ggg ggg ggg

Umowa podpisana – Wspólny Bilet zostaje (06.03.2012)

I stało się – negocjacje z ZTM prowadzone przez starostę wołomińskiego zakończyły się podpisaniem nowego porozumienia w sprawie Wspólnego Biletu na tzw. linii wołomińskiej. Pasażerowie mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ do 2016 roku będą podróżować  na jednym bilecie zarówno pociągami Kolei Mazowieckich, jak i transportem miejskim w Warszawie.

W przeddzień tego oczekiwanego przez wszystkich wydarzenia, w starostwie spotkali się burmistrzowie Wołomina, Kobyłki, Zielonki i Ząbek, by złożyć podpis pod wielostronnym porozumieniem, dotyczącym współfinansowania Wspólnego Biletu. Każdy z włodarzy wcześniej przedyskutował tę kwestię z radnymi, którzy musieli podjąć stosowne decyzje budżetowe, by w ogóle do porozumienia doszło. Choć wątpliwości nie zabrakło, to rady poszczególnych gmin zgodziły się na przekazanie środków z budżetów na dopłaty do Wspólnego Biletu. To pozwoliło pójść o krok dalej i sfinalizować umowę z ZTM.
W siedzibie ZTM, 29 lutego swoje podpisy pod dokumentem złożyli: dyrektor ZTM Leszek Ruta oraz starosta wołomiński Piotr Uściński.


Wspólny Bilet w powiecie wołomińskim zostanie utrzymany przez wiele lat. Porozumienie będzie bowiem obowiązywało do końca czerwca 2016 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne 4 lata, czyli aż do 2020 roku. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie funkcjonowania Wspólnego Biletu zarówno na odcinku łączącym Zagościniec z Warszawą Wileńską, jak i na odcinku łączącym Zagościniec z przystankiem Warszawa Rembertów.
Jak zapewnił dyrektor ZTM, umowa z powiatem jest przykładem  modelowego rozwiązania jeśli chodzi o realizacje Wspólnego Biletu nie tylko na terenie powiatu wołomińskiego, ale i pozostałych powiatów, których mieszkańcy korzystają  z dobrodziejstwa tego Biletu. 
– Ta współpraca Starostwa wołomińskiego i ZTM przyniesie wymierne obopólne korzyści – powiedział Piotr Uściński starosta wołomiński. – Wspólnie z gminami powiatu wołomińskiego występujemy jako jeden partner w negocjacjach. To zaleta. Dzięki temu podpisywana dzisiaj umowa jest korzystniejsza niż te wcześniej obowiązujące. Mogę zatem podziękować burmistrzom za merytoryczną pomoc i znakomitą współpracę. Negocjacje, rozmowy prowadziłem na dwóch „frontach”, płaszczyznach – z ZTM ale i gminami, gdzie trzeba było wypracować mechanizm  podziału kosztów. Wspólny Bilet będzie obowiązywał przez najbliższe 4 lata  – podsumował.
Świadkami tego ważnego dla mieszkańców powiatu wydarzenia, byli także: wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Wołomina Ryszard Madziar i wiceburmistrz Grzegorz Mickiewicz , burmistrz Kobyłki Robert Roguski przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka  Ewa Jaźwińska oraz Członek Zarządu Kolei Mazowieckich Michał Panfil
Zawarcie porozumienia między ZTM a powiatem wołomińskim jest nie tylko gwarancją utrzymania Wspólnego Biletu na linii do Zagościńca przez wiele lat. Znacznie upraszcza także kwestie dotyczące współfinansowania usługi. Do tej pory gminy powiatu wołomińskiego rozliczały się z ZTM oddzielnie. Od 1 marca 2012 roku stroną porozumienia dla ZTM będzie tylko powiat wołomiński, który będzie zobowiązany do pokrycia odpowiedniej części kosztów funkcjonowania Wspólnego Biletu we wszystkich „swoich” gminach. Na realizację tego zadania powiat uzyska wsparcie finansowe od gmin Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Wołomin. Rada Powiatu Wołomińskiego zarezerwowała już także na ten cel stosowne środki w budżecie.


Współpraca ZTM z powiatem wołomińskim będzie dotyczyła również kwestii związanych z rozkładem jazdy. Przedstawiciele starostwa wołomińskiego będą mogli brać udział w przeprowadzanych przez ZTM i KM badaniach dotyczących udziału, w ogólnej liczbie pasażerów pociągów, osób podróżujących na podstawie biletów ZTM. Starostwo wołomińskie będzie również miało dostęp do pełnych wyników tych badań.
Zasady funkcjonowania Wspólnego Biletu dla pasażerów z Zielonki, Kobyłki i Wołomina nie zmienią się. W pociągach KM będą honorowane bilety ZTM od dobowego „wzwyż” (dobowe, 3-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe oraz Bilet Seniora). Honorowane będą również wszystkie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, które obowiązują w komunikacji organizowanej przez ZTM. Kontrolą biletów zajmować się będą, jak do tej pory, pracownicy KM. Po stronie KM leżeć będzie również windykacja należności za przejazd bez biletu.
Zmienią się jednak nieco zasady korzystania ze Wspólnego Biletu dla mieszkańców Ząbek. Rada Warszawy podjęła uchwałę przenoszącą przystanek graniczny na linii kolejowej z Ząbek na Dworzec Wileński. Oznacza to, że mieszkańcy Ząbek, po wejściu w życie wspomnianej uchwały (uchwała uprawomocni się 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego – o terminie poinformujemy), nie będą już mogli korzystać tak jak obecnie, z biletów ważnych tylko w pierwszej strefie. Będą musieli kupować droższe bilety ważne w obu strefach biletowych.
Mając na uwadze dobro pasażerów, ZTM wystąpił do władz Ząbek z propozycją uruchomienia w Ząbkach punktu, w którym mieszkańcy miasta będą mogli zwracać aktywne bilety długookresowe ważne tylko w I strefie biletowej oraz kupić bilety ważne w obu strefach.
 Anna Sajnog

1 278 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
20 milionów z Unii do Tłuszcza (06.03.2012)

Umowę na dofinansowanie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ze środków unijnych w kwocie 20 milionów złotych podpisano w tłuszczańskim Centrum Kultury 1...

Zamknij