ggg ggg ggg

Turniej Sołectw

W dniu 18 czerwca 2022 r. w miejscowości Rząśnik-Majdan odbył się Turniej Sołectw. Do udziału w turnieju zgłosiło się 6 drużyn. Zainteresowanie Turniejem okazali zarówno uczestnicy jak i obserwatorzy. Zaproponowane konkurencje były nie tylko interesujące i urozmaicone, ale także widowiskowe a jednocześnie zabawne. Zmaganiom uczestników towarzyszył doping przybyłych gości.

O miejscu w klasyfikacji generalnej turnieju decydowała suma punktów zdobytych za miejsca zajęte w poszczególnych konkurencjach.
Ostatecznie, po obliczeniu punktów wszystkich drużyn startujących:
I miejsce zajął zespół z Rząśnika-Majdanu
II miejsce zajął zespół z Rząśnika Szlacheckiego
III miejsce zajął zespół z Brudek Nowych
Uczestnicy za świetną zabawę i sprawnościowe zmagania otrzymali nagrody. Mistrzowie otrzymali również puchary ufundowane przez Agnieszkę Kryspin-Gałązkę sołtysa wsi Rząśnik-Majdan. Natomiast obserwatorzy i osoby kibicujące mogli ze sobą zabrać odblaski, smycze, opaski odblaskowe i breloki.
Doskonała atmosfera podczas turnieju sprzyjała integracji mieszkańców gminy Wąsewo, propagowaniu aktywnych form spędzania wolnego czasu, a także popularyzacji zdrowej sportowej rywalizacji. Swoją obecnością zaszczycił nas Marcin Grabowski, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Zorganizowany przez Stowarzyszenie Zakręceni turniej sołectw był imprezą sportowo -rekreacyjną związaną z aktywnym spędzeniem czasu wolnego i rywalizacją sportową różnych grup wiekowych. W wydarzeniu podkreślaliśmy wagę aktywności ruchowej na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego, istotę budowania jedności lokalnej poprzez rywalizację sportową i stawianie sobie wspólnych celów. Była to okazja do wymiany doświadczeń między sołtysami, radami sołeckimi w zakresie budowania jedności lokalnej społeczności czy też umiejętności zmieniania obrazu wsi poprzez organizowanie życia sportowego i zbiorową rekreację ruchową.
Oprócz zdrowej rywalizacji, uczestnikom imprezy towarzyszyła oprawa muzyczna. Natomiast woda, napoje, słodki poczęstunek i przekąski dostarczały zawodnikom sił i energii niezbędnych do kolejnych rozgrywek. Wydarzeniu towarzyszyła rywalizacja w sportowym duchu, a zawodnicy ambitnie dążyli do uzyskania jak najlepszego wyniku.
Na zakończenie dla wszystkich uczestników i kibiców turnieju czekał ciepły posiłek- pyszna grochóweczka. Po turnieju miło spędziliśmy czas dzieląc się sportowymi wrażeniami i emocjami, co też było elementem integrującym.
Stowarzyszenie zapewniło w trakcie imprezy dodatkowe atrakcje, które przyciągały uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych, były to tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej, wystawa prac dziecięcych, animacje dla najmłodszych, dmuchane zjeżdżalnie oraz wystawa starych rzeczy gospodarskich.
Imprezie towarzyszyła miła rodzinna atmosfera oraz wspaniała pogoda. Przedsięwzięcie zostało wsparte nagrodami rzeczowymi i drobnymi upominkami przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Otrzymane gadżety, pozyskane nieodpłatnie przez przedstawiciela stowarzyszenia od ww. instytucji, zostały przeznaczone dla uczestników turnieju jako nagrody za rywalizację sportową, udział w wydarzeniu oraz podziękowania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wydarzenia za świetną zabawę oraz osobom zaangażowanym w organizację zawodów, dzięki którym możliwe było sprawne ich przeprowadzenie!
Turniej został zrealizowany przez Stowarzyszenie Zakręceni w ramach zadania publicznego pt. „Sportowo rekreacyjny turniej sołectw „ współfinansowanego że środków Gminy Wąsewo.

/Info Stowarzyszenie Zakręceni/

516 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wotum zaufania i absolutorium za 2021 r. dla Zarządu Powiatu i starosty Zbigniewa Chrupka – kwiaty i gratulacje całkowicie zasłużone

Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego odbyła się 30 czerwca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym Im. Mikołaja Kopernika W Ostrowi Mazowieckiej. Najważniejsze...

Zamknij