ggg ggg

Uroczysta inauguracja działalności Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

W czwartek, 8 czerwca 2017 roku doszło do wydarzenia, które otwiera nowy rozdział we współpracy pomiędzy wszystkimi szkołami na terenie miasta i gminy Radzymin. Tego dnia, hasło: „Rywalizujmy w nauce i sporcie, a nie w patriotyzmie” – w przypadku radzymińskich placówek oświatowych nabrało realnego kształtu. 

 

fot1Dowodem owej współpracy, której podstawą jest chęć wspólnego kultywowania tradycji narodowej, związanej z Żołnierzami Armii Krajowej i Żołnierzami Wyklętymi – Bohaterami Niezłomnymi, stała się uroczysta inauguracja działalności Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
Po ponad rocznych przygotowaniach: konsultacjach z dyrektorami szkół, wyborze nauczycieli koordynujących pracę Klubu im. AK w poszczególnych placówkach oświatowych, opracowaniu Statutu Klubu, czy wreszcie podpisaniu 17 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyminie Aktu Założycielskiego przez 22 sygnatariuszy reprezentujących środowiska kombatanckie, władze oświatowe i samorządowe Klub Międzyszkolny, do którego należy już ponad 530 uczniów i absolwentów z 12 szkół funkcjonujących w Gminie Radzymin oficjalnie rozpoczął swoją działalność.
Ta wyjątkowa dla szkolnej, a także lokalnej społeczności uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 w hali gościnnego Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu od wprowadzenia Pocztów Sztandarowych i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Podniosły charakter uroczystości podkreśliła obecność licznych Pocztów Sztandarowych, m.in. ŚZŻ AK Okręgu Warszawa – Wschód i radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej spod znaku „Rajskiego Ptaka” oraz podniesienie flagi państwowej na maszt, którego dokonali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.
Lista znamienitych gości, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością była bardzo długa. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in.: żołnierze Armii Krajowej z legendarnym radzymińskim żołnierzem AK Obwodu „Rajski Ptak” por. Mieczysławem Chojnackim ps. „Młodzik” na czele, przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: ppłk Jerzy Majkowski, prof. Wiesław Wysocki i dr Piotr Kurek – przewodniczący Komisji ds. Młodzieży, członkowie Zarządu ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód: wiceprezes Mirosław Widlicki, sekretarz Wiesław Studziński i Jan Kaczmarczyk, przedstawiciele Okręgu Ostrołęckiego ŚZŻAK: prezes kpt. Franciszek Chrostowski ps. „Mały” i wiceprezes Jacek Karczewski – dyr. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Jerzy Nowicki – Żołnierz 6 Brygady AK Okręgu Wileńskiego, Jerzy Tuszyński reprezentujący Okręg Wołyński ŚZŻ AK, Jan Wnuk – prezes Koła Obwód „Rajski Ptak” w Radzyminie ŚZŻ AK, Dorota Skrzypek – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, przedstawiciele władz samorządowych: radna Sejmiku Mazowieckiego Marzena Małek, starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki, wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski, przedstawiciele wojska: płk Andrzej Stefański – przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i dowódca 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach ppłk Piotr Urbaś, delegacje środowisk kombatanckich z Wyszkowa, Łochowa i Tłuszcza, Bogdan Czeredys – syn radzymińskiej łączniczki AK Jadwigi Czeredys ps. „Stokrotka”, księża proboszczowie: ks. Stanisław Popis z Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie i ks. Grzegorz Mioduchowski z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Nadmie, ks. Grzegorz Idzik z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie – kapelan Związku Strzeleckiego „Strzelec”, Robert Lenart – prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Bogdan Grzenkowicz – przewodniczący Klubu Gazety Polskiej im. Rotmistrza W. Pileckiego w Kobyłce, dyrektorzy szkół z Gminy Radzymin i Dąbrówka, delegacje młodzieży ze wszystkich szkół w Gminie Radzymin oraz z Wołomina, Postolisk i Wyszkowa, a także reprezentanci różnych organizacji społecznych oraz stowarzyszeń, m.in.: Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, NSZZ „Solidarność”, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, Fundacji Ochrony Zabytków Przemysłu i Techniki, przedstawiciele mediów (m.in. TVP3 Warszawa), organizatorzy Rajdów Katyńskich i „MotoCud”, rodzice, harcerze, przyjaciele Klubu – wspierający nas w działalności oraz oczywiście wspaniała radzymińska młodzież.
Po przedstawieniu zaproszonych gości, krótki wstęp historyczny – prezentujący okoliczności powstania Obwodu AK „Rajski Ptak”, a także wyjaśniający potrzebę kultywowania tradycji związanej z Armią Krajową oraz ideę utworzenia Klubu Międzyszkolnego wygłosił Władysław Kolatorski. Kończąc swoje wystąpienie prezes Międzyszkolnego Klubu im. AK – zwracając się do obecnych na sali Żołnierzy Armii Krajowej stwierdził, że „Szczęśliwy naród, któremu Pan Bóg daje takich bohaterów”.
Następnie, prowadzący uroczystość uczniowie: Natalia Kielak – pełniąca funkcję sekretarza Klubu i Michał Sekunda poprosili ks. Stanisława Popisa o modlitwę w intencji Żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych – Bohaterów Niezłomnych.
W dalszej części spotkania w hali ROKiS wykład inauguracyjny poświęcony rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu wygłosił prof. Wiesław Wysocki, a pani Marzena Małek – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego odczytała listu od Senatora RP profesora Jana Żaryna. W przesłaniu do uczniów radzymińskich szkół Senator RP napisał: „Właśnie rozpoczynacie niezwykłą kartę w historii swojego życia. Zdecydowaliście się bowiem, by rozpocząć działalność w ramach Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. […] Każdy skrawek polskiej ziemi, w tym radzymińskiej , ma swoich bohaterów. Życzę Wam, byście rozpoznali ich, zrozumieli ich wybory, postawy, i dziś, byście poszli ich śladem. Ten ślad trzeba znaleźć, w swoim sercu, przez rozum, przez zdobytą wiedzę”.
Później przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego ŚZŻAK – ppłk Jerzy Majkowski i dr Piotr Kurek wręczyli odznaki Klubu Historycznego im. Armii Krajowej dyrektorom szkół i nauczycielom, koordynującym pracę Klubu w poszczególnych szkołach na terenie Gminy Radzymin. Należy podkreślić, że honorowym członkiem Zarządu Klubu Międzyszkolnego został por. Mieczysław Chojnacki, czyli legendarny radzymiński Żołnierz AK ps. „Młodzik”. To niezwykły zaszczyt i wyróżnienie dla nowopowstałego Klubu.
Była również część artystyczna, podczas której uczniowie ze wszystkich szkół zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny w reżyserii p. Iwony Jaworskiej pt. „Musimy Pamiętać i Chcemy Pamiętać”, który został poświęcony Żołnierzom Armii Krajowej i Żołnierzom Wyklętym – Bohaterom Niezłomnym. Na wszystkich widzach ogromne wrażenie zrobiła wspaniała i niezwykle sugestywna gra młodych aktorów oraz występ znakomitego chóru z Zespołu Szkół w Słupnie pod kierunkiem p. Marzanny Getki.
Na zakończenie trwającej ponad dwie godziny uroczystości, nastąpiło wręczenie wszystkim sygnatariuszom kopi Aktu Założycielskiego oraz przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrali przedstawiciele ŚZŻAK: ppłk Jerzy Majkowski i wiceprezes Mirosław Widlicki, a następnie mazowiecka kurator oświaty pani Dorota Skrzypek. Wszyscy występujący gratulowali założenia Klubu Międzyszkolnego i podkreślili znaczenie patriotycznego wychowania młodzieży, odwołującego się do etosu Żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych. Przebieg i znaczenie uroczystości podsumował dr Piotr Kurek. Życząc sukcesów w dalszej działalności przewodniczący Komisji ds. Młodzieży ŚZŻAK zaznaczył, że powstały w Radzyminie Klub Międzyszkolny „wyznacza nowe standardy w pracy z młodzieżą i może być wzorem organizacji szkolnej, propagującej wartości patriotyczne”.
Jako ostatni wystąpił cały Zarząd Klubu, który w imieniu członków Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej wyraził wdzięczność za wsparcie, życzliwość i obecność na uroczystości osobom, instytucjom i organizacjom wspierającym. Szczególne podziękowania skierowano do: Żołnierzy Armii Krajowej za to, że zaszczycili uroczystość swoją obecnością, przedstawicieli ŚZŻAK, senatora RP prof. Jana Żaryna, Marzeny Małek reprezentującej samorząd województwa mazowieckiego, władz samorządowych powiatu wołomińskiego i gminy Radzymin za pomoc w organizacji uroczystości, władz samorządowych Gminy Dąbrówka na czele z wójtem Radosławem Korzeniewskim za dobrą i partnerską współpracę, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawicieli środowisk kombatanckich, kapłanów uczestniczących w uroczystości za modlitwę i wsparcie duchowe, pani Małgorzaty Głębickiej – prezes Fundacji PKO BP za pomoc finansową w organizacji uroczystości, pani Anny Lewak – prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, dyrektorów Szkół w Gminie Radzymin, że wsparli ideę Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, przedstawicieli wojska, organizacji społecznych, instytucji państwowych, przedstawicieli mediów, Państwa Jadwigi i Tadeusza Wardakowskich – właścicieli Sklepu Ogrodniczego „Witona” za ogromną życzliwość i pomoc w zorganizowaniu uroczystości, dyrektor Agnieszki Kaczyńskiej i uczniów I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie oraz dyrekcji i uczniów Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, pana Mirosława Jusińskiego – dyrektora ROKiS za użyczenie pięknej hali na uroczystość, wspaniałej – patriotycznej młodzieży, nauczycieli, rodziców i wszystkich sympatyków Klubu im. Armii Krajowej.
Po zakończeniu głównej części uroczystości młodzież należąca do Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, udała się na radzymiński Cmentarz Poległych, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na mogile – pomniku swych Czcigodnych Patronów – Żołnierzy Armii Krajowej obwodu „Rajski Ptak”, poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą.
/Władysław Kolatorski
foto: Zbigniew Pachulski/

3 304 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 – 70

15 czerwca 2017 r. po raz dwudziesty czwarty w Wyszkowie odbył się Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 - 70 zorganizowany...

Zamknij