ggg ggg

Uchwalenie studium dla Zabrodzia odroczone

Podczas sesji Rady Gminy Zabrodzie w dniu 28 października 2016 r. po wielu latach ustaleń poddano pod głosowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednak mimo ewidentnej potrzeby uchwalenia tego dokumentu podczas głosowań nad uwagami mieszkańców wystarczyło przyjęcie jednego z wniosków przez radnych, aby studium nie uchwalono.

DSCF0131

Radni większością głosów zdecydowali o przyjęciu jednej z uwag, co zablokowało uchwalenie całego dokumentu. Sprawa jest poważna, bo ponad 8 lat trwały prace nad ustaleniami do studium, które porządkowały zabudowę mieszkaniową, określały tereny pod tereny przemysłowe i inwestycyjne, tereny chronione i ustalały tereny zagrożenia powodziowego, gdzie bezwzględnie nie można budować. Nowe przepisy określają też, jakie tereny i w jakich ilościach można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową, co uzależnione jest od wskaźnika ilości mieszkańców. Obecna, dynamicznie rozwijające się zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne wzdłuż trasy S8 znacznie zmieniłaby sytuację gminy, dając dochody z podatków i szanse rozwojowe dla gminy, zwiększenie ilości nowych mieszkańców, a tym samym możliwości gminy.
Do projektu studium zgłoszono 42 uwagi, po uwzględnieniu części pozostało 32, ale wszystkie, jak wnioskował wójt gminy do odrzucenia. Odrzucenie tych wniosków musiało być głosowane indywidualnie, było jednak konieczne by studium zostało uchwalone. 31 wniosków radni odrzucili, tylko czasami było kilka głosów wstrzymujących się lub przeciwnych. Sporną okazała się kwestia wniosku radnego Krzysztofa Laskowskiego o pozostawienie 10 działek po byłym PGR w Niegowie, jako terenów rolniczych. Właścicielem jest Agencja Nieruchomości Rolnych, która wnioskowała o ich przeznaczenie pod przemysł i usługi, ale radny Laskowski je dzierżawi i wnioskował inaczej. Spośród radnych 8 było za przyjęciem wniosku, 3 wstrzymało się od głosu. Sytuacja nie jest jednoznaczna, bo faktycznie jak po sesji tłumaczyli radni, którzy tego wniosku nie odrzucili, są za przeznaczeniem części tego terenu od strony trasy pod inwestycje. Gmina posiada też inne tereny, które można oznaczyć, jako inwestycyjne. Teren dzierżawiony to dobra ziemia rolna. Co by nie przyświecało radnym, skutek jest jeden – uchwalenie studium i oczekiwany, zatem rozwój gminy, został wstrzymany. Przedstawiciel projektantów Bartosz Rosłan uspokoił oburzonych radnych i zawiedzionych samorządowców, że ponowne zmiany i wyłożenie możliwe będzie w ciągu 2 – 3 miesięcy. Wójt gminy Tadeusz Michalik odniósł się do tej sytuacji mówiąc, że nie ma pretensji do nikogo – głosowali zgodnie z sumieniem. Jednak to się wiąże z kosztami i będą musieli je znaleźć. Trudno tez ustalić czas trwania, bo trzeba powtórzyć procedury.
Jak się okazało działania już zostały podjęte, o czym świadczy „Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabrodzie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, które wraz z mapą terenu zamieszczamy obok. Bardzo to się chwali wójtowi Tadeuszowi Michalikowi i pracownikom Urzędu Gminy, bo konsekwentnie dążą do uchwalenia planu.
Co ważne dyskusja publiczna odbędzie się już w dniu 25 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury.
/J.Cz./

893 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
430 tys. zł na system wczesnego ostrzegania i alarmowaniu o zagrożeniach dla mieszkańców Pułtuska i okolic

Dzięki wsparciu UE będzie bezpieczniej w powiecie pułtuskim. Umowę podpisano w ubiegłym tygodniu 4 listopada 2016 r. w siedzibie Starostwa...

Zamknij