrzowi Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie. Postać to zacna i wyjątkowa, dobrze znana wyszkowianom, powszechnie ceniona. Pozwolę sobie przedstawić najważniejsze argumenty przemawiające za przyznaniem tego szczególnego wyróżnienia Panu Kapelmistrzowi. Pułkownik Franciszek Józef Bieganowski jest absolwentem Wydziału Dyrygentury Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Dyrygent, kompozytor, aranżer, były muzyk Orkiestry Marynarki Wojennej. Były kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Zasłużony i oddany muzyce wojskowej. Z Orkiestrą Reprezentacyjną WP witał papieża Jana Pawła II, monarchów, prezydentów, premierów, wybitne osobistości tego świata. Człowiek o wielkim talencie, obyciu i kulturze osobistej, będący wzorem dla młodych muzyków. Jest patriotą, popularyzatorem muzyki wojskowej, klasycznej i rozrywkowej. Występował na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Za swoją pracę artystyczną, zaangażowanie i ogromny wkład w budowanie polskiej kultury wielokrotnie odznaczany przez Prezydentów RP, premierów polskiego rządu, ministrów kultury i ministrów obrony narodowej, w tym Złotym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z naszym miastem związał w 1985 r., kiedy to rozpoczął pracę z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie. W 1986 r. został jej kapelmistrzem. Pod jego batutą orkiestra zyskała uznanie i renomę w kraju, i za granicą, co przyczynia się znakomicie do promocji Wyszkowa. Artysta wszechstronny, ale też niezwykle wymagający – poziom orkiestry systematycznie rośnie, co potwierdzają liczne i cenne nagrody. Orkiestra stała się bardziej widowiskowa, jej znakiem rozpoznawczym stały się pokazy musztry paradnej. W swoim repertuarze ma około 800 utworów, począwszy od muzyki marszowej, polskich tańców i pieśni, po transkrypcje symfoniczne muzyki rozrywkowej – w większości w aranżacji Pana Kapelmistrza. Wychowawca młodzieży, jej przewodnik w trudnym okresie dorastania. Szanujący i lubiący ludzi, ceniący ich piękno tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Dla niego godność i honor są wartościami najwyższymi. Wyszkowianin – bo jest obecny w naszym mieście niemal codziennie, żyje jego życiem, zna każdy skrawek naszego miasta. Animator życia kulturalnego, zasłużony dla kultury polskiej, ale także wyszkowskiej. W 2006 r. odebrał z rąk Burmistrza Wyszkowa „Złotą Batutę” – w podziękowaniu za złote serce, które od 20 lat najpiękniejszą muzyką daje wyszkowskiej orkiestrze i wyszkowianom. Otrzymał także (wraz z orkiestrą) nagrodę starosty wyszkowskiego „Za czyn” 2007, a w 2011 r. został wyróżniony Herbem powiatu wyszkowskiego. Jest posiadaczem wielu innych wyróżnień honorujących jego talent, pracowitość, zaangażowanie, miłość do muzyki, do drugiego człowieka, do swojego kraju. Przy tych wszystkich wielkich osiągnięciach, wielkich wartościach – człowiek niezwykłej skromności, dobroci, życzliwości, autorytet. Bez wątpienia ktoś, komu zawdzięczamy wysoki poziom reprezentujący przez naszą młodzieżową orkiestrę. To człowiek, dzięki któremu Wyszków w kraju i na świecie kojarzy się z pięknem, sztuką i profesjonalizmem. I bez wątpienia człowiek, który młodych wyszkowian wychowuje na porządnych obywateli. Stąd przekonanie członków i sympatyków Klubu Przyjaciół Wyszkowa, że tytuł honorowego obywatela Gminy Wyszków będzie dla kapelmistrza Franciszka Józefa Bieganowskiego tytułem w pełni zasłużonym.”
Następnie ze słowami poparcia wniosku i osoby Franciszka Józefa Bieganowskiego zwrócił się do radnych burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski:
„Kapelmistrz Franciszek Józef Bieganowski jest jedną z tych zacnych osób, o której myśląc czy mówiąc, czyni się to zawsze z uśmiechem, życzliwością i uznaniem. Zgodzicie się chyba Państwo ze mną, że kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Wyszkowie po prostu nie można nie lubić. Jego talent, pracowitość, profesjonalizm mają szlachetną oprawę – skromności, taktu, pogody ducha. Z całą mocą popieram wniosek Klubu Przyjaciół Wyszkowa o nadanie Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszków i dziękuję za ten wniosek, bo o ile radni, w co wierzę i o co proszę – przychylą się do niego, do panteonu honorowych obywateli Wyszkowa dołączy wielki artysta, społecznik, patriota, autorytet nie tylko muzyczny. Takich obywateli Wyszków potrzebuje. Wiele można mówić o zasługach Maestro dla naszego miasta, wiele tu pięknych słów już padło i jeszcze zostanie wypowiedzianych. Jest Pan, Panie Kapelmistrzu dumą Wyszkowa, orkiestra pod Pana Batutą jest wizytówką Wyszkowa. Wszędzie, gdziekolwiek w Polsce i na świecie pojawiają się szafirowo – żółte mundury, budowany jest nasz znakomity wizerunek – nieoceniona to promocja. Niech zdrowie, pogoda ducha i Pana artystyczny kunszt trwają wiecznie. Zwracam się do Radnych Rady Miejskiej w Wyszkowie, by przyjęli uchwałę nadającą Kapelmistrzowi Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wyszków. Panie Kapelmistrzu, życzę tego szczególnego wyróżnienia i mam nadzieję, że Pana serce będzie zawsze dla Wyszkowa i w Wyszkowie. Dziękuję.”
Przyszła kolej na Laudację w uznaniu zasług Franciszka Józefa Bieganowskiego – odczytaną przez radną Danutę Sosnowską:
„Pan pułkownik Franciszek Józef Bieganowski to utalentowany muzyk, popularyzator muzyki wojskowej, dyrygent, aranżer, kompozytor, wychowawca młodzieży. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie Wydziału Dyrygentury u prof. Jerzego Dobrzyńskiego. Były muzyk Orkiestry Marynarki Wojennej w Świnoujściu, były kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Od 32 lat kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Artysta wielkiego formatu i ambasador polskiej kultury i muzyki wojskowej – współdziałając z Kompanią Reprezentacyjną Wojska Polskiego witał wielokrotnie papieża Jana Pawła II, królów, prezydentów, premierów, ministrów, ambasadorów i inne wielkie osobistości. Znany popularyzator muzyki wojskowej, klasycznej i rozrywkowej. Występował na wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. w Belgii, Danii, Francji, Holandii, w Niemczech, we Włoszech oraz USA. Za swoją działalność artystyczną, zaangażowanie i ogrom wkładu pracy w upowszechnianie kultury był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego, premierów – Tadeusza Mazowieckiego i Waldemara Pawlaka, ministrów kultury i obrony narodowej, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Z okazji dwudziestolecia działalności artystycznej w Wyszkowie Franciszek Bieganowski otrzymał z rąk obecnego Burmistrza Wyszkowa Złotą Batutę. Z Wyszkowem i Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej związany jest od 1985 roku. Kapelmistrz, aranżer, szef artystyczny, ale także nauczyciel i wychowawca młodzieży. Swoje największe sukcesy orkiestra odnosi właśnie pod batutą Pana Kapelmistrza, podbijając sceny w Polsce, Europie i na świecie. Przepiękna, widowiskowa, ze znakomitymi pokazami musztry paradnej, koncertująca z artystami scen warszawskich. Dzięki talentowi, konsekwentnej pracy i pracowitości oraz wielkiemu sercu Pana Kapelmistrza możemy cieszyć się artystyczną perełką miasta. Franciszek Józef Bieganowski to od lat animator i dobry duch wyszkowskiej kultury. Zaangażowany w rozmaite przedsięwzięcia artystyczne i społeczne, aktywny w życiu publicznym, ma znakomity wpływ na kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw młodych wyszkowian. Niemal nierozerwalnie związany z naszym miastem, od lat konsekwentnie promuje je i sławi w Polsce i na świecie. Swoją piękną postawą życiową, dorobkiem artystycznym, wielką kulturą osobistą, erudycją i elokwencją stanowi wielką wartość wyszkowskiego życia publicznego, społecznego i kulturalnego”.
O nadaniu Honorowego Obywatelstwa Gminy Wyszków ppłk Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu – kapelmistrzowi Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wyszkowie, byłemu kapelmistrzowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, zdecydowało głosując nad uchwałą 17 radnych Rady Miejskiej.
Jak było do przewidzenia oklaskami i na stojąco przyjęła publiczność wynik głosowania. Nowy Honorowy Obywatel Wyszkowa Fr. Józef Bieganowski dziękował za ten zaszczyt zarzekając się, że nie jest pewny, czy na ten zaszczyt zasługuje. Zapraszamy na stronę naszej gazety www.kurier-w.pl, gdzie umieścimy film z wypowiedzią Fr. J. Bieganowskiego oraz burmistrza i innych osób wypowiadających się podczas całej uroczystości.
Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski wraz z przewodnicząca Elżbietą Piórkowską oraz wiceprzewodniczącą Danutą Kukwą, wręczył nominację dot. nadania Honorowego Obywatelstwa Franciszkowi Józefowi Bieganowskiemu wraz z pięknym bukietem kwiatów. Tych kwiatów i życzeń było znacznie więcej. Życzenia złożyli, m.in. starosta Bogdan Pągowski wraz z wicestarostą Adamem Mrozem, dyrektorzy szkół, komendant WKU Leszek Wieczorek, a przede wszystkim młodzi przedstawiciele Orkiestry na czele z Edytą Jarosz reprezentującą rodziców i Heleną Karłowicz, kierownik artystyczną Orkiestry, wręczyli kosz kwiatów. W imieniu Honorowego Obywatela Wyszkowa – Eugeniusza Daszkowskiego, najnowszą książkę z dedykacją dla Fr. J. Bieganowskiego, wręczył naczelnik promocji Leszek Marszał. 32 róże wraz z życzeniami i wspomnieniem wspaniałej współpracy ofiarowała Lidia Stępkowska – długoletnia naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta.
Uroczystość uświetnił wyjątkowy koncert przygotowany przez zaprzyjaźniony zespół: Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego pod batutą majora Macieja Skrzypczaka oraz Wyszkowską Młodzieżową Orkiestrę Detą.
Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. generała Józefa Wybickiego korzeniami sięga czasów Legionów Polskich i roku 1918. W ciągu ponad 90-letniej historii kilkakrotnie zmieniała swą nazwę. Nie zmienił się jednak jej wojskowy charakter. Wciąż niezmienne pozostały również zadania orkiestry. Głównym z nich jest muzyczna oprawa oficjalnych uroczystości państwowych i wojskowych.
Pomimo patriotycznego charakteru wydarzenia i obchodzonego Święta Niepodległości, obydwa zespoły zagrały repertuar współczesny. Obydwu koncertom towarzyszyły solistki, m.in. znana wyszkowianom – Maryla Modzelan. Młodzieżowa Orkiestra Dęta zaprezentowała m.in. znane i lubiane motywy filmowe, czy własną aranżację „Hej Sokoły”.
Na koniec obie formacje zagrały wspólnie marsz pt. „Parada Orkiestr w Wyszkowie”, a wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali poczęstowani olbrzymim tortem, z okazji przyznania wyjątkowego wyróżnienia dla wyszkowskiego kapelmistrza.
/Janina Czerwińska/

Ppłk Franciszek Józef Bieganowski jest ósmym w historii Honorowym Obywatelem Gminy Wyszków.

Honorowi Obywatele Wyszkowa: Stanisław Grzybowski, Eugeniusz Daszkowski, ks. Henryk Kietliński , Bolesław Wolski, prof. Ludwik Maciąg, ks. Stanisław Szulc , płk pil. Janusz Decewicz, Franciszek Józef Bieganowski.

Galeria Zdjęć

349 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Niezwykłe obchody 11 Listopada w Łochowie- uroczyste i radosne

Tegoroczne obchody 11 listopada w 99. rocznicę Odzyskania Niepodległości zorganizowane przez Burmistrz Łochowa Roberta Gołaszewskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja...

Zamknij