ggg ggg ggg ggg

Umowy podpisane na realizację inwestycji w Gminie Brańszczyk

W Gminie Brańszczyk w ostatnim czasie zostały podpisane trzy umowy na realizację planowanych inwestycji: adaptację budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance na lokalne miejsce spotkań kulturalnych, budowę ul. Wspólnej w miejscowości Udrzynek oraz przebudowę drogi w miejscowościach Ojcowizna i Turzyn.

W dniu 9 lutego 2022 r. została podpisana umowa z firmą „USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „Arbud” Kaszuba Arkadiusz z siedzibą w Pułtusku na kolejny etap prac w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciane na kwotę 933.333,34 zł. brutto. Przedmiot podpisanej umowy obejmuje swoim zakresem wykonanie robót wykończeniowych, w tym również montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz zagospodarowanie działki. Prace mają rozpocząć się w trzecim tygodniu lutego bieżącego roku. Do tej pory na podstawie odrębnej umowy wykonano przebudowę oraz rozbudowę bryły budynku. Dodatkowo wykonano roboty rozbiórkowe, częściową przebudowę i rozbudowę wnętrza remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, dachu budynku oraz przebudowę schodów wewnętrznych łączących parter z piętrem. W wyniku wykonanych prac budynek ma obecnie wymiary 14,03 m x 16,53 m oraz powierzchnię użytkową wynoszącą 319, 99 m2.
W dniu 10 lutego 2022 r. została podpisana umowa z firmą BUDOWA, REMONTY – DRÓG, ULIC, CHODNIKÓW Damian Prokopowicz z Tłuszcza na budowę ul. Wspólnej w miejscowości Udrzynek na kwotę 112.700,00 zł. brutto. Przedmiot umowy obejmuje utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 426 m2. Prace maja rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu.
Pod koniec zeszłego roku została podpisana umowa z firmą Infrastruktura BUD-59 Spółka z o.o. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową odcinków dróg w miejscowościach Turzyn oraz Ojcowizna za kwotę 642.453,78 zł. brutto. Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna obejmuje swoim zakresem budowę jezdni i poboczy. Początek projektowanego odcinka drogi gminnej stanowi granica działek nr 2045/2 i nr 2045/1 w km 0+000,00. Koniec stanowi km 0+352,76 na wysokości działki nr 1224/2. Natomiast przebudowa drogi w miejscowości Turzyn zakłada budowę jezdni, poboczy i rowu odparowującego. Początek projektowanego odcinka drogi gminnej stanowi krawędź jezdni drogi serwisowej przy drodze krajowej nr S8 w km 0+000,00. Koniec stanowi km 0+258,12 na działkach drogowych nr 208/9 i nr 206/7. Ze względu na panujące trudne warunki atmosferyczne prace maja rozpocząć się w tym miesiącu.

/Info Gmina Brańszczyk/

1 000 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
X-lecie Związku Piłsudczyków w Wyszkowie

13 lutego 2022 r. okrągłą rocznicę, dziesiątą uroczyście obchodzili członkowie Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego Okręgu Nadbużańskiego w...

Zamknij