ggg ggg ggg

Tytuł Honorowego Obywatela Wołomina odebrali ks. biskup Marek Stolarczyk oraz burmistrz Szilárd István Németh

Podczas uroczystości, która w dniu 31 stycznia 2020 r. odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie zostały wręczone odznaczenia Honorowego Obywatela Wołomina. Grono zasłużonych osób powiększyło się o kolejne wybitne osobowości. Biskup Marek Solarczyk oraz Németh Szilárd István odebrali z rąk burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan odznaczenie, które przyznała Rada Miejska Uchwałą z dnia 19 września 2019 r.

Ks. biskup Marek Stolarczyk urodził się w Wołominie w 1962 r. Pochodzi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1992 r. z rąk bp. Kazimierza Romaniuka. Był wikariuszem w parafii św. Feliksa z Kantalicjo na Marysinie Wawerskim, a w latach 1993-2005 wikariuszem parafii katedralnej. Następnie w latach 2005-2009 był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. W sierpniu 2009 r. ks. Solarczyk został proboszczem parafii katedralnej na warszawskiej Pradze. W 2011 r. przyjął święcenia biskupie. Pełnił szereg funkcji w Episkopacie, naukowiec, doktor teologii.

 

Szilárd István Németh (ur. 24 kwietnia 1964 r.) jest węgierskim nauczycielem i politykiem. Pełnił funkcję burmistrza Csepel (21. dzielnica Budapesztu ) w latach 2010–2014. Poza tym reprezentował Csepela (okręg konstytucyjny Budapesztu XXXI) w Zgromadzeniu Narodowym Węgier w latach 2010–2014. Był także członkiem parlamentu z regionalnej listy Fidesz w Budapeszcie w latach 2004–2006 oraz z krajowej listy Fidesz w latach 2009–2010 i od 2014 r. teologii.

Honorowe Obywatelstwo Miasta zostaje przyznawane szczególnie wyróżniającym się postaciom, ważnym dla lokalnej społeczności. Pod koniec stycznia br. odbyła się uroczystość w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, gdzie do zaszczytnego grona Honorowych Obywateli Wołomina dołączyli Jego Ekscelencja ks. biskup Marek Solarczyk oraz Németh Szilárd István parlamentarny sekretarz stanu, wiceminister Obrony Narodowej Węgier.
„Uhonorowani, to prawdziwi przyjaciele Wołomina. Ksiądz biskup związany jest z gminą Wołomin od urodzenia. Wiceminister związał się z Wołominem jeszcze jako burmistrz miasta Cespel – naszego miasta partnerskiego. Obaj zapisali się w sercach mieszkańców dzięki swej otwartości, serdeczności i szacunkowi do Wołomina i naszej Ojczyzny. Gratuluję i dziękuję za Waszą przyjaźń.” – opisywała tę wyjątkową chwilę burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
Spotkanie 31 stycznia 2020 r. było kontynuacją wcześniejszych decyzji Rady Miejskiej, która Uchwałą z dnia 19 września 2019 r. przyznała tytuły Honorowego Obywatelstwa Wołomina oraz medale „Zasłużony dla Wołomina”, a większość odznaczeń i tytułów przekazała w sobotę, 21 września 2019 r. w ramach obchodów jubileuszowego roku stulecia nadania Wołominowi praw miejskich. Obecne uroczystości rozpoczęły się przemówieniem burmistrz Wołomina Elżbiety Radwan oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Górskiego. W uroczystościach udział wzięli nagrodzeni, radni Rady Miejskiej w Wołominie, samorządowcy na czele z burmistrz Elżbietą Radwan, dyrektorzy jednostek samorządowych i instytucji z terenu gminy Wołomin, przedstawiciele oświaty i stowarzyszeń oraz mieszkańcy. Zostały odczytanie laudacje opisujące postaci nagrodzonych oraz ich związki z miastem oraz gminą Wołomin. Na przykład odczytując informacje dotyczące ks. biskupa Marka Solarczyka dołączone zostały wypowiedzi mieszkańców z miejscowości Lipinki. Następnie Pani burmistrz wraz z przewodniczącym Rady wręczyli wyróżnionym tytułem Honorowego Obywatela Wołomina specjalną statuetkę oraz dyplom – akt nadania Tytułu. Pierwszy otrzymał je ks. Biskup Marek Solarczyk, następnie wiceminister Szilárd István Németh. Zebrani wysłuchali również wypowiedzi obu wyróżnionych.
Zapraszamy na stronę internetową redakcji www.kurier-w.pl, gdzie pod artykułem z uroczystości zamieściliśmy relację filmową zawierającą przemówienia lub na redakcyjny facebook KURIER W.
Ks. Biskup Marek Solarczyk podziękował za niezmierny dla niego zaszczyt. Podzielił swoje związki z Wołominem na trzy etapy: przeszłość (tu się poznali i pobrali rodzice i tu się urodził), teraźniejszość (rodzina i przyjaciele w różnych etapach jego życia, wychowankowie i np. córka Pani Burmistrz, mieszkająca w Wołominie, a obecnie na Węgrzech) oraz przyszłość (Honorowe Obywatelstwo – inspiracja i dawanie przykładu). „Zrobię wszystko, żebyście się nie wstydzili i byli dumni ze mnie” – podkreślił na zakończenie.
Przed laudacją wiceministra Szilárd István Németh z kilkoma ważnymi słowami wystąpiła burmistrz Elżbieta Radwan przypominając niebywały fakt, jakim było zapewnienie amunicji przez naród węgierski żołnierzom polskim w czasie walk o niepodległość – za co do dziś należy się Węgrom nasza wdzięczność. Po wygłoszeniu laudacji przedstawiającej sylwetkę wyróżnionego został wręczony akt nominacji oraz statuetka, a nowy Honorowy Obywatel Wołomina zabrał głos dziękując za wyróżnienie oraz wspominając swoje związki z Polską i Wołominem. Jak oświadczył – miał przygotowaną przemowę, ale postanowił powiedzieć „coś od serca”. Zaskoczył zebranych mówiąc, jak już od czasów przedszkola poznawał Polskę poprzez oglądanie filmów i seriali, czy polskich filmów dla dzieci nieco później. Potem w okresie 1978 – 80 (czasach wydarzeń w Gdańsku) słuchał radia Wolna Europa, podziwiał postaci: Karola Wojtyły, Lecha Wałęsy, ks. Popiełuszki… i wspominał, jak wtedy – jednym z objawów oporu były rozmowy o Polsce. W czasach szkoły średniej zarówno on, jak i jego rówieśnicy okładali zeszyty w polską gazetę chociaż była to Trybuna Ludu, poznawali Polaków przebywających na Węgrzech. Wspominał potem współpracę między bratnimi miastami, przyjazdy do Polski i udział w obchodach Bitwy Warszawskiej oraz obecnie 100 – lecie Odzyskania Niepodległości. „Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę nazywać się Honorowym Obywatelem Wołomina i będę pracował nad tym, aby współpraca naszych miast mogła się rozwijać” – mówił na zakończenie.
Został również odczytany list skierowany do zebranych od Marszałka Mazowieckiego Adama Struzika. Uroczystości zakończono występem uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Wołominie.

/Janina Czerwińska/

796 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij