ggg ggg ggg

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 gminy Tłuszcz w Postoliskach

Wyjątkowa i niezwykle podniosła uroczystość w Zespole Szkół w Postoliskach w dniu 4 września 2017 roku przede wszystkim wiązała się z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018, ale też z oficjalnym otwarciem Samorządowego Przedszkola w Postoliskach.

 

fot1

Na uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego zaprosił przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Gajcy, burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz społeczność szkoły na czele z dyrektor Zespołu Szkół w Postoliskach Marzeną Boruc. Dzień ten rozpoczęto Mszą Św. w kościele parafialnym w Postoliskach, a po przejściu do szkoły podczas oficjalnej części odbyło się przywitanie zebranych oraz gości, ślubowanie pierwszoklasistów i uroczyste otwarcie Samorządowego Przedszkola w Postoliskach.
Ponad czterystu uczniów oraz kilkadziesiąt osób zaproszonych, gości, rodziców zgromadziło się na placu przed szkołą. Po wprowadzeniu sztandarów serdecznie przywitano m.in.: burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Gajcego, zastępcę burmistrza Waldemara Banaszka, księdza proboszcza Waldemara Sierpińskiego, radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu na czele z wiceprzewodniczącymi Rady i przewodniczącymi komisji, komendanta mł. bryg. Andrzeja Wysokiego, przedstawiciela firmy budowlanej Łukasza Wojtaszka, skarbnik Halinę Kusak, dyrektor Jadwigę Gizińską, dyrektor CKRiS Wioletę Kur, prezesa Marcina Ołdaka, kierownika Wydziału Inwestycji Marka Markowskiego, sołtysów: Tadeusza Skoniecznego, Włodzimierza Romańskiego.
Jak w swoim wystąpieniu mówił burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk:
„Spotykamy się w wyjątkowym dniu, w dniu otwarcia nowego przedszkola samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Postoliskach. O potrzebie budowy tego obiektu wiedzieliśmy dość dawno. Ówcześni włodarze gminy już w 2009 roku zlecili przygotowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. W 2012 roku Rada Miejska zdecydowała o rozpoczęciu budowy przedszkola. Po pięciu latach budowa została zakończona. Jej koszt wyniósł ponad dwa miliony złotych, z czego samo wyposażenie kosztowało prawie dwieście tysięcy złotych. Pięć lat to dość długi okres czasu, jednak musimy mieć świadomość tego, że w tym samym czasie równolegle były prowadzone inne inwestycje oświatowe: budowa łącznika w Mokrej Wsi, budowa budynku gimnazjum w Jasienicy oraz trwająca do tej pory rozbudowa szkoły w Stryjkach. W ostatnich latach wybudowaliśmy trzy boiska wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz pełnowymiarową halę sportową w Tłuszczu. Samorząd gminy Tłuszcz inwestując w infrastrukturę sportową i oświatową ma świadomość tego, że inwestuje w lepszą przyszłość swoich mieszkańców, bo od dawna wiadomo, że im lepsze warunki nauki, tym lepsze jej efekty. Już dziś oczekujemy na przyszłych inżynierów, prawników, lekarzy i innych specjalistów w wielu dziedzinach. Jesteśmy pewni, że już za kilka, bądź kilkanaście lat o nich usłyszymy i będziemy z nich dumni, a także z dokonanych przed laty decyzji.
Dzisiejsze spotkanie stanowi wspaniałą okazję do podziękowań. Serdecznie dziękuję Radzie Miejskiej poprzednich i obecnej kadencji z Panem przewodniczącym Krzysztofem Gajcym na czele za podjęcie i kontynuację finansowania tej budowy. Serdecznie dziękuję całemu Wydziałowi Inwestycji z jego kierownikiem Panem Markiem Makowskim, który osobiście doglądał budowy i dbał o najmniejsze szczegóły. Serdeczne podziękowania należą się Wydziałowi Finansowemu i Pani skarbnik Halinie Kusak za rozliczenie tej inwestycji. Podziękowania należą się również odpowiedzialnemu za oświatę w gminie – zastępcy burmistrza Panu Waldemarowi Banaszkowi oraz Pani Jadwidze Gizińskiej – dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania należą się Pani dyrektor Marzenie Boruc, która przez całe wakacje pracowała nad tym, aby dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć i żeby Państwa pociechy mogły uczęszczać do nowo otwartego przedszkola. (…) Na zakończenie wszystkim naszym uczniom i przedszkolakom życzę, jak najlepszych wyników w nauce i zadowolenia z uczęszczania do szkoły.”
Z okazji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego poinformował zebranych, że konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Postoliskach wygrała Pani Marzena Boruc i wręczył jej akt powołania wraz z bukietem kwiatów. Nowa dyrektor otrzymała upominki i kwiaty wraz z gratulacjami od pracowników i przedstawicieli Rady Rodziców. Następnie zwróciła się do uczestników uroczystości z podziękowaniami i zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby jak najsumienniej wypełniać swoje obowiązki służące rozwojowi szkoły. Jednocześnie prosiła o współpracę, gdyż dopiero wtedy „… dane nam będzie świętować niejeden sukces uczniów i szkoły”. Przedstawiła także wicedyrektorki szkoły: Bożenę Kielak oraz Małgorzatę Denoch.
Podkreśliła, że to rozpoczęcie szkoły jest wyjątkowe. W związku z reformą edukacji nie ma I klasy gimnazjum, ale pojawiła się kolejna klasa szkoły podstawowej i od teraz szkoła stała się 8-klasową szkołą. Dzień ten jest również wyjątkowy, gdyż świętują 150 raz rozpoczęcie roku szkolnego szkoły w Postoliskach – zaczynano w 1867 rok w 3-izbowym budynku. Jednak początki szkolnictwa sięgają 400 lat wstecz i w przyszłości będą chcieli to uwiecznić. Obecnie zaś otwierane jest nowe przedszkole. Podsumowując, nowy rok szkolny rozpoczyna nowy etap. Pani Marzena Boruc życzyła uczniom, aby nauka w szkole była czasem rozwoju i czasem niezapomnianym. A następnie przedstawiła nowych nauczycieli oraz pracowników szkoły i przedszkola.
W kolejnej części przyszedł moment wyjątkowy dla najmłodszych uczniów – przyjęcie do braci uczniowskiej i pasowanie na ucznia. Dzieci zaprezentowały swoje kwalifikacje, odśpiewując piosenkę pt. „Dostał Jacek elementarz”, a następnie deklamowały z podziałem na role wiersz „Kto ty jesteś – Polak mały”. Treść ślubowania na sztandar odczytała Pani Dyrektor, delegacja dzieci dokonała ślubowania, po czym wszystkich najmłodszych uczniów uroczyście pasowano na uczniów za pomocą ogromnego, kolorowego ołówka. Mali podopieczni otrzymali drobne prezenty, a przedstawiciele rodziców wraz z uczniami I klasy obdarowali dyrektor Marzenę Boruc kwiatami.
Kulminacją tej uroczystości było otwarcie nowego przedszkola. Kilka słów skierował do zebranych przewodniczący Krzysztof Gajcy wspominając wysiłki zmierzające do jego wybudowania, które trwały od 2009 roku. „Jestem jedną z najszczęśliwszych osób tej uroczystości” – mówił wzruszony. Dziękował wykonawcom, radnym za umieszczenie inwestycji w budżecie i głosowanie za jej wykonaniem oraz burmistrzowi za zabezpieczenie tych pieniędzy. Przypominał też, że obwodem przedszkola jest cała gmina, więc jest to placówka dla wszystkich mieszkańców. Od radnych wręczył odkurzacz i zabawki z okazji otwarcia. Przecięcia wstęgi dokonali: przewodniczący Krzysztof Gajcy, burmistrz Paweł Bednarczyk, ks. Waldemar Sierpiński, dyrektor Marzena Boruc, długoletnia dyrektor Elżbieta Gawrońska, Agnieszka Duszyńska oraz jeden z przedszkolaków. Następnie ks. proboszcz poświęcił wszystkie pomieszczenia i zaproszono gości do zwiedzania. Trzeba podkreślić, że piękne, wysokie i jasne pomieszczenia, mimo braków sprzętowych robiły wielkie wrażenie, a bawiące się w nich przedszkolaki z zaciekawieniem obserwowały przybywających gości.
Po powrocie na plac apelowy, uczniom przedstawiono wychowawców oraz poinformowano o przydziale sal lekcyjnych i wtedy zabrzmiał pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek.
Na zakończenie burmistrz i radni uhonorowali oddaną pracę pracownika szkoły – Aliny Guzek za jej niezwykły talent w pielęgnacji rośli i szkolnych tui, wręczając nowy sekator.

/Janina Czerwińska/

 

12 540 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
73. rocznica Akcji „Burza” i bitwy pod Pecynką

2 września br., burmistrz Jerzy Bauer uczestniczył w obchodach 73. rocznicy „Akcji Burza” i bitwy partyzanckiej pod Pecynką.   Po...

Zamknij