ggg ggg ggg ggg

Uroczysta Sesja Historyczna z okazji „Roku Młodzika” w Radzyminie

We wtorek, 28 maja w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie odbyła się sesja historyczna pt. „Musimy Pamiętać o Żołnierzach Wyklętych”, poświęcona Żołnierzom Armii Krajowej oraz konspiracji antykomunistycznej po zakończeniu II wojny światowej. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów „Roku Młodzika” w Gminie Radzymin.

W lutym br. Rada Miejska w Radzyminie ogłosiła rok 2024 – „Rokiem Młodzika”, jako wyraz upamiętnienia płk Mieczysława Chojnackiego, ps. „Młodzik” w 100. rocznicę urodzin.
Z tej okazji uczniowie, rodzice i nauczyciele z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej oraz Stowarzyszenie Historyczne AK im. płk Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik” podejmują szereg przedsięwzięć mających upamiętnić Naszego Bohatera.
We współpracy z władzami samorządowymi Gminy Radzymin zorganizowano już uroczystość umieszczenia QR kodu na grobie „Młodzika”, została odprawiona uroczysta Msza Święta w Kolegiacie Radzymińskiej oraz 14 kwietnia został przeprowadzony 6. Bieg Młodzika, którego inicjatorem był Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.
Ubiegłowtorkowa Sesja Historyczna, która odbyła się w wypełnionej do ostatniego miejsca Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina w Radzyminie, rozpoczęła się od wprowadzenia Pocztu Sztandarowego radzymińskich żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” i odśpiewania hymnu państwowego. Tę część poprowadził Sławomir Gajewski ze Stowarzyszenia Historycznego Ziemi Radzymińskiej. Poczet Sztandarowy stanowili uczniowie: Hania Masłowska, Alicja Dąbkowska i Gabriel Jusiński.
Następnie w imieniu organizatorów, Panie: Iwona Jaworska i Natalia Wrońska powitały i przedstawiły zaproszonych Gości:

przedstawicieli władz samorządowych: Wicestarostę Wołomińskiego Katarzynę Pazio, Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, Wiceburmistrza Radzymina Krzysztofa Dobrzynieckiego; – prelegentów podczas sesji: doktora Kazimierza Krajewskiego,- ks. Tomasza Trzaskę, Tadeusza Płużańskiego, Huberta Bojarskiego i Michała Webera; ks. Tadeusza Osińskiego – kapelana Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; – przedstawicieli Formacji Niepodległościowej: Andrzeja Chyłka – prezesa Instytutu Historycznego im. Andrzeja Ostoi – Owsianego i Piotra Wójcika; – przedstawicieli Zarządu Okręgu AK Warszawa-Wschód: prezesa Okręgu Mirosława Widlickiego i wiceprezesa Wiesława Studzińskiego; delegację Koła Armii Krajowej w Płocku na czele z prezesem Jakubem Chmielewskim; delegację Koła Armii Krajowej w Łochowie na czele z prezesem Grzegorzem Narzymskim; przedstawicieli Koła Armii Krajowej „Rajski Ptak” w Radzyminie z prezesem Jerzym Bertą na czele; delegację Towarzystwa Przyjaciół Radzymina na czele z Honorowym Obywatelem Radzymina p. Janem Wnukiem; dyrektorów szkół z terenu Gminy Radzymin: Elżbietę Jeleń, Bernadettę Stworę, Monikę Sawicką, Martę Komstę, Wiesławę Świeczak, Magdalenę Sycik, Hannę Baryłkę, Barbarę Moczulską i Annę Woźniak; Annę Bromę – dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzowatce i księdza Grzegorza Sprysaka – dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach; obecnych i byłych dyrektorów instytucji: Artura Laskowskiego, Krzysztofa Czubę, Jarosława Lesiaka, Jerzego Stworę i Mirosława Jusińskiego; delegację Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie na czele z kierownikiem Adamem Bacławskim; rodziców, nauczycieli, przedstawicieli różnych instytucji oraz organizacji społecznych, członków Rady Programowej i wszystkich przyjaciół Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej; delegacje uczniów z 12 szkół w Gminie Radzymin oraz ze Szkoły Podstawowej w Guzowatce, Liceum Katolickiego w Markach i I LO PUL w Wołominie.
Spotkanie miało wymiar historyczno – edukacyjny, ale także patriotyczny. Dlatego ksiądz prałat Tadeusz Osiński poprowadził wspólną modlitwę w intencji śp. Płk Mieczysława Chojnackiego, wszystkich radzymińskich żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” oraz Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych, którzy po II wojnie światowej podjęli nierówną walkę z systemem komunistycznym.
W nastrój i tematykę spotkania wprowadził zebranych piękny utwór muzyczny poświęcony Żołnierzom Wyklętym pt. „Ostatnia kula” w wykonaniu Pauliny Jankowskiej. Utwór poprzedziła krótka etiuda filmowa autorstwa Michała Kamińskiego, w której w 2017 roku wystąpił Pan Mieczysław Chojnacki.
Sesja historyczna została podzielona na dwie części. W pierwszej części wystąpili: dr Kazimierz Krajewski, Tadeusz Płużański i Hubert Bojarski. Natomiast w drugiej części prelegentami byli: Władysław Kolatorski, Michał Weber i ksiądz Tomasz Trzaska.
W pierwszym wystąpieniu dr Kazimierz Krajewski, badacz dziejów Polski i historii powszechnej XX wieku, główny specjalisty Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie wygłosił referat pt. „Żołnierze konspiracji antykomunistycznej na Mazowszu”. Następnie głos zabrał Tadeusz Płużański, dziennikarz i historyk, autor wielu publikacji na temat Żołnierzy Wyklętych, prezes Fundacji „Łączka” opiekującej się i działającej na rzecz Kwatery na Łączce na warszawskich Powązkach, syn Żołnierza Niezłomnego Tadeusza Ludwika Płużańskiego ps. „Radwan”, który był bliskim współpracownikiem rotmistrza Witolda Pileckiego.

Pierwszą część sesji zakończyło wystąpienie Huberta Bojarskiego, rzecznika prasowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, który opowiedział o dziejach dawnej stalinowskiej katowni na ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie w celi śmierci przebywał płk Mieczysław Chojnacki.
Wszyscy prelegenci występujący podczas sesji otrzymali od uczniów z MKH im. AK ZR okolicznościowe podziękowania – dyplomy oraz upominki ufundowane przez Gminę Radzymin, Miejską Bibliotekę Publiczną w Radzyminie, MKH im. AK ZR, Stowarzyszenie Historyczne AK im. „Młodzika” i Centrum Ogrodnicze Witona.
Podczas przerwy w foyer Miejskiej Sali Koncertowej odbył się słodki poczęstunek ufundowany przez rodziców z MKH im. AK ZR oraz cukiernie: „Kurek” w Załubicach i „Tadek” w Mokrem.
Drugą część sesji historycznej rozpoczęło wystąpienie Władysława Kolatorskiego, prezesa Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, który wygłosił prelekcję, wzbogaconą prezentacją multimedialną, poświęconą płk Mieczysławowi Chojnackiemu „Młodzikowi”.
Później na scenę poproszono Michała Webera, historyka i dyrektora Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, który wygłosił referat poświęcony „Ruchowi Oporu Armii Krajowej w Sierpcu i okolicznych miejscowościach”. Należy podkreślić, że Pan Michał Weber bardzo aktywnie włączył się w obchody „Roku Młodzika” i zaszczycił nas już swoją obecnością 24 marca podczas uroczystości przy grobie płk Mieczysława Chojnackiego na Cmentarzu Poległych w Radzyminie.
Na zakończenie wystąpił ks. Tomasz Trzaska, kierownik Samodzielnej Sekcji Informacji i Sprawozdawczości – Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej oraz kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych na ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Następnie głos zabrał Pan Mirosław Widlicki, prezes Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wielki społecznik i patriota, który podkreślił znaczenie edukacji historycznej młodego pokolenia Polaków.
Podsumowania sesji historycznej dokonał Pan Krzysztof Dobrzyniecki – Zastępca Burmistrza Radzymina, który bardzo wspiera działania organizacyjne Klubu AK i Stowarzyszenia Historycznego im. płk Mieczysława Chojnackiego związane z obchodami „Roku Młodzika”.
Znakomitym zakończeniem spotkania były strofy pięknego wiersza oraz wzruszający utwór muzyczny. Najpierw Pani Jadwiga Szczurowska, znana radzymińska poetka przedstawiła wiersz poświęcony „Młodzikowi”, a następnie Sara Zawadziło, uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie zaśpiewała utwór pt. „Uwierz Polsko”.
W ten sposób oddaliśmy hołd płk. Mieczysławowi Chojnackiemu „Młodzikowi”, żołnierzom Armii Krajowej i uczestnikom konspiracji antykomunistycznej po II wojnie światowej. Dla wszystkich uczestników było to wspaniała lekcja historii i dowód kultywowania pamięci o naszych Przodkach walczących o Wolną Ojczyznę.
Na zakończenie sesji podziękowania w imieniu MKH im. AK ZR i Stowarzyszenia Historycznego AK im. „Młodzika” złożyli: Monika Kowalik, nauczycielka – koordynatorka MKH im. AK ZR w Szkole Podstawowej im. J. Januszewskiej w Ciemnem oraz Norbert Gzowski, uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach.
W imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, Zarządu i Rady Programowej Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej dziękujemy Panu Krzysztofowi Chacińskiemu – Burmistrzowi Radzymina za objęcie patronatu nad wydarzeniem. Dziękujemy wszystkim prelegentom za interesujące wystąpienia wzbogacające naszą wiedzę o Żołnierzach Wyklętych, którzy jakże często płacili najwyższą cenę walcząc o Niepodległą Polskę.
Dziękujemy za ogromną pomoc w przygotowaniu sesji Pani Agacie Kocucha z Referatu Promocji Gminy Radzymin, dyrektorowi Biblioteki Panu Arturowi Laskowskiemu, Pani Agnieszce Wardakowskiej oraz Panom: Mirosławowi Widlickiemu i Michałowi Kamińskiemu. Dziękujemy Centrum Ogrodniczemu Witona w Radzyminie oraz cukierniom: „Kurek” w Nowych Załubicach i „Tadek” w Mokrem. Dziękujemy za wsparcie i życzliwość Dyrektorom wszystkich szkół z Gminy Radzymin, a także Szkoły Podstawowej w Guzowatce, Liceum Katolickiego w Markach i I LO PUL w Wołominie.
Dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych, różnych instytucji i organizacji społecznych, gościom z Płocka, Łochowa, Marek, Kobyłki, Wołomina, Sierpca oraz Warszawy, mieszkańcom Radzymina i okolicznych miejscowości, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w sesji historycznej wpisującej się w obchody „Roku Młodzika” w Gminie Radzymin.

/opr. W. Kolatorski; rl;
foto: Amelia Świeszko/

130 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radzymin zaprasza
do udziału w obchodach 25. rocznicy wizyty
Św. Jana Pawła II

W czwartek, 13 czerwca minie dokładnie ćwierć wieku od pamiętnej wizyty Św. Jana Pawła II w Radzyminie, podczas której Papież...

Zamknij