ggg ggg ggg

Unijne miliony płyną do gmin naszego regionu. Umowy na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych oraz parkingów P&R podpisane!

W poniedziałek, 13 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w  Warszawie, w obecności marszałka Adama Struzika, burmistrzowie i wójtowie gmin naszego regionu podpisali umowy na dofinansowanie budowy sieci ścieżek rowerowych i parkingów „Parkuj i Jedź”.

 

dsc_6889_copy

 

Już wkrótce, dzięki wsparciu z UE, w Warszawie i podwarszawskich miejscowościach powstanie sieć ścieżek rowerowych oraz parkingi „Parkuj i Jedź”. Nowa infrastruktura rowerowa zostanie wybudowana w Warszawie, Markach, Grodzisku Mazowieckim, Błoniu, Izabelinie i Piastowie. Natomiast w Warszawie, Kobyłce, Ząbkach, Markach, Wieliszewie, Wołominie, Żyrardowie, Pruszkowie i w Podkowie Leśnej powstanie w sumie ponad 2 tys. miejsc parkingowych oraz prawie 800 miejsc dla rowerów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego na realizację 15 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 do beneficjentów trafi ponad 189 mln złotych.

ŚCIEŻKI I INFRASTRUKTURA ROWEROWA

Dzięki dofinansowaniu unijnemu na terenie Warszawy i pięciu podwarszawskich gmin powstanie ponad 140 km ścieżek rowerowych. Utworzą one korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będą one zlokalizowane w miejscach, gdzie przebiegają istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz wzdłuż ważnych arterii miast. Projekty mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Największa pula środków unijnych bo aż 71 mln zł trafi do Miasta Stołecznego Warszawy na realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych w ramach ZIT WOF-etap I”. Na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego wybudowane lub przebudowane zostaną w sumie ponad 73 km odcinków dróg rowerowych. Powstanie 19 tras rowerowych, w tym droga rowerowa wzdłuż ul. Radzymińskiej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Miastem Ząbki i Miastem Marki.

Kolejne dofinansowane projekty realizowane będą na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki (36 km ścieżek), Marki (23,8 km ścieżek), Błonie (13,7 km ścieżek), Izabelin (5,6 km ścieżek) oraz Piastów (5,6 km ścieżek).

ROZWÓJ SIECI PARKINGÓW „Parkuj i Jedź” NA MAZOWSZU
I W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

W Warszawie i podwarszawskich gminach powstanie sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Wsparcie unijne na łączną kwotę ponad 52 mln zł otrzyma kolejnych 9 projektów. Powstanie ponad 2 tys. nowych miejsc parkingowych dla samochodów i prawie 800 dla rowerów. Inwestycje realizowane będą w Warszawie-Młociny, Żyrardowie, Pruszkowie, Podkowie Leśnej, Kobyłce, Ząbkach, Markach, Wieliszewie i Wołominie. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy na co dzień dojeżdżają do pracy pociągami czy korzystają z komunikacji miejskiej. Samorządy, które otrzymają najwyższe dofinansowanie to: Miasto Żyrardów (19 mln zł) i Miasto Pruszków (15 mln zł).

Dzięki otrzymanemu wsparciu unijnemu na terenie powiatu wołomińskiego wybudowane zostaną nowoczesne parkingi. Powstaną one w Kobyłce, Ząbkach oraz Markach. Natomiast w Wołominie przebudowany zostanie istniejący już przy ul. Gdyńskiej obiekt.

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA TERENIE GMINY KOBYŁKA

Projekt obejmuje budowę parkingu po obu stronach stacji PKP Kobyłka Ossów (część A i B). W sumie do dyspozycji mieszkańców oddanych zostanie 216 miejsc postojowych dla samochodów (w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz dwa do ładowania pojazdów elektrycznych) oraz 168 dla rowerów. Część A usytuowana zostanie pomiędzy ulicami Turowską i Nadarzyn, natomiast część B wzdłuż ul. Napoleona – na całej długości stadionu. Wartość inwestycji to blisko 7,5 mln zł, z czego ok. 6 mln zł stanowić będzie wsparcie unijne.

Kolejna inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Ząbki. Przy ul. Orlej planowana jest budowa parkingu, w którym znajdą się 162 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, 24 dla rowerów i 8 dla motocykli. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł. Wsparcie unijne w tym przypadku wyniesie ponad 4,4 mln zł.

Z kolei, w Markach planowana jest budowa parkingu przy ulicach Dużej i Sportowej. Będzie on przeznaczony dla 150 samochodów i 74 rowerów. Wartość inwestycji to ponad 2,5 mln zł, z czego ponad 2 mln zł stanowić będzie dofinansowanie unijne.

Ostatnia inwestycja realizowana na terenie powiatu dotyczyć będzie przebudowy istniejącego już przy ul. Gdyńskiej w Wołominie parkingu. Docelowo nowy obiekt ma pomieścić jednorazowo 99 samochodów i 12 rowerów. Koszt przebudowy to 1 mln zł, z czego 800 tys. zł pokryją środki unijne.

WIELISZEW

Kolejne inwestycje realizowane będą m.in. na terenie gminy Wieliszew (pow. legionowski). Zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji w Wieliszewie jest budowa parkingu przeznaczonego dla 120 samochodów i 48 rowerów. Wartość inwestycji to ponad 1 mln zł, natomiast wartość dofinansowania ponad 830 tys. zł.

O RPO WM 2014-2020

Warto na zakończenie przypomnieć, iż Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2017 r. zaplanowano ponad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. (Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu ).
/opr. R.L. na podst. mat.
Biura Prasowego UM WM/

2 149 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gmina Dąbrówka przygotowana do wdrożenia reformy oświatowej. Powstaną ośmioklasowe Szkoły Podstawowe w Dąbrówce, Józefowie, Guzowatce i Wszeborach

W ubiegły piątek, 17 lutego Rada Gminy w Dąbrówce przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów...

Zamknij