ggg ggg ggg

Ulica W. W. Odrowąża po nowemu

Ulica W. W. Odrowąża w Tłuszczu (os. Słoneczna) przejdzie gruntowną przebudowę na odcinku od skrzyżowania z ulicą Racławicką do skrzyżowania z ulicą Nadrzeczną z wyłączeniem skrzyżowania z ulicą Słoneczną, które zostało wykonane w latach 2021-2022 wraz z budową kanalizacji sanitarnej na brakujących odcinkach.

14 grudnia, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisał umowę z Panem Tomaszek Knopikiem z firmy TIT BRUK na kwotę 4 147 560,00 zł,
która zakresem obejmuje przebudowę istniejącej jezdni o powierzchni 4090 m2, przebudowę chodników dla pieszych – 1300 m2 i ścieżki rowerowej, przebudowę istniejących zjazdów oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej polegającej na wymianie odcinków rurowych, studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi.
Kwotę 3 078 100,62 zł na przebudowę drogi Gmina Tłuszcz pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
/Info UM Tłuszcz/

321 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Daniel Olbrychski w Wołominie

W ramach projektu „Mickiewicz. Wieszcz narodowy, wizjoner naukowy”, Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie odwiedzają wyjątkowi...

Zamknij