ggg ggg

Umowa na budowę drogi Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka

15 maja br. podpisana została umowa pomiędzy powiatem wyszkowskim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego, a firmą Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-199 Pułtusk. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka etap III – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”, dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Inwestycja obejmuje wykonanie:
w ramach robót drogowych:
1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych;
2) zdjęcie warstwy humusu / lub darniny;
3) rozbiórkę i frezowanie nawierzchni asfaltowych;
4) wykonanie wykopów i nasypów;
5) budowę przepustów pod koroną drogi;
6) wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża;
7) wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni głównej, zjazdów, zatok autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych;
8) umocnienie skarp i dna rowów (humusowanie z wykonaniem hydroobsiewu, umocnienie płytami ażurowymi, narzutem kamiennym);
9) wykonanie przepustów pod zjazdami i drogami bocznymi;
10) wzmocnienie poboczy kruszywem łamanym;
11) oznakowanie poziome i pionowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;

w ramach pozostałych robót:
12) usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi, w tym sieciami wodociągowymi, kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi;
13) budowę kanalizacji deszczowej;
14) budowę mostu w km 11+289.

Założony termin zakończenia robót: 18.10.2019 r.

Źródło finansowania:
• z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 933 614,00 zł,
• środki własne Powiatu Wyszkowskiego w kwocie 2 026 005,00 zł,
• pomoc finansowa Gminy Somianka w kwocie 2 070 000,00 zł.
/Info/

1 092 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 po modernizacji

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej mogą cieszyć się z możliwości uprawiania sportu na...

Zamknij